Finanssivalvonta

IMF gav ut en rapport om bekämpningen av penningtvätt i de nordiska och baltiska länderna – tillsynen kan effektiviseras genom ökning av gränsöverskridande informationsutbyte

Dela

Internationella valutafonden (IMF) har på de nordiska och baltiska ländernas begäran analyserat hot och sårbarheter i regionen som härrör från penningtvätt och finansiering av terrorism. IMF föreslår utveckling av den nationella riskanalysen och tillsynsmyndigheternas riskanalys huvudsakligen genom att förbättra analysen av gränsöverskridande betalningar. Dessutom finns det utrymme för en effektivare användning av olika informationskällor vid identifieringen av högriskländer för penningtvätt.

Internationella valutafonden (IMF) gav den 4 september 2023 ut en rapport som behandlar analys av kassaflöden, tillsyn av förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och den finansiella stabiliteten i de nordiska och baltiska länderna. Analysen omfattade följande åtta länder: Danmark, Estland, FinIand, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige.

IMF analyserade tillsynsverktygens känslighet för penningtvättsrisker och tog fram rekommendationer för att öka verktygens effektivitet. Dessutom undersökte IMF möjligheten att fastställa effekten av de chocker som penningtvätt utsätter den finansiella stabiliteten för. De nordiska och baltiska ländernas analysbegäran till IMF bottnade i kopplingarna mellan regionens finansiella system och särskilt förekomsten av flera gränsöverskridande banknät och förbindelser.

I sin rapport konstaterar IMF att länderna måste stärka sitt tillsynsregelverk för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism ytterligare. IMF rekommenderar en effektivare uppföljning av gränsöverskridande kassaflöden, vilket också inbegriper informationsutbyte om förändringar i ekonomiska strukturer. Vidare uppmuntrar IMF myndigheterna att använda mångsidigare metoder för identifiering av sådana länder som medför ökad risk för penningtvätt. Rapporten uppmanar också myndigheterna att utöka datainsamlingen och investera i dataanalysverktyg samt samordna tillsynsåtgärderna mot högriskbanker.

Finansinspektionens avdelningschef Samu Kurri välkomnar förslaget om nya verksamhetsmetoder.

– Vi har gjort mycket arbete på Finansinspektionen för att identifiera riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism, men en effektiv tillsyn innebär en konstant kapplöpning mot brottslingarna. Uppföljningen av kassaflöden mellan länderna är ett viktigt utvecklingsområde, då penningtvätten till betydande del har samband med internationella betalningsöverföringar, säger Samu Kurri.

Enligt Kurri är förslaget om ökad tillsyn av tillhandahållare av virtuella valutor i samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna högst betydelsefullt.

– Tillhandahållarna av virtuella valutor har omfattats av vår tillsyn sedan 2019. Sedan dess har branschen utvecklats betydligt. Jag tror att samarbetet inom närområdet kommer att bära frukt också här, konstaterar Samu Kurri.

Kontaktinformation

Närmare upplysningar lämnas av byråchef Pekka Vasara.

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16

Se också

Nyckelord

Kontakter

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Andra språk

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

De svaga ekonomiska utsikterna försämrar den finansiella sektorns omvärld – riskerna ökar framför allt på fastighetsmarknaden12.9.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Den svaga ekonomiska tillväxten och osäkerheten i de ekonomiska utsikterna har hållit riskerna inom den finansiella sektorn i Finland på en hög nivå under början av året. Riskerna ökar framför allt på fastighetsmarknaden. Den finansiella sektorns starka soliditet skyddar mot de risker som den försämrade omvärlden medför.

Subdued economic outlook is weakening the financial sector's operating environment – real estate market risks particularly increasing12.9.2023 10:00:00 EEST | Press release

Subdued economic growth and the uncertain economic outlook have kept the risks in the Finnish financial sector high in the first half of the year. Risks are increasing particularly in the real estate market. The financial sector's strong capital position provides protection against risks caused by the weakening operating environment.

Pohjola Försäkring Ab har meddelats en offentlig varning för försummelse att iaktta vissa bestämmelser om tidsfrister i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och bestämmelser om företagsstyrningssystemet7.9.2023 14:00:00 EEST | Tiedote

Finansinspektionen har meddelat Pohjola Försäkring Ab en offentlig varning. Bolaget har inte påbörjat utredningen av ersättningsärenden, meddelat beslut eller sänt de föreskrivna handlingarna till den behöriga besvärsinstansen inom de tidsfrister som anges i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Bolaget har inte heller haft tillräcklig intern kontroll över ersättningsverksamheten och rapporteringen eller sådana informationssystem som levererar tillräckligt tillförlitlig information om ersättningsverksamheten.

Pohjola Vakuutus Oy:lle julkinen varoitus laiminlyönneistä työtapaturma- ja ammattitautilain määräaikasäännösten ja hallintojärjestelmää koskevien säännösten noudattamisessa7.9.2023 14:00:00 EEST | Tiedote

Finanssivalvonta on antanut julkisen varoituksen Pohjola Vakuutus Oy:lle. Yhtiö ei ole aloittanut korvausasioiden selvittämistä, antanut päätöksiä eikä toimittanut säädettyjä asiakirjoja asianomaiselle muutoksenhakuelimelle työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetyissä määräajoissa. Yhtiöllä ei myöskään ole ollut riittävää korvaustoiminnan ja raportoinnin kattanutta sisäistä valvontaa eikä korvaustoiminnassa riittävän luotettavaa tietoa tuottaneita tietojärjestelmiä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum