Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Det blåsiga och ostadiga vädret har dämpat förekomsten av blågröna alger (landskapen i Österbotten)

Dela
Under vecka 33 har en aning blågröna alger observerats i Österfjärden i Kaskö och i Larsmosjön. Det blåsiga och ostadiga vädret har dämpat massförekomster av blågröna alger och inga observationer av blågröna alger har heller rapporterats av medborgarna. Ytvattnets temperatur i insjöarna är lite högre än genomsnittet för tidpunkten, exempelvis i Lappajärvi är vattentemperaturen cirka 20 grader.
Små mängder blågröna alger syns i vattnet som grön- eller gulaktiga gryn. Det är bäst att förhålla sig reserverat till vatten där det finns blågröna alger.
Små mängder blågröna alger syns i vattnet som grön- eller gulaktiga gryn. Det är bäst att förhålla sig reserverat till vatten där det finns blågröna alger.

Förekomsten av blågröna alger är ofta lokal, och det kan förekomma blågröna alger även i andra än de ovan nämnda områdena. Observationerna i uppföljningen av blågröna alger ger information om läget på kontrollplatsen endast vid tidpunkten i fråga och läget kan förändras snabbt om väderförhållandena förändras.


Blågröna alger, dvs. cyanobakterier förekommer naturligt i vattendragen. När förhållandena är gynnsamma kan de blågröna algerna skapa massförekomster. För att växa till sig behöver blågröna alger näringsämnen och ljus samt värme, som bidrar till att de växer snabbare. Kraftigt regn leder till att näringsämnen rinner ut i vattendragen, vilket skapar gynnsamma förhållanden för att algerna ska växa till sig. Små mängder blågröna alger syns i vattnet som grön- eller gulaktiga gryn och när de driver in till stranden, kan det uppstå smala ränder av alger i strandvattnet. Om vädret är blåsigt är det svårare att se algerna, eftersom vinden löser upp algflaken på vattenytan och bidrar till att de blandas upp i vattenmassan.


Innan man tar sig ett dopp eller använder sjö- eller havsvatten är det skäl att granska vattnet med tanke på eventuella blågröna alger. Om det syns blågröna alger i vattnet är det bäst att undvika att simma och inte använda vattnet i bastun eller som hushållsvatten.


Aktuella uppgifter om algläget finns i Järviwiki (ww.jarviwiki.fi). Medborgarna kan också meddela sina observationer i samma tjänst. Med Havaintolähetti-appen går det enkelt att spara observationer även med mobiltelefonen. Observationer av blågröna alger kan också meddelas till NTM-centralen i Södra Österbottens alguppföljningstelefon på nummer 0295 027 990.

Nyckelord

Kontakter

Mer information:
Alguppföljningstelefon 0295 027 990 
Järviwiki: www.jarviwiki.fi 

Bilder

Små mängder blågröna alger syns i vattnet som grön- eller gulaktiga gryn. Det är bäst att förhålla sig reserverat till vatten där det finns blågröna alger.
Små mängder blågröna alger syns i vattnet som grön- eller gulaktiga gryn. Det är bäst att förhålla sig reserverat till vatten där det finns blågröna alger.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum