Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

FFC:s styrelse: Arbetsgrupperna är bara teater

Dela

Oron för att regeringen Orpo-Purra förändrar Finland utifrån bristfällig information och med ideologisk glöd har ökat när beredningen av lagförslagen har inletts.

– Tyvärr finns det inget i arbetsgruppernas arbete som tyder på att slutresultatet inte redan skulle vara fastslaget. De enda överraskningarna har arbetsgivarnas representanter stått för. I förhandlingarna har de rentav lyft fram hårdare försämringar för arbetstagarna, än de ursprungliga formuleringarna i regeringsprogrammet, utbrister FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Detta även om arbetsminister Arto Satonen i offentligheten har betonat att regeringen lyhört lyssnar på arbetsmarknadsorganisationerna. Enligt Eloranta verkar det som om regeringen först begränsar den arbetande befolkningens frihet att uttrycka sina åsikter och därefter driver igenom försämringar och nedskärningar som berör just de här människorna.

Organisationsmässiga åtgärder planeras

Ordförande Eloranta är också oroad över tidtabellen för beredningen.

– Regeringen håller på att göra många olika nedskärningar i den sociala tryggheten. Sammanlagt handlar det om hundratals miljoner euro. Man har väldigt bråttom och har inte gjort de bedömningar som FFC har efterlyst, av vilken sammanlagd effekt de olika försämringarna inom den sociala tryggheten har. Nu finns det en risk för att samma familjer och människor drabbas oproportionerligt hårt av de olika nedskärningarna.

Enligt Eloranta syns en kraftig ideologisk frenesi i regeringen Orpo-Purras arbete.

– Finansministeriets budgetförslag innehåller nedskärningar för låginkomsttagare och skattelättnader för höginkomsttagare. På regeringens arbetslista finns dessutom flera försämringar i arbetslivet som inte har någon betydelse när det handlar om att få de offentliga finanserna i balans.

Ordförande Jarkko Eloranta berättar att fackförbunden fortsätter planera och bereda organisationsmässiga åtgärder. Han säger att det handlar om att de är frustrerade över situationen. Till exempel diskussionen om att begränsa strejkrätten handlar om att förbjuda symtomen, men man funderar inte på vad de kan bero på.

– Vi hoppas att regeringen Orpo-Purra verkligen hör och lyssnar på arbetsmarknadsorganisationerna. Just nu ser det lite svagt ut. Det kan vara bra med seminarier som samlar de olika parterna inom trepartssamarbetet vid samma bord. Det är dock oklart hur genuin dialog de ger upphov till. Vid behov har vi andra sätt att göra vår röst hörd.

FFC ordnar storevenemang för medlemmarna lördagen den 9 september i Åbo och Uleåborg samt lördagen den 16 september i Tammerfors, Kuopio och Träskända. Evenemangen är finskspråkiga och öppna för medierna.

Nyckelord

Kontakter

Beställ FFC:s svenskspråkiga nyhetsbrev så får du aktuell information om arbetslivet per e-post varannan vecka: https://www.sak.fi/sv/nyhetsbrev Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC är förbundens förbund. Vi representerar 18 fackförbund och mer än 800 000 medlemmar. Kommunala familjedagvårdare, flygvärdinnor, busschaufförer, servitörer, byggnadsarbetare, pappersarbetare och dansare – alla representerar de FFC:s branscher.

Följ Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

På största delen av arbetsplatserna inom FFC:s branscher vidtar man redan åtgärder för att begränsa klimatförändringen – men man satsar inte på arbetstagarnas kompetens29.11.2023 07:30:00 EET | Tiedote

Två tredjedelar (67 procent) av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC berättar att man på deras arbetsplats har vidtagit åtgärder för att begränsa klimatförändringen under de senaste två åren. Andelen arbetsplatser inom FFC:s branscher som vidtar klimatåtgärder har ökat snabbt, för år 2019 var motsvarande andel 44 procent.

Var tionde FFC:are löper stor risk att drabbas av fattigdom – nedskärningspolitiken som regeringen Orpo-Purra driver förvärrar utkomsten för låginkomsttagare ytterligare28.11.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Fackcentralen FFC:s medlemsundersökning visar att elva procent av de arbetande medlemmarna i de FFC-anslutna fackförbunden löper stor risk att drabbas av fattigdom. Det är 52 000 personer och 73 procent av dem jobbar i kvinnodominerade branscher. Regeringens nedskärningar i den sociala tryggheten leder till att utkomsten för den här gruppen försämras ytterligare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum