Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Nederbörden i början av veckan fick vattenståndet att snabbt stiga i flera österbottniska åar (Landskapen i Österbotten)

Dela
Den rikliga nederbörden under de senaste dagarna har gjort att vattenståndet i vattendragen i Södra och Mellersta Österbotten snabbt har stigit. Ställvis har vatten runnit ut på låglänta åkermarker, vilket orsakar olägenheter för jordbrukarna. Marken är mycket våt och regnvattnet absorberas inte. Även eventuella mindre regnmängder kan leda till att vattenståndet snabbt stiger.
Illustrationsbild. Vattnet strömmar i inloppskanal till Kyrkösjärvi.
Illustrationsbild. Vattnet strömmar i inloppskanal till Kyrkösjärvi.

Normalt är den genomsnittliga nederbördsmängden i augusti kring 70 mm, men i augusti i år har det på många platser i Södra Österbotten regnat cirka 120 mm. Augusti har varit en regnig månad och redan i slutet av juli regnade det exceptionellt mycket. Den här veckan på måndag 28.8 uppgick regnmängden ställvis till 40–60 mm på ett dygn. Till exempel vid mätstationen i Möksy i Alajärvi var nederbördsmängden på måndagen 49 mm, i Myllymäki i Etseri 57 mm, i Kärjenkoski i Storå 40 mm och i Hirvijärvi i Jalasjärvi 38 mm.

På onsdagen närmade sig vattenståndet i Lappo å flödesgränsen i Liinamaa, men under kvällen började vattnet sakta sjunka. Enligt nuvarande vattenprognoser kommer vattenståndet i Liinamaa att ligga nära flödesgränsen resten av veckan. I Kuortaneenjärvi har vattenståndet stigit och ligger nu ungefär en halv meter högre än det normala för augusti och ser ut att fortsätta stiga. I Nurmonjoki har vattenståndet i sjöarna vid åns källflöden nått flödesnivåer och avtappningen från sjöarna är exceptionellt stor. Också i de konstgjorda sjöarna Hirvijärvi och Varpula ligger vattenståndet nära övre gränsen för regleringen.

I Kyro älvs avrinningsområde är speciellt vattenståndet i ån Seinäjoki högt och vatten har ställvis runnit ut på åkrarna. Under onsdagen började vattenståndet i Seinäjoki sjunka något. Vattenståndet i de konstgjorda sjöarna Kalajärvi och Kyrkösjärvi har stigit och ligger nära övre gränserna för regleringen.I nedre loppet av Kyro älv var vattenföringen idag på torsdag morgon 162 m3/s. Som det nu ser ut har vattenföringen slutat att öka. Den genomsnittliga vattenföringen vid våröversvämningar i Kyro älv ligger på cirka 300 m3/s.

I Esse ås avrinningsområde har vattenståndet i ån Kuninkaanjoki som rinner ut i Alajärvi stigit totalt ungefär 2,6 meter under måndagens och tisdagens lopp. Tidigt på onsdag morgon började vattenståndet sjunka och har fram till torsdag morgon sjunkit med 1,3 meter. I sjön Lappajärvi har vattenståndet varit exceptionellt högt sedan den rikliga nederbörden i slutet av juli. Vattenståndet i sjön har nu igen börjat stiga och ligger för närvarande ca 30 cm högre än genomsnittet för slutet av augusti.

Under måndagen regnade det ca 20–35 mm i Perho ås avrinningsområde. I Perho ås avrinningsområde ökade vattenföringen inte lika mycket som i Södra Österbotten. Enligt nuvarande vattenprognoser kommer vattenföringen att minska i Perho å. I den konstgjorda sjön Patana har vattenståndet stigit med ca 30 cm från måndagen till torsdagsmorgonen och det stiger fortsättningsvis.

Också i de mindre avrinningsområdena längs kusten i Österbotten var nederbördsmängden mindre än i åarnas källflöden i Södra Österbotten. Ökningen av vattenföringen var inte lika stor i de små åarna längs kusten.

Enligt nuvarande vattenprognoser börjar vattenståndet i åarna i sakta mak att sjunka, men eventuell nederbörd kan snabbt förändra läget. Speciellt i Lappo ås, Kyro älvs och Esse ås områden kommer avtappningen från sjöarna att förbli stor för att vattenståndet i sjöarna ska sjunka från flödesnivåer till normala nivåer. Särskilt i de konstgjorda sjöarna strävar man efter att det ska finnas plats även för kommande regn.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:


Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794


Chef för gruppen för reglering och dammsäkerhet, Pekka Hyytiäinen, tfn 0295 027 014


Vattenresursenhetens chef Kim Klemola, tfn 0295 027 829

Bilder

Illustrationsbild. Vattnet strömmar i inloppskanal till Kyrkösjärvi.
Illustrationsbild. Vattnet strömmar i inloppskanal till Kyrkösjärvi.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kollektivtrafiken påverkas av den nya viktbegränsningen på stadsbron i Kristinestad21.9.2023 14:43:03 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten har i samarbete med Trafikledsverket beslutat att införa en lägre viktbegränsning på 8 ton på bron (tidigare viktbegränsning 25 ton). Den nya viktbegränsningen påverkar också kollektivtrafiken i området. De större bussarna kan inte längre köra över bron på grund av viktbegränsningen. Ändringar i bussrutterna träder i kraft 25.9.2023 och gäller tills vidare. Ändringarna i bussrutterna träder i kraft 25.9.2023 och gäller tills vidare.

Kristiinankaupungin sillan uudella painorajoituksella vaikutusta joukkoliikenteeseen21.9.2023 13:39:55 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on päättänyt yhdessä Väyläviraston kanssa asettaa Kristiinankaupungin sillalle nykyistä (25 tonnia) alemman painorajoituksen 8 tonnia. Uudella painorajoituksella on vaikutusta myös alueen joukkoliikenteeseen. Isoimmat linja-autot eivät jatkossa voi painorajoituksen vuoksi liikennöidä sillalla. Reittimuutos astuu voimaan 25.9.2023 ja on voimassa toistaiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum