Säteilyturvakeskus (STUK)

Niko Mononen utsedd till biträdande direktör för övervakning av kärnkraftverk i drift

Dela

Diplomingenjör Niko Mononen (38) har utsetts till biträdande direktör för Strålsäkerhetscentralens (STUK) avdelning för övervakning av kärnkraftverk. Han tillträder sin nya post den 1 september 2023 och övervakar kärnkraftverken inom sitt ansvarsområde, för närvarande Lovisas två och Olkiluotos tre kraftverksenheter. Tomi Routamo, som tidigare innehaft denna post, tillträdde i början av sommaren posten som biträdande direktör för övervakning av nya kärnkraftverk.

Biträdande direktör Niko Mononen, STUK
Biträdande direktör Niko Mononen, STUK

Niko Mononen har lång erfarenhet av kärnkraftverkstillsynsuppgifter vid STUK. Sedan 2021 har han arbetat som chef för byrån för övervakningen av kärnkraftverkens driftssäkerhet och dessförinnan i sju år som chef för driftsövervakning vid Olkiluotos enheter 1 och 2.

Som biträdande direktör är Niko Mononens uppgift att leda STUKs tillsyn så att säkerheten vid drift av kärnkraftverksenheter säkerställs nu och i framtiden. Tapani Virolainen, direktör för kärnkraftverkstillsynsavdelningen, säger att STUK har gjort mycket arbete under de senaste åren för att utveckla tillsynen. ”Syftet är att fokusera tillsynen mer och mer på frågor som är viktigast ur säkerhetssynpunkt och att ta hänsyn till tillståndshavarens förmåga och ansvar vid val av tillsynsmedel. Som biträdande direktör har Niko en betydande roll i detta arbete.”

"Att utveckla våra övervakningsprocesser är en viktig uppgift för att se till att vi fortsätter att fördela våra resurser till rätt saker i rätt tid när det gäller säkerhet. Särskilt om intresset för så kallade små kärnkraftverk leder till en betydande ökning av antalet tillståndshavare och kärnkraftverk”, säger Niko Mononen. Han betonar att beredningen av lagstiftningen för den övergripande reformen av kärnenergilagen, som inletts av arbets- och näringsministeriet, ger ett utmärkt tillfälle att utveckla tillsynen.

Kontakter

Mer information:
Mediatjänsten, tfn 010 850 4761

Bilder

Biträdande direktör Niko Mononen, STUK
Biträdande direktör Niko Mononen, STUK
Ladda ned bild

Andra språk

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

STUK assesses the safety of small nuclear power plants together with the French and Czech authorities26.9.2023 12:55:00 EEST | Press release

The Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK), together with the nuclear safety authorities of France and the Czech Republic (SÚJB and ASN), has assessed the safety solutions designed for small nuclear reactors (SMR). The assessment was carried out for the purposes of future licencing procedures and it was not related to licencing the assessed reactor in Finland or other countries.

STUK bedömer säkerheten vid små kärnkraftverk tillsammans med franska och tjeckiska myndigheter26.9.2023 12:55:00 EEST | Tiedote

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har tillsammans med strål- och kärnsäkerhetsmyndigheterna i Frankrike och Tjeckien (ASN och SÚJB) bedömt de säkerhetslösningar som utformats för en liten modulär kärnreaktor (SMR). Bedömningen sökte lärdomar för eventuella framtida tillståndsförfaranden och var inte relaterad till beviljande av tillstånd för den bedömda reaktorn i Finland eller något annat land.

Över 30 000 arbetstagare i Finland exponeras för radonhalter som överstiger referensvärdet på arbetsplatser18.9.2023 11:31:30 EEST | Tiedote

Strålsäkerhetscentralen (STUK) utredde radonhalten på 700 arbetsplatser i Finland 2019–2020. Syftet med studien var att få kunskap om de radonhalter som finländska arbetstagare exponeras för. Enligt forskningsresultaten som publicerades i augusti 2023 beräknas mer än 30 000 arbetstagare i Finland exponeras för radonhalter som överstiger referensvärdet på 300 becquerel per kubikmeter (Bq/m³). Därför är det viktigt att arbetsgivarna att utför lagstadgade radonmätningar på arbetsplatserna för att identifiera och kunna begränsa exponeringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum