Tuomioistuinvirasto

Den nya regeringen identifierar domstolsväsendets behov

Dela
Finansministeriets förslag till rambeslut för statsfinanserna för 2024–2027 har publicerats. För att säkerställa rättsvårdens resurser anvisas domstolsväsendet 19,4 miljoner euro i tilläggsfinansiering i enlighet med den tekniska ramen för 2024–2027.

Domstolsverkets förslag för nästa år var 18 miljoner euro större än den finansiering som nu föreslås i förslaget.

”I praktiken har den finansiering som är avsedd för avarbetning av målanhopningarna vid domstolarna inte beaktats i finansministeriets förslag”, konstaterar överdirektör Riku Jaakkola.

”Det är naturligtvis en positiv nyhet att vi över huvud taget får tilläggsfinansiering, men vi halkar fortfarande efter den permanenta finansiering som vi bedömt vara nödvändig”, fortsätter Jaakkola.

Uppskattningen av domstolsväsendets permanenta behov av tilläggsfinansiering, som baserar sig på beräkningar av personalbehovet, är 30 miljoner euro per år. Dessutom har åtta miljoner euro föreslagits för att avarbetning av målanhopningarna. Med tilläggsfinansieringen är det möjligt att anställa mer arbetskraft, vilket minskar personalens arbetsbörda och bidrar till målet att förkorta handläggningstiderna.

Kontakter

Domstolsverkets överdirektör Riku Jaakkola, tfn 029 565 0513, riku.p.jaakkola@oikeus.fi

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Dom­stols­ver­ket är en själv­stän­dig central­för­valt­nings­myn­dig­het inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de som be­tjä­nar hela dom­stols­vä­sen­det.

Verket har till uppgift att se till att domstolarna kan utöva dömande makt med hög kvalitet och att domstolarnas förvaltning är effektivt och ändamålsenligt organiserad.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum