Staten emitterar ett nytt referenslån

Dela

Staten emitterar ett nytt 5-årigt referenslån på 3 miljarder euro. Lånet förfaller till betalning den 15 april 2029.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning.
Statskontoret ansvarar för statens upplåning.

Emissionens huvudarrangörer är Barclays, BofA Securities, Danske Bank, Deutsche Bank och J.P. Morgan.

Orderboken öppnades onsdagen den 23 augusti 2023. Statskontoret meddelar ytterligare detaljer om emissionen efter prissättningen.

Nyckelord

Kontakter

Statskontoret ansvarar för statens upplåning, placering av kassamedel och hantering av risker med anknytning till statsskulden. Läs mer: statsskuld.fi