Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Nederbörden under de senaste veckorna har lett till att vattendragen ligger på flödesnivåer och de konstgjorda sjöarna har fyllts (landskapen i Österbotten)

Dela
Lördagens regn fick vattenföringen och vattenståndet att börja stiga igen i de österbottniska vattendragen. I Liinamaa i Lappo å har vattenståndet stigit ungefär en meter över flödesgränsen och det stiger fortsättningsvis. Också i sjön Kuortaneenjärvi ligger vattenståndet ungefär en meter över det normala för tidpunkten och fortsätter att stiga. Stora åkerområden ligger under vatten särskilt i Liinamaa. Vattenståndet i Liinamaa och i Kuortaneenjärvi är högre än någonsin tidigare i observationshistorian i början av september.
Illustrationsbild. Översvämning i ån Nurmonjoki, brygga under vatten.
Illustrationsbild. Översvämning i ån Nurmonjoki, brygga under vatten.

I Kyro älvs avrinningsområde är läget värst i Seinäjoki och i Jalasjoki. Flödesvatten rinner ut på åkrarna särskilt mellan Peräseinäjoki och Seinäjoki och vid övre loppet av Jalasjoki.I Seinäjoki och i Jalasjoki är vattenståndet högre än det var under vårflödet i år. I ån Seinäjoki ligger vattenståndet vid mätstationen i Jouttikoski cirka 2 meter högre och i ån Jalasjoki vid mätstationen i Jalasjärvi cirka 1,5 meter högre än genomsnittet för början av september.   

De konstgjorda sjöarna i Lappo å och Kyro älv är fulla och de kan inte längre användas för att hålla tillbaka vattenföringen nedströms. En del av vattnen från övre loppen avtappas via de gamla åfårorna förbi de konstgjorda sjöarna. Vattenmängderna är för närvarande betydligt större än normalt och fortsätter att öka i Nurmonjokis och Seinäjokis gamla fåror, eftersom en del av vattnen från övre loppen styrs förbi de konstgjorda sjöarna Hirvijärvi, Kyrkösjärvi och från och med måndag även Kalajärvi. De stora vattenmängderna kan få båtar, bryggor och andra lågt belägna konstruktioner i rörelse. För ägarna lönar det sig att kontrollera att egendomen är ordentligt fastspänd och vid behov vidta beredskapsåtgärder och flytta undan egendomen så att flödesvattnet inte når den.

I Esse å har vattenståndet i Lappajärvi stigit så att det nu är ungefär en halv meter högre än det normala i början av september. Avtappningen från Lappajärvi har höjts till maximimängden enligt tillståndet, d.v.s. 30 m3/s. Vattenståndet i Lappajärvi kommer länge att vara exceptionellt högt, eftersom förändringar sker långsamt i den stora sjön.

Även i de små åarna längs kusten ökade vattenföringen snabbt på grund av det rikliga regnet under lördagen. Under söndagen började vattenföringen minska.

Även eventuella kommande mindre regnmängder kan leda till att vattenståndet snabbt stiger, eftersom marken är mycket våt och inte absorberar vatten.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:
Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794


Chef för gruppen för reglering och dammsäkerhet, Pekka Hyytiäinen, tfn 0295 027 014


Vattenresursenhetens chef Kim Klemola, tfn 0295 027 829

Bilder

Illustrationsbild. Översvämning i ån Nurmonjoki, brygga under vatten.
Illustrationsbild. Översvämning i ån Nurmonjoki, brygga under vatten.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kollektivtrafiken påverkas av den nya viktbegränsningen på stadsbron i Kristinestad21.9.2023 14:43:03 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten har i samarbete med Trafikledsverket beslutat att införa en lägre viktbegränsning på 8 ton på bron (tidigare viktbegränsning 25 ton). Den nya viktbegränsningen påverkar också kollektivtrafiken i området. De större bussarna kan inte längre köra över bron på grund av viktbegränsningen. Ändringar i bussrutterna träder i kraft 25.9.2023 och gäller tills vidare. Ändringarna i bussrutterna träder i kraft 25.9.2023 och gäller tills vidare.

Kristiinankaupungin sillan uudella painorajoituksella vaikutusta joukkoliikenteeseen21.9.2023 13:39:55 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on päättänyt yhdessä Väyläviraston kanssa asettaa Kristiinankaupungin sillalle nykyistä (25 tonnia) alemman painorajoituksen 8 tonnia. Uudella painorajoituksella on vaikutusta myös alueen joukkoliikenteeseen. Isoimmat linja-autot eivät jatkossa voi painorajoituksen vuoksi liikennöidä sillalla. Reittimuutos astuu voimaan 25.9.2023 ja on voimassa toistaiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum