Vaasan kaupunki - Vasa stad

Nationella fria bildningens dagar i Vasa 24–25.8

Dela
Det nationella evenemanget samlar aktörer inom den fria bildningen för att fundera på möjligheter och utmaningar. Temat för dagarna som ordnas 24–25.8.2023 är Vilda och gröna drag inom den fria bildningens spelplan.

På föreläsningar och i inlägg behandlas bland annat kreativa digitala lösningar, finansieringen av den fria bildningen och likabehandlingen i den samt ett livssätt och en bildning som är hållbara och tar miljön i beaktande.I workshoppar funderas bland annat på projektverksamhet och finansieringsmöjligheter som hänför sig till internationaliseringen.

Programmet: Fria bildningens dagar i Vasa

Läroanstalter inom den fria bildningen har en betydande roll i samhället

Till läroanstalterna inom den fria bildningen hör medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecenter och sommaruniversitet samt utbildningscenter inom motion och idrott. De erbjuder hobbykurser, yrkesinriktad fortbildning och studier vid öppna universitet samt lär ut grundläggande färdigheter, såsom informationsteknologi och främmande språk, som behövs i vardagen och i arbetslivet.

Läroanstalterna ger många ungdomar en väg till fortsatta studier och är en viktig aktör i integrations- och språkutbildningen för invandrare.Varje år deltar 1,5 miljoner studerande i den fria bildningen, och av dem studerar drygt 600 000 i ett medborgarinstitut.

Ett av de mest omtalade temana under dagarna är massiva nerskärningar i finansieringen för den fria bildningen som har lyfts fram vid regeringsförhandlingarna.De skulle vara ett kraftigt slag mot välbefinnandet och den regionala jämlikheten, likaså mot regeringens egna mål för sysselsättning och kontinuerligt lärande.I synnerhet skulle pensionärer, arbetslösa och ungdomar lida av nerskärningarna.

Den fria bildningen skapar välbefinnande

Läroanstalterna inom den fria bildningen har en stor inverkan på samhällsekonomin och folkhälsan: de gör kunnandet och samhörigheten tillgängliga för alla samt bidrar till att även avlägsna områden hålls livskraftiga.Undersökningar har påvisat att gemensamma fritidsaktiviteter och studier uppmuntrar att hålla sig i bättre fysiskt skick.Välmående kommuninvånare minskar på social- och hälsovårdsutgifterna: till exempel producerar en i medborgarinstitutet investerad euro indirekt en nytta på till och med drygt fem euro för samhället.

Den fria bildningens dagar i Vasa ordnas som samarbete mellan medborgarinstitutet Alma, Vasa sommaruniversitet, Fritt Bildningsarbete rf och regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

I Vasa består läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet av Vasa stads institut, som omfattar medborgarinstitutet Alma och den grundläggande konstundervisningen vid TaiKon samt Kuula-institutet, där det undervisas i musik och dans. Dessutom är Vasa sommaruniversitet och Evangeliska folkhögskolan verksamma i Vasa.

Nyckelord

Kontakter

Ledande rektor Sannasirkku Autio, Vasa stads institut, tfn 0400 299 826, sannasirkku.autio@edu.vaasa.fi
Överinspektör Kari Lehtola, regionförvaltningsverket i Östra Finland, tfn 0295 016 917, kari.lehtola@avi.fi

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

I Vasa, Nordens energihuvudstad, är det lätt att vara lycklig. 

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

Matsvinn, loppmarknad och workshoppar för främjande av grön omställning: Program vid Vamia under hållbarhetsveckan!25.9.2023 15:11:32 EEST | Tiedote

Den nationella hållbarhetsveckan infaller 25-29.9. Under veckan minskar Vamias studerande på matsvinnet, ordnar bytesloppis och gör goda gärningar. De studerande har också en fantastisk möjlighet att delta i seminarier, workshoppar och gästbesök som ordnas av Green Skills Vaasa i anknytning till grön omställning, teknologi och företagande.

Ruokahävikkiä, kirpputoria ja vihreän siirtymän työpajoja: Vamialla tapahtuu kestävän kehityksen viikolla!25.9.2023 15:08:46 EEST | Tiedote

Kansallista kestävän kehityksen viikkoa vietetään 25.-29.9. Vamian opiskelijat muun muassa vähentävät ruokahävikkiä, järjestävät vaihtokirppiksen ja tekevät hyviä tekoja. Opiskelijoilla on myös upea mahdollisuus osallistua Green Skills Vaasan järjestämiin seminaareihin, työpajoihin ja vierailuihin koskien vihreä siirtymää, teknologiaa ja yrittäjyyttä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum