Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK

Framtidsworkshop inom företagarfostran sammanförde aktörer i landskapet

Dela
Den 29 augusti 2023 ordnades en involverande workshop för närings- och företagslivet inom projektet YES! Keski-Pohjanmaa, som förvaltas av KOSEK. Workshoppen ordnades tillsammans med utvecklingsbolagen i landskapet, Kaustby ekonomiska region och YritysKannus samt medlemmarna i projektets styrgrupp.
Till vänster Timo Lahtinen (vd för KOSEK), Mervi Järkkälä (vd för Mellersta Österbottens företagare), Terho Taarna (bildningsdirektör vid Karleby stad) och Sari Yli-Hukka (projektchef på KOSEK). Bild: Studio Frekvens/Andreas Haals.
Till vänster Timo Lahtinen (vd för KOSEK), Mervi Järkkälä (vd för Mellersta Österbottens företagare), Terho Taarna (bildningsdirektör vid Karleby stad) och Sari Yli-Hukka (projektchef på KOSEK). Bild: Studio Frekvens/Andreas Haals.

Syftet med framtidsworkshoppen för företagarfostran var att höra vilka tankar och behov sakkunniga inom närings- och företagslivet och representanterna för arbetslivet har. Inom projektet YES! Keski-Pohjanmaa skapas en handlingsmodell, vilket innebär att bakgrundsutredningar utarbetas och en modell utarbetas med tanke på fortsättningen och följande etapp. Samtidigt utreds hur projektet och de framtida visionerna ska få fortsatt finansiering.


Lärmiljön för företagarfostran i Mellersta Österbotten, som nu befinner sig i utvecklingsskedet, är en miniatyrmodell av särdragen och branscherna inom arbets- och företagslivet i Mellersta Österbotten, och presenterar samtidigt arbetsgivarna och studiemöjligheterna i regionen och väcker barn och unga att redan i ett tidigt skede fundera på sin framtid genom de möjligheter som erbjuds i regionen. Lärmiljön och utbildningshelheten uppstår utifrån regionala behov både hos elever och studerande, utbildningsservicen och närings- och företagslivet.


- Som resultat av workshoppen gav målgruppen oss utmärkt information om behoven på regional nivå och landskapsnivå, bland annat om vilka branscher och undervisningsteman som är viktiga att beakta. Det var även härligt att märka att workshoppen gav helt nya idéer för lärmiljön. Man vågade alltså modigt kläcka idéer! Syftet med den involverande workshoppen som omfattade hela landskapet var också att engagera många olika intressent- och målgrupper. Att skapa en så här stor helhet och handlingsmodell på landskapsnivå kräver nämligen samarbete och en stark drivkraft av alla parter. Till vår lycka är drivkraften och samarbetet starka! Jag är också glad över det goda samarbetet med utvecklingsbolagen i landskapet, säger Sari Yli-Hukka som är projektchef för YES! Keski-Pohjanmaa.


Workshoppen genomfördes som ett hybridevenemang samtidigt på fem olika orter: Karleby, Perho, Kannus, Toholampi och Kaustby. I workshoppen deltog 34 representanter för närings- och företagslivet: företagare, HR-ledning och sakkunniga från flera olika branscher, 4H-aktörer och representanter för företagsorganisationer samt representanter och sakkunniga från Kpedu, Centria yrkeshögskola och staden och kommunerna.


- En gemensam företagarfostran i Mellersta Österbotten upplevs som oerhört viktig i hela landskapet. I Kannus gick diskussionen het och bekymret är gemensamt: vartefter att åldersklasserna blir mindre är det livsviktigt att öppna möjligheter i den egna regionen och hela landskapet för nya generationer!, konstaterar YritysKannus verkställande direktör Jukka Oravainen.


Projektet YES! Keski-Pohjanmaa har finansierats genom AKKE-finansiering som beviljas av Mellersta Österbottens förbund samt kommunandelar från kommunerna i Mellersta Österbotten, det vill säga Karleby, Kannus, Kaustby ekonomiska region och Perho. Genom finansieringen ges stöd för tillväxt och attraktionskraft i landskapets egen utveckling. Finansiering har beviljats för perioden 1.1–30.9.2023. Inom projektet YES! Keski-Pohjanmaa skapas en handlingsmodell, vilket innebär att bakgrundsutredningar utarbetas och en modell utarbetas med tanke på fortsättningen och följande etapp. Samtidigt utreds hur projektet och de framtida visionerna ska få fortsatt finansiering. Tills vidare har det fortsatta projektet inte fått någon finansiering, men utrednings- och ansökningsprocessen pågår. Följande mål är att få finansiering för att kunna utveckla handlingsmodellen och skapa en lärmiljö.


Mer information om framtidens visioner och mission samt lärmiljön fås av projektchef Sari Yli-Hukka och följande aktörer i Mellersta Österbotten som aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten:


Beredningsprojektets projektchef Sari Yli-Hukka: 040 6712366, sari.yli-hukka@kosek.fi
KOSEKs verkställande direktör Timo Lahtinen: 050 420 7722, timo.lahtinen@kosek.fi
Intervjuer kan även fås av Karleby stads bildningsdirektör Terho Taarna: 0447809254
terho.taarna@kokkola.fi 
Jukka Oravainen från YritysKannus: 040 778 4262
jukka.oravainen@kannus.fi
och Perho kommundirektör Lauri Laajala: 040 051 7380
lauri.laajala@perho.com

Bilder

Till vänster Timo Lahtinen (vd för KOSEK), Mervi Järkkälä (vd för Mellersta Österbottens företagare), Terho Taarna (bildningsdirektör vid Karleby stad) och Sari Yli-Hukka (projektchef på KOSEK). Bild: Studio Frekvens/Andreas Haals.
Till vänster Timo Lahtinen (vd för KOSEK), Mervi Järkkälä (vd för Mellersta Österbottens företagare), Terho Taarna (bildningsdirektör vid Karleby stad) och Sari Yli-Hukka (projektchef på KOSEK). Bild: Studio Frekvens/Andreas Haals.
Ladda ned bild

Om

Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK
Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK
Kauppatori 5
67100 KOKKOLA

06 824 3400https://www.kosek.fi

Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK on Kokkolan kaupungin ja Perhon kunnan omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö.

KOSEK palvelee yrityksiä kaikissa niiden vaiheissa perustamisesta kasvuun ja kansainvälistymiseen, sekä mahdolliseen omistajanvaihdokseen saakka.

Palvelumme ovat maksuttomia kaikille Kokkolan ja Perhon alueella toimiville yrityksille.

KOSEK – yrityksesi kumppani kaikissa käänteissä.

***

Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK är ett närings- och utvecklingsbolag som ägs av Karleby stad och Perho kommun.

KOSEK betjänar företag i alla skeden; då man vill grunda ett företag, då det växer och då man vill etablera internationell verksamhet och ända fram till ett eventuellt ägarskifte.

Våra tjänster är avgiftsfria för alla företag som är verksamma i Karleby- och Perhoregionen.

KOSEK – ditt företags kompanjon i alla vändningar. 

Följ Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK

Kokkola Material Weeks nya uppsyn förmedlar starkare hållbarhetstanken8.6.2023 10:30:00 EEST | Tiedote

I år ordnas Kokkola Material Week redan för elfte gången. Under det kommande hybridevenemanget behandlas kemiindustri, bioekonomi och batteriteknologi samt aktuell forskning och utvecklingsutsikter såväl i Karlebyregionen som nationellt och internationellt. Evenemanget ordnas den 20–23 november 2023 i Karleby stadshus, med undantag av måndagens PreKMW-evenemang som ordnas helt på distans. Lördagen den 11 november ordnas även det populära publikevenemanget i köpcentret Chydenia.

Kokkola Material Weekin uusi ilme viestii entistä vahvemmin vastuullisuudesta8.6.2023 10:30:00 EEST | Tiedote

Kokkola Material Week järjestetään tänä vuonna jo 11. kerran. Tuleva hybriditapahtuma käsittelee kemianteollisuutta, biotaloutta ja akkuteknologiaa, tuoden esille niin Kokkolan alueella, valtakunnallisesti kuin myös kansainvälisesti tapahtuvaa ajankohtaista tutkimusta ja kehitysnäkymiä. Tapahtuma järjestetään 20.-23.11.2023 Kokkolan kaupungintalolla, täysin etänä toteutettavaa maanantain PreKMW-tapahtumaa lukuun ottamatta. Lisäksi suosittu yleisöpäivä järjestetään Kauppakeskus Chydeniassa lauantaina 11.11.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum