Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Tämligen lugnt läge när det gäller blågröna alger i de österbottniska landskapen (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Dela
Under vecka 32 har algläget varit ganska lugnt på grund av det ostadiga och blåsiga vädret. De flesta observationerna har gjorts i havsområdet och i insjövattnen har enskilda observationer rapporterats. På miljöförvaltningens kontrollplatser i insjövattnen har ytvattnets temperatur varit vanlig för årstiden, vid Halkosaari i Lappajärvi 20,2 grader och i Hinjärv 19,1 grader.
Fotografier från Lappajärvi under samma heta och vindstilla dag, men från olika stränder runt sjön. Läget beträffande blågröna alger kan variera lokalt mycket. Den algtäckta stranden ligger närmare inloppsån till sjön, vilken samlar mer övergödande näringsämnen vid de närliggande stränderna, vilket i sin tur ökar sannolikheten för att det ska bildas blågröna algblomningar.
Fotografier från Lappajärvi under samma heta och vindstilla dag, men från olika stränder runt sjön. Läget beträffande blågröna alger kan variera lokalt mycket. Den algtäckta stranden ligger närmare inloppsån till sjön, vilken samlar mer övergödande näringsämnen vid de närliggande stränderna, vilket i sin tur ökar sannolikheten för att det ska bildas blågröna algblomningar.

I havsområdena där Rotary följer upp blågröna alger har en aning blågröna alger observerats söder om Kaskö.I samma område har också en medborgarobservation rapporterats.Även norr om Karleby har en medborgarobservation om en liten mängd blågröna alger rapporterats.I Tarkka+tjänsten ut på öppet hav har algläget varit bra 5.8, eftersom analysen av satellitbilden visar att det inte syns blågröna alger.

I insjövattnen har en medborgarobservation om en riklig algförekomst rapporterats från rastplatsen i Ena i Evijärvi.

Förekomsten av blågröna alger är ofta lokal, och det kan förekomma blågröna alger även i andra än de ovan nämnda områdena.Observationerna inom uppföljningen av blågröna alger ger information om läget på observationsplatsen endast vid tidpunkten i fråga och läget kan förändras snabbt om väderförhållandena förändras.

Blågröna alger trivs i synnerhet i näringsrikt och varmt vatten.När det är vindstilla, soligt och varmt väder ökar förekomsten av blågröna alger och de flyter upp till vattenytan.Kraftiga regn leder till att näringsämnen rinner ut i vattendragen, vilket skapar gynnsamma förhållanden för algerna att öka.Små mängder blågröna alger förekommer i vattnet som grön- eller gulaktiga smulor och när de driver till stranden, kan det uppstå smala ränder av alger.Om mängden blågröna alger är stor, bildas det vid vindstilla väder grön- eller gulaktiga stora ansamlingar på vattenytan och de anhopas också vid stränderna.Om vädret är blåsigt blir algerna svårare att märka, för då sprids större algförekomster ut och blandas i vattenmassan.Riktigt kraftiga förekomster kan påminna om tjock målfärg eller ärtsoppa.

Innan man tar sig ett dopp eller använder sjö- eller havsvatten är det skäl att granska vattnet med tanke på eventuella blågröna alger.Om det i vattnet ser ut att finnas grönaktiga korn eller vattnet är grönfärgat, är det bra att göra ett dricksglastest.Då vattnet står stilla i t.ex. ett dricksglas, flyter blågröna alger upp till ytan på ungefär en timme.Det går också att använda en käpp för att testa om det är frågan om blågröna alger.Om man försöker lyfta algerna med en käpp och de hänger kvar i käppen, är det frågan om någon annan alg än blågröna alger. Blågröna alger hänger däremot inte kvar på käppen.Om du misstänker att det kan finnas blågröna alger i vattnet, är det bra att iaktta särskild försiktighet och inte använda vattnet som bastu-, tvätt- eller bevattningsvatten.I synnerhet småbarn och husdjur ska hållas borta från vatten där det finns blågröna alger.Vatten där det finns blågröna alger kan orsaka hudsymptom, irriterade ögon och illamående.

Aktuella uppgifter om algläget finns i Järvi-Meriwiki (ww.jarviwiki.fi). Medborgarna kan också meddela sina observationer i samma tjänst.Med Havaintolähetti-appen går det enkelt att spara observationer även med mobiltelefonen.Observationer av blågröna alger kan också meddelas till NTM-centralen i Södra Österbottens alguppföljningstelefon på nummer 0295 027 990.

Nyckelord

Kontakter

Mer information:
Alguppföljningstelefon 0295 027 990 
Järviwiki: www.jarviwiki.fi 

Bilder

Fotografier från Lappajärvi under samma heta och vindstilla dag, men från olika stränder runt sjön. Läget beträffande blågröna alger kan variera lokalt mycket. Den algtäckta stranden ligger närmare inloppsån till sjön, vilken samlar mer övergödande näringsämnen vid de närliggande stränderna, vilket i sin tur ökar sannolikheten för att det ska bildas blågröna algblomningar.
Fotografier från Lappajärvi under samma heta och vindstilla dag, men från olika stränder runt sjön. Läget beträffande blågröna alger kan variera lokalt mycket. Den algtäckta stranden ligger närmare inloppsån till sjön, vilken samlar mer övergödande näringsämnen vid de närliggande stränderna, vilket i sin tur ökar sannolikheten för att det ska bildas blågröna algblomningar.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum