Finnvera Oyj

Finnveran Etelä-Suomen aluekatsaus 1-6/2023: Rahoituksen myöntäminen edelleen vilkasta, mutta investoinnit laskussa - viennin rahoitus korkealla tasolla

Jaa

Alkuvuosi 2023 oli edelleen vilkas Etelä-Suomen alueella, vaikka toimintaympäristön muutokset, korkojen nousu ja inflaatio vaikuttivat yritysten investointihalukkuuteen. Finnvera myönsi alueen yrityksille kotimaan rahoitusta tammi-kesäkuussa 2023 yhteensä 215 miljoonaa euroa (216). Myönnetyn rahoituksen määrä kasvoi hieman Etelä-Karjalassa ja Uudellamaalla edelliseen vuoteen verrattuna. Kymenlaaksossa myönnetyn rahoituksen määrä laski. Viennin rahoituksen myöntäminen on korkealla tasolla.

Finnvera myönsi rahoitusta Etelä-Suomen alueen maakunnissa seuraavasti:

1-6/2019,
milj. eur

1-6/2020,
milj. eur

1-6/2021,
milj. eur

1-6/2022,
milj. eur

1-6/2023,
milj. eur

Etelä-Karjala

8

17

16

15

16

Kymenlaakso

7

17

45

14

10

Uusimaa

124

340

312

187

190

- Alkuvuonna myönnetty rahoitus on pysynyt edellisen vuoden tasolla epävarmasta taloustilanteesta huolimatta. Finnveran rooli rahoituksen järjestymisessä vaikuttaa olevan keskeinen, sillä myönnetyn rahoituksen määrä on selvästi suurempi kuin ennen koronaa, vaikka rahoituksen kokonaiskysyntä näyttäisi hidastuvan. Vuoden 2021 vertailuluvuissa on vielä nähtävissä yksittäiset suuryrityksille myönnetyt rahoitukset, joita ei viime vuosina ole ollut, kertoo Etelä-Suomen aluejohtaja Anna Karppinen.

Uudellamaalla investoinnit puolittuivat, yrityskauppoja rahoitettiin edelleen aktiivisesti

Uudenmaan maakunnassa myönnetyn rahoituksen määrä säilyi ennallaan. Toimialoista liike-elämän palveluyrityksille myönnetty rahoitus kasvoi, kun taas teollisuusyrityksille myönnetty rahoitus väheni edelliseen alkuvuoteen verrattuna. Matkailun ja ravintolatoiminnan rahoitus väheni jopa 39 prosenttia edelliseen alkuvuoteen verrattuna. Uudellamaalla Finnveran rahoittamien investointihankkeiden euromäärä jopa puolittui kahden aktiivisen investointivuoden jälkeen. Teollisuusyritykset ja liike-elämän palveluyritykset olivat aktiivisimpia investoinneissaan.

- Tässä korkoympäristössä ja taloustilanteessa yritykset harkitsevat tarkkaan investointejaan. Kotitalouksien ostovoiman heikentyminen on vaikuttanut kuluttajasektorin yritysten liiketoimintaan merkittävästi. Myös rakennusalan laskusuhdanne näkyy yritysten tilanteessa Uudellamaalla. Lisäksi työvoiman saatavuus tuottaa edelleen haasteita monella toimialalla, kuvaa aluejohtaja Karppinen.

Omistajanvaihdoksiin myönnettiin Uudellamaalla 24 miljoonaa euroa Finnveran rahoitusta. Tällä mahdollistettiin yli sadan yrityksen omistusjärjestely. Omistajanvaihdosten rahoitus oli hieman maltillisempaa edelliseen alkuvuoteen verrattuna. Toimialoista korostuivat erityisesti majoitus- ja ravitsemusliikkeiden omistajanvaihdokset. Uudenmaan volyymit ovat lähes kolmannes Finnveran valtakunnallisesta yrityskauppoihin myönnetystä rahoituksesta.

- Toteutuneet omistajanvaihdokset lisäävät yritysten kasvun tavoittelua ja luovat uusia investointeja, työpaikkoja ja hyvinvointia. Alueemme pk-yrityksistä noin joka kolmas suunnittelee omistajanvaihdosta seuraavan viiden vuoden aikana, kertoo omistajanvaihdoksista vastaava aluepäällikkö Anna-Mari Palo.

Etelä-Karjalassa katsotaan tulevaisuuteen

Etelä-Karjalassa myönnetyn rahoituksen määrä kasvoi hieman edelliseen alkuvuoteen verrattuna ja oli merkittävästi koholla koronaa edeltävään aikaan verrattuna. Toimialoista teollisuuden osuus säilyi vahvana ja kasvoi edelleen. Matkailu ja ravintolatoiminnalle myönnetty rahoitus pysyi edelleen vähäisenä ja laski hieman. Etelä-Karjalassa Finnveran rahoittamien investointien määrä jopa nelinkertaistui edellisestä alkuvuodesta ja niistä suurin osa kohdistui koneisiin ja kalustoon. Liike-elämän palveluyritykset olivat ahkeria investoijia. Etelä-Karjalassa tehtiin myös ilahduttavasti omistajanvaihdoksia.

- Etelä-Karjalassa koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota ovat vaikuttaneet merkittävästi alueen yritysten toimintaan ja ovat voineet aiheuttaa patoutunutta investointitarvetta. Inflaatio- ja korkotilanteesta huolimatta investointien määrä on nousussa. Vaikuttaa siltä, että alueen yritykset katsovat eteenpäin ja hakevat uusia kohdemarkkinoita. Toiminnan uudelleen skaalaaminen on voinut edellyttää myös investointeja, kommentoi Finnveran Lappeenrannan aluepäällikkö Markus Korpela.

Kymenlaakson omistajanvaihdoksissa kuhinaa

Kymenlaakson yrityksille myönnetyn rahoituksen määrä laski lähes kolmanneksen edelliseen alkuvuoteen verrattuna. Toimialoista sekä teollisuusyrityksille että liike-elämän palveluyrityksille myönnetty rahoitus laski. Kaupan ja kuluttajapalveluiden rahoitus sen sijaan nousi merkittävästi. Kymenlaaksossa Finnveran rahoittamien investointien määrä laski ja teollisuusyritysten osuus investoinneista oli noin puolet. Kymenlaakson omistusjärjestelyissä oli edelleen vilkkautta.

- Kymenlaakson investointien määrä näyttää olevan laskusuunnassa, mutta toki on huomioitava, että yksittäiset investoinnit voivat vaikuttaa eri vuosien vertailtavuuteen. On ilahduttavaa huomata, että omistajanvaihdosten määrä on Kymenlaaksossa edelleen nousussa, kertoo aluepäällikkö Korpela.

Viennin rahoituksen myöntäminen korkealla tasolla – alueelliset erot merkittäviä

Viennin rahoituksen myöntäminen kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden, mutta sen kysynnässä oli alueellisia eroja. Pk-vientitakuiden euromääräiset myönnöt keskittyivät valtaosin Uudellemaalle. Etelä-Karjalassa kysyntä oli hieman edellisvuotta alemmalla tasolla ja Kymenlaaksossa pk-yritysten viennin rahoituksen kysyntä oli vähäistä.

- Epävarmassa toimintaympäristössä moni vientiyritys on ryhtynyt suojaamaan vientikauppoihin liittyviä riskejä. Uusia kauppoja vauhdittaaksemme olemme helmikuusta lähtien myöntäneet suoria luottoja suomalaisviejien ulkomaisille ostajille. Tämä on herättänyt paljon kiinnostusta ja auttaa erityisesti pienempien vientikauppojen rahoituksessa ja toteutumisessa, kertoo Finnveran aluepäällikkö Marjo Seppälä.

Kohti vihreää siirtymää

Epävarmassa taloustilanteessa yritysten investointiaikeet usein hidastuvat. Tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta yritysten investoinnit ovat silti erittäin tärkeitä.

- On ilahduttavaa, että moni alueen yritys on päättänyt tarttua vihreän siirtymän tuomiin mahdollisuuksiin. Finnvera on tarjonnut kesäkuun alusta alkaen uusia ympäristö- ja digitalisaatiolainoja, ja näitä on Etelä-Suomen alueella myönnetty jo lukuisia. Yritysten aktiivisuus vihreän siirtymän ja innovaatioiden saralla vaikuttaa lupaavalta, kertoo Etelä-Suomen aluejohtaja Anna Karppinen.

Liite: Etelä-Suomen aluekatsaus 1-6/2023 (PDF)

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Anna Karppinen, aluejohtaja, Finnveran Etelä-Suomen alue, puh. 029 460 2671

Anna-Mari Palo, aluepäällikkö, omistajanvaihdokset, puh. 029 460 2637

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finnvera Oyj

Finnveras regionöversikt för Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten 1–6/2023: Finnveras finansiering till SMF- och midcap-företag minskade. Behovet av driftskapital ökade – investeringarna fortsatte7.9.2023 10:28:04 EEST | Tiedote

I början av 2023 beviljade Finnvera inhemsk finansiering till landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten till ett belopp av sammanlagt 43 miljoner euro (69). Finnveras finansiering minskade tydligt i alla landskap och hundra procent av finansieringen riktades till SMF- och midcap-företag. Investeringarna fortsatte trots osäkerheten. Ägarbytena förblev oförändrade, i Österbotten nästan fördubblades antalet företagsförvärv jämfört med motsvarande period i fjol. Antalet nystartade företag som finansierades minskade jämfört med året innan, vilket återspeglar förändringarna i verksamhetsmiljön. Det grundas allt fler företag som bisyssla.

Finnveran Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan aluekatsaus 1-6/2023: Rahoitus pk- ja midcap-yrityksille laski. Käyttöpääoman tarve kasvoi – investoinnit jatkuivat7.9.2023 10:25:03 EEST | Tiedote

Finnvera myönsi Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntiin kotimaan rahoitusta alkuvuonna 2023 yhteensä 43 miljoonaa euroa (H1/2022: 69). Finnveran myöntämä rahoitus laski selvästi kaikissa maakunnissa ja kohdistui sataprosenttisesti pk-ja midcap-yrityksille. Investoinnit jatkuivat epävarmuudesta huolimatta. Omistajanvaihdokset pysyivät ennallaan, Pohjanmaalla yrityskauppojen määrä lähes kaksinkertaistui viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Rahoitettujen aloittavien yritysten lukumäärä laski edellisvuodesta, mikä heijastelee toimintaympäristön muutoksia. Sivutoimiyrityksiä perustetaan yhä enemmän.

Finnveran Sisä-Suomen aluekatsaus 1–6/2023: Finnveran rahoitus kasvoi Pirkanmaalla mutta laski Päijät-Hämeessä – Kanta-Hämeessä yrityskauppamarkkina piristyi5.9.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Finnvera myönsi tammi–kesäkuussa 2023 rahoitusta Sisä-Suomen alueelle eli Pirkanmaalle, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen yhteensä 84 miljoonaa euroa (86). Myönnetyn rahoituksen määrä kääntyi Pirkanmaalla reippaaseen kasvuun ja kohdistui aiempaa enemmän myös investointeihin. Sen sijaan Päijät-Hämeessä rahoitus laski edellisvuosien kasvutrendin jälkeen. Myös Kanta-Hämeessä myönnetyn rahoituksen määrä edelleen laski hieman, mutta rahoitettujen yrityskauppojen määrä kasvoi. Toimialoista Finnveran rahoitusta kohdistui eniten maakuntien teollisten toimialojen yrityksille.

Finnveran Lounais-Suomen aluekatsaus 1–6/2023: Finnveran rahoitus pk- ja midcap-yrityksille kasvoi – myös investointien ja yrityskauppojen rahoitus piristyi30.8.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Pk- ja midcap-yritysten rahoituskysyntä näyttää nousevan edellisvuoden kuopasta. Finnvera myönsi tammi–kesäkuussa 2023 rahoitusta Varsinais-Suomen pk- ja midcap-yrityksille 57 miljoonaa euroa ja Satakuntaan 21 miljoonaa euroa. Molempien maakuntien osalta myönnetty rahoitus kasvoi yli 10 prosenttia. Varsinais-Suomessa myös rahoitettujen investointien arvo kääntyi selvään kasvuun. Teollisuus on veturitoimiala, johon maakuntien rahoituksesta kohdistui jälleen yli 60 prosenttia. Yrityskauppoihin kohdistui edellisvuotta enemmän rahoitusta, etenkin Satakunnassa yritysten omistajanvaihdosmarkkina vilkastui.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme