Suomen riistakeskus

Jakten på hjortdjur inleds stegvis

Dela
I Lappland, Kuusamo och Taivalkoski inleds älgjakten i början av september. I övriga landet startar vaktjakten på hjortdjur, med målet att minska trafikolyckor och skador på skörden. Antalet jaktlicenser är lägre än tidigare på grund av de minskade hjortdjursstammarna.

Älgjaktens första period inleds i Lappland, Kuusamo och Taivalkoski i början av september. Samtidigt inleds i övriga delar av landet jakten på älg, vitsvanshjort och dovhjort i form av vaktjakt. Vid vaktjakt är det förbjudet att driva djuren och använda hund. För älgens del är vaktjakten begränsad till åkrar.

Hösten sätter djuren i rörelse

I södra och sydvästra Finland inträffar många kollisioner med vitsvanshjort. Också antalet rådjursolyckor har ökat de senaste åren.

– Det lönar sig att inleda jakten på små hjortdjur genast när vaktjaktperioden startar i början av september. Målet är att öka hjort- och rådjursbytet under förhösten, så att färre djur är i rörelse under senhösten. Samtidigt kan man minska skadorna på rotfruktsodlingar, säger jaktchef Jani Körhämö vid Finlands viltcentral.

Höstvädret och mörkret ökar risken för hjortdjursolyckor.

– Hjortdjursolyckor inträffar främst på hösten, då djuren är i rörelse bland annat på grund av brunsttiden och förflyttningar till vinterbetena. Samtidigt är förhållandena i trafiken ofta besvärliga på grund av regn och mörker, säger Körhämö.

På den elektroniska tjänsten https://mobilityanalytics.ramboll.com/onn/hirvielain/ kan man se platserna för de senaste årens hjortdjurskollisioner.

Antalen jaktlicenser minskar

Finlands viltcentral har för den inkommande jaktsäsongen beviljat 31 142 jaktlicenser för älg, 70 945 för vitsvanshjort, 645 för dovhjort och 18 för skogsren. Med en jaktlicens får man fälla ett fullvuxet hjortdjur eller två kalvar, om inga andra villkor anges i jaktlicensen.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning minskade älgstammen genom förra säsongens jakt med cirka 4,4 procent och efter jaktsäsongen bestod stammen av cirka 77 000 älgar (95 % konfidensintervall 67 000–88 000 älgar). Älgstammen har minskats genom jakt och är den minsta på över 20 år. De fastställda målen för älgförvaltningsområdena är en vinterstam med 70 000–86 000 älgar i hela landet.

Till följd av älgstammens minskning beviljades cirka 15 procent färre jaktlicenser för älg i hela landet. I jämförelse med året innan minskade jaktlicenserna relativt sett mest i Lappland, Kust-Österbotten och Nyland. Förändringarna var minst i Kajanaland, Södra Savolax och Mellersta Finland. Antalet jaktlicenser för älg i hela landet är cirka 40 procent mindre i höst än för fem år sedan.

Stammen av vitsvanshjort är starkt koncentrerad till viltcentralsregionerna Egentliga Finland, Satakunta, Nyland samt Södra och Norra Tavastland.Enligt Naturresursinstitutets uppskattning uppgick Finlands vitsvanshjortstam vintern 2022–2023 till cirka 120 000 individer (95 % konfidensintervall 112 000–128 000) och stammen minskade med cirka 14 procent jämfört med året innan.

För den kommande jaktsäsongen är antalet beviljade jaktlicenser för vitsvanshjort något mindre än året innan, men på områden med tätast förekomst eftersträvas fortfarande en stor bytesmängd. Under förra jaktsäsongen var bytet cirka 67 000 vitsvanshjortar.

Full fart på jakten i oktober

Älgjakten i Norra Finland fortsätter den 7 oktober 2023, efter brunstfredningen. Samtidigt startar den egentliga älgjakten också i landskapen Norra Österbotten och Kajanaland. I övriga Finland startar den egentliga älgjakten en vecka senare, dvs. den 14 oktober 2023. Älgjakten avslutas i hela landet den 15 januari 2024.

Den egentliga jakttiden för vitsvanshjort startar i hela landet den 30 september 2023 och avslutas den 15 februari 2024. Rådjur får jagas i hela landet 1.9–15.2, men användning av drivande hund är förbjuden fram till den 29 september 2023.

Nyckelord

Kontakter

Regionala uppgifter från regionkontoren https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/

Dokument

Länkar

Om

Suomen riistakeskus
Suomen riistakeskus
Sompiontie 1
00730 Helsinki

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som främjar en hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet, ser till att viltpolitiken verkställs och svarar för de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivs.

Följ Suomen riistakeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen riistakeskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum