Maahanmuuttovirasto

Antalet ansökningar om uppehållstillstånd för studier har ökat betydligt

Dela

Antalet första ansökningar om uppehållstillstånd för studier har ökat kraftigt. Det finländska utbildningssystemet intresserar allt fler.

Fram till slutet av juli 2023 har 8 762 sökande från länder utanför EU lämnat in en första ansökan om uppehållstillstånd för studier. Studerande som har blivit beviljade en studieplats och vill flytta till Finland ansöker om ett första uppehållstillstånd. Det första tillståndet söks i allmänhet från utlandet.

Under samma tid år 2022 lämnades 5 911 ansökningar om uppehållstillstånd för studier in. Ökningen har varit ungefär 48 procent. 

Av dem som ansökte om uppehållstillstånd för studier från januari till juli 2023 var en klar majoritet examensstuderande. Deras andel av alla sökande var 86 procent. Flest ansökningar lämnades in av medborgare i Bangladesh, Kina, Sri Lanka, Indien och Ryssland. 

De flesta fick positiva beslut 

Från januari till juli i år beviljades 7 039 första uppehållstillstånd för studier. Största delen, omkring 95 procent, av de beslut som fattades var positiva.  Orsaken till negativa beslut är oftast problem med försörjningen.

För att en studerande ska få uppehållstillstånd krävs förutom en studieplats att den studerande har tillräcklig finansiering för att leva i Finland och en försäkring som vid behov täcker vårdkostnaderna i Finland i händelse av sjukdom. Studerande från länder utanför EU har inte rätt till studiestöd, och de betalar läsårsavgifter till de finländska högskolorna. 

Studerande från utlandet kan få uppehållstillstånd för hela sin studietid. 

Behandlingen av ansökningar har hopat sig

Studerande har i år fått ett beslut om sitt första uppehållstillstånd på i genomsnitt 41 dagar. Cirka 60 procent av de sökande som ansökt om första uppehållstillstånd för studier får ett beslut inom 30 dygn.

För närvarande har behandlingen av ansökningar hopat sig. Migrationsverket hade i slutet av juli 2023 behandlat fler ansökningar än någonsin tidigare under samma tidsperiod.

– Vi förberedde oss för sommarsäsongen med extra resurser såsom varje år. På grund av den betydande ökningen i antalet ansökningar har vi också ökat personalen i behandlingsprocessen för resten av året. Enligt vår bedömning kommer anhopningen att åtgärdas under resten av året till stor del, säger Anu Tarén som är chef för resultatområde vid tillstånds- och medborgarskapsenheten. 

Behandlingen av uppehållstillstånd för studier utvecklas kontinuerligt till exempel genom att öka användningen av en delvis automatisering, som bland annat innebär att uppgifter i myndighetsregister utnyttjas mer effektivt och automatiserat.

Nyckelord

Kontakter

Resultatområdeschef Anu Tarén, fornamn.efternamn@migri.fi, tfn 0295 433 273

Länkar

Migrationsverket

Migrationsverket är en beslutsfattande organisation i immigrations-, asyl-, flykting- och medborgarskapsärenden och upprätthåller systemet för mottagande.

Följ Maahanmuuttovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Maahanmuuttovirasto

Labour migration numbers to Finland still high despite the economic downturn29.11.2023 14:13:57 EET | Press release

According to recent statistics on work-based immigration, the number of applications has dropped slightly compared to last year but labour migration figures are still on a high level compared to past years. The number of applications from students and family members continues to rise. This year, citizenship applications will reach record-high numbers. These are some of the key figures presented in the second edition of the Finnish Immigration Service’s report on immigration to Finland (Maahanmuutto Suomeen -katsaus).

Arbetskraftsinvandringen till Finland är fortfarande hög trots konjunkturnedgång29.11.2023 14:12:37 EET | Tiedote

Antalet ansökningar som gäller arbetskraftsinvandring har minskat en aning jämfört med i fjol men ligger fortfarande på en historiskt hög nivå. Antalet ansökningar som lämnas in av studerande och familjemedlemmar fortsätter att öka. Dessutom kommer antalet medborgarskapsansökningar att vara rekordstort i år. Detta framgår av Migrationsverkets andra översikt över invandringen till Finland i år.

Työperusteinen maahanmuutto Suomeen jatkuu korkealla tasolla talouden laskusuhdanteesta huolimatta29.11.2023 14:11:14 EET | Tiedote

Työperusteisen maahanmuuton hakemusmäärät ovat laskeneet hieman viime vuodesta, mutta ovat yhä historiallisesti korkealla tasolla. Opiskelijoiden ja perheenjäsenten hakemusmäärät ovat jatkuvassa kasvussa, jonka lisäksi kansalaisuushakemuksissa on tulossa ennätyksellinen vuosi. Tämä kaikki selviää Maahanmuuttoviraston vuoden toisesta Maahanmuutto Suomeen -katsauksesta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum