ELY-keskukset

Många konkurser skulle kunna förhindras genom tidig intervention

Dela
En företagare kan också avhjälpa en svår ekonomisk situation med enkla åtgärder. Det är viktigt att agera i tid.

Antalet konkurser och skuldsaneringar har ökat

Antalet konkurser ökade med 21,3 procent under januari–juni 2023 jämfört med föregående år. I år har också fler företagssaneringar inletts än förra året. Konkurs eller företagssanering lämpar sig dock inte för alla företag. Företagare söker sig också till skuldsanering. En enskild näringsidkare kan ansöka om skuldsanering för både företagsskulder och privata skulder. Antalet ansökningar om skuldsanering för privatpersoner har ökat jämfört med föregående år. Antalet skuldsaneringar för näringsidkare har hittills varit lågt, men antalet ansökningar förväntas öka i framtiden. Med de lagändringar som har gjorts under de senaste åren har näringsidkarens möjligheter att få skuldsanering underlättats.

Företagare har sökt hjälp från rådgivningstjänsten Företagarens ekonomihjälp

Situationen har också återspeglats i rådgivningstjänsten Företagarens ekonomihjälp, som har fått fler kontaktförfrågningar än vid samma tidpunkt förra året. I slutet av juli hade tjänsten fått cirka 2 200 kontaktförfrågningar, varav en del hade rört nedläggning av företag eller konkurs. Efterfrågan har mötts och i mer än hälften av fallen räcker det med telefonrådgivning. Om det behövs ytterligare hjälp kan rådgivningstjänsten hänvisa företagaren till rätt tjänst. De regionala stödtjänsterna för Företagarens ekonomihjälp, som är verksamma i stora delar av Finland, erbjuder till exempel möjlighet till personligt stöd.

Många konkurser skulle kunna förhindras

Det är möjligt att förhindra att ett företag går i konkurs genom att vidta åtgärder i tid: ”En företagare kan också avhjälpa en svår ekonomisk situation genom att vidta enklare åtgärder än företagssanering och skuldsanering. Det är viktigt att agera i tid. Det är möjligt att vidta betalningsarrangemang eller sparåtgärder, eller att till exempel förbättra marknadsföringen. Hos rådgivningstjänsten Företagarens ekonomihjälp går en expert igenom företagarens situation och ger lämpliga anvisningar för situationen. Ju tidigare man tar kontakt, desto bättre möjligheter finns det att rätta till situationen och rädda företaget”, säger Jari Leskinen, utvecklingschef vid arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter som ansvarar för tjänsten Företagarens ekonomihjälp.

Satsning på ekonomiskt kunnande

Under den senaste regeringsperioden har flera ändringar gjorts i lagstiftningen om företagssanering och skuldsanering för att förbättra företagarnas situation. Det nya regeringsprogrammet syftar till att göra finländarna till det mest ekonomiskt kunniga folket i världen. I regeringsprogrammet stärks även undervisningen i ekonomiska färdigheter och företagsamhetsfostran på alla utbildningsnivåer. Tjänsten Företagarens ekonomihjälp arbetar för att främja företagares ekonomiska kunnande som en del av nätverket Early Warning Europe som omfattar hela EU.

Företagarens ekonomihjälp betjänar

  • på finska mån–fre kl. 9–16.15 på numret 0295 024 880 (lna/msa)
  • på svenska tors kl. 9–16.15 på numret 0295 024 881 (lna/msa)
  • på engelska mån–fre kl. 9–16.15 på numret 0295 024 882 (lna/msa)
  • yrittajantalousapu.fi

Företagarens ekonomihjälp samordnas av arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, som styrs av arbets- och näringsministeriet och som är NTM-centralernas och TE-byråernas gemensamma kundservicecenter. Tjänsten utvecklas som en del av verksamhetsmodellen Early Warning som omfattar hela EU.

Information om antalet konkurser och skuldsaneringar:

Nyckelord

Kontakter

Jari Leskinen
utvecklingschef
Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter
02950 24468
jari.s.leskinen@ely-keskus.fi

Bilder

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Hur mår våra havsområden?23.2.2024 12:18:49 EET | Tiedote

Under senhösten 2023 slutfördes uppdateringen av den statliga bedömningen av Finlands marina område "Havsmiljöns tillstånd i Finland 2024". Detta är en omfattande bedömning av experter av vad som är känt om det nuvarande tillståndet i våra havsområden. Detta informationspaket kan ses och vid behov kommenteras under knappt en månad, fram till 15 mars 2024. På hemsidan kan du enkelt sätta dig in i hela tillståndsbedömningen, från övergödning till miljögifter och från sjöfåglar till näringsvävarnas tillstånd.

Miten merialueemme voivat?23.2.2024 12:18:49 EET | Tiedote

Loppusyksyllä 2023 valmistui Suomen merialueen tila-arvion päivitys “Suomen meriympäristön tila 2024”. Tämä on laaja asiantuntijoiden laatima arvio siitä, mitä kaikkea merialueidemme tämänhetkisestä kunnosta tiedetään. Tutustu Meriympäristön tila -tietopakettiin ja kommentoi tarpeen mukaan 15.3.2024 mennessä. Verkkopalvelussa voit helposti tutustua itse tila-arvioon, rehevöitymisestä ympäristömyrkkyihin ja merilinnuista ravintoverkkojen tilaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye