Tulli

Tullen hittade inte för stora mängder transfetter i livsmedel vid sin övervakning

Dela
I fjol övervakade Tullen säkerheten och kvaliteten hos kex och bredbara vegetabiliska fetter som importerades till Finland. Under år 2022 undersökte man vid övervakningen särskilt halterna av transfetter som är skadliga för blodets fettvärden. Partierna som undersöktes av Tullen uppfyllde kraven för transfetternas del.

Under år 2022 kontrollerade Tullen transfettsyrorna i kex och bredbara fetter som importerades till Finland. I Tullaboratoriets tester undersöktes tio olika kex och fem bredbara fetter, som hade sitt ursprung i andra europeiska länder. I de undersökta produktpartierna höll transfetthalterna sig inom tillåtna gränsvärden.

EU-kommissionen har sedan år 2019 begränsat transfetthalterna genom en förordning. Transfetterna är omättade fetter som är skadliga för fettvärdena i blodet, men mängden transfetter anges i nuläget inte på livsmedelsförpackningar.

Transfettsyrorna höjer det så kallade dåliga LDL-kolesterolet och sänker det goda HDL-kolesterolet. Enligt Livsmedelsverket kan transfettsyror bland annat förekomma i bredbara fetter samt i spannmåls- och bageriprodukter. Därtill finns de av naturen i mjölk- och köttprodukter.

Tullen övervakar importerade livsmedel på basis av riskbedömning och trender

Som en del av den normala övervakningen av importerade livsmedel kartlade Tullen i fjol situationen i fråga om transfetter i importvaror. I Finland har utredningar om halten av transfettsyror i livsmedel tidigare gjorts av Institutet för hälsa och välfärd (THL), jord- och skogsbruksministeriet samt Livsmedelsverket.

– Vi inriktar övervakningen utifrån vår riskbedömning, och rådande mattrender påverkar också. Eftersom vi inte gjorde några alarmerande upptäckter i fråga om transfetter i fjol, genomför vi andra typer av projekt i år, berättar produktsäkerhetschef Jonna Neffling.

Nyckelord

Kontakter

Jonna Neffling
produktsäkerhetschef
+358 403 323 325


Sanna Henttonen
tullkemist, Tullaboratoriet
Ta kontakt via Tullens medietjänst:
viestinta@tulli.fi, +358 295 527 150

Om

Tulli
Tulli
PL 512 (Opastinsilta 12)
00101 Helsinki

https://tulli.fi

Finska tullen främjar smidigheten i utrikeshandeln med varor och säkerställer att den sker lagligt. Tullen tillhandahåller tjänster med kunden i fokus och skyddar samhället, miljön och medborgarna. Tullen uppbär effektivt tullar och skatter av tullnatur, farledsavgifter samt andra skatter och avgifter vid import. Tullen sammanställer också den officiella utrikeshandelsstatistiken över Finlands import, export och handelsbalans. Tullen är ett ämbetsverk som resultatstyrs av finansministeriet och som samarbetar med näringslivet samt med finska och utländska myndigheter. Tullen har omkring 2000 anställda. Finska tullen är en del av Europeiska unionens tullsystem.

Följ Tulli

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tulli

Afrikkalainen sikarutto leviää Suomen lähialueilla – Torjunta vaatii viranomaisilta yhteistyötä ja rajanylittäjiltä huolellisuutta28.9.2023 07:55:00 EEST | Tiedote

Afrikkalaista sikaruttoa esiintyy Suomen naapurimaissa Venäjällä ja Virossa sekä nyt myös Ruotsissa. Afrikkalainen sikarutto leviää maasta toiseen lihatuotteissa, joita ihmiset tuovat mukanaan. Tauti onkin monesti levinnyt uusille alueille ihmisten varomattoman tai välinpitämättömän toiminnan seurauksena. Viime vuonna matkustajien vapaaehtoisesti luovuttamien sekä Tullin haltuunottamien eläinperäisten elintarvikkeiden määrä oli lähes 7 500 kiloa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum