Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket förbjuder Suomen Löytötavarapalvelu Oy:s verksamhet för en månad

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder Suomen Löytötavarapalvelu Oy:s hittegodsbyråverksamhet på viss tid för en månad 12.9–11.10.2023. Hittegodsbyrån har upprepade gånger och på ett allvarligt sätt förfarit i strid med hittegodslagen och hittegodsförordningen.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland meddelade den 25 februari 2022 ett beslut som förbjöd Suomen Löytötavarapalvelu Oy:s hittegodsbyråverksamhet för en månads tid. Suomen Löytötavarapalvelu Oy överklagade regionförvaltningsverkets beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Helsingfors förvaltningsdomstol höll verksamhetsförbudet på viss tid som regionförvaltningsverket hade meddelat i kraft genom sitt beslut (11.7.2023, nr 4110/2023). Verksamhetsförbudet börjar 60 dagar efter delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut och är i kraft 12.9–11.10.2023.

Under verksamhetsförbudet får Suomen Löytötavarapalvelu Oy eller de som är anställda där inte avhämta eller ta emot hittegods. Hittegodsbyråns verksamhetsställen måste hållas stängda. Hittegodsbyrån får inte marknadsföra sin verksamhet. Den avgiftsbelagda telefonservicen och nätförfrågan ska hållas stängda. Det är förbjudet för hittegodsbyrån att under verksamhetsförbudstiden ingå nya avtal med företag och andra verksamhetsutövare för att lägga ut hittegodstjänsten på entreprenad. Regionförvaltningsverket följer upp om hittegodsbyrån följer verksamhetsförbudet på viss tid.

Regionförvaltningsverket har i sitt beslut anvisat hittegodsbyrån hur den kan informera kunderna om verksamhetsförbudet. På hittegodsbyråns webbplats, telefonservicen och nätförfrågan bör det finnas ett meddelande om verksamhetsförbudet för kunder som frågar efter hittegods. Dessutom ska i meddelandet anges att regionförvaltningsverket har meddelat verksamhetsförbud för hittegodsbyrån på viss tid och att hittegodsbyråns elektroniska tjänster och kontoret är stängda under verksamhetsförbudet.

Ur konsumentkundernas synvinkel innebär verksamhetsförbudet exempelvis att hittegods inte kan avhämtas från Suomen Löytötavarapalvelu Oy:s verksamhetsställen och att hittegods inte kan levereras till konsumenter per post. Konsumenterna kan inte heller fråga efter eventuella hittegods hos hittegodsbyrån under verksamhetsförbudet.

Orsaken är upprepade förfaranden i strid med lagen

Motiveringen till regionförvaltningsverkets beslut om verksamhetsförbud är indrivning av kostnader för förvaring av hittegods i strid med hittegodslagen, hittegodsförordningen och rättspraxis. Hittegodsbyrån har förfarit i strid med lagen eftersom

  • den har lagt mervärdesskatt på kostnaderna för förvaring av hittegods.
  • den utöver fem procent som avses i bestämmelserna har tagit ut ett specialbehandlingstillägg som ersättning.
  • den vid fastställandet av hittegodsets gängse värde inte har beaktat värdeminskningen till följd av förslitningen av föremålet.
  • den inte omedelbart lämnade in anmälarens körkort till polisen.

Regionförvaltningsverket ansåg i sitt beslut att ett verksamhetsförbud på viss tid var motiverat eftersom försummelserna ovan har gällt de mest centrala omständigheterna med tanke på syftet med hittegodslagen, därför kan försummelserna anses vara allvarliga. Trots regionförvaltningsverkets uppmaningar har vissa försummelser upprepats.

Regionförvaltningsverkets beslut kan läsas under följande länk (på finska): LSSAVI/5349/2021, LSSAVI/18102/2021, LSSAVI/419/2022, 25.2.2022.

Förvaltningsdomstolen bekräftade med sitt beslut regionförvaltningsverkets tolkningspraxis

Helsingfors förvaltningsdomstol konstaterade i sitt beslut att även om körkort har beviljats av Transport- och kommunikationsverket sedan 2016 har lagstiftarens syfte ändå varit att inkludera körkorten bland identitetshandlingar som avses i hittegodslagen. Hittegodsbyråerna ska alltså omedelbart lämna in av Transport- och kommunikationsverket beviljade körkort som lämnas till hittegodsbyrån till polisen.

Regionförvaltningsverket har ansett att en hittegodsbyrå i stället för en myndighet också kan leverera körkortet direkt till kunden om den har fått kundens uttryckliga samtycke. Förvaltningsdomstolen konstaterade i sitt beslut att hittegodsbyrån i stället för att lämna in kortet till en myndighet inte kan betrakta en kunds begäran att skicka körkortet per post till kunden som uttryckligt samtycke om kunden inte har informerats om möjligheten att avhämta körkortet hos polisen.

Förvaltningsdomstolen konstaterade i sitt beslut att indrivningen av särskilda kostnader som avses i hittegodslagen ska ses som ett undantag som förutsätter att sådana särskilda kostnader har uppstått specifikt för hittegodset i fråga. Dessutom bekräftade förvaltningsdomstolen i sitt beslut att man vid fastställandet av det gängse värdet för ett kortetui och dess innehåll inte kan beakta kostnaderna för ett nytt körkort eller ett nytt bankkort.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland övervakar hittegodsbyråernas verksamhet i hela landet

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland övervakar hittegodsbyråernas verksamhet i hela landet med tanke på lagenlig verksamhet bland annat genom att behandla anmälningar som görs om deras verksamhet. Regionförvaltningsverket ingriper i hittegodsbyråns verksamhet om det upptäcker försummelser. Hittegodsbyråerna ska följa hittegodslagen och hittegodsförordningen i sin verksamhet.

Läs mer om ärendet:

Mer information för press och media:

Jurist Amanda Haavisto, tfn 0295 018 252
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Kontakter

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum