Digi- ja väestötietovirasto

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata testar de utökade betjäningstiderna i Lahtis och Villmanstrand

Dela
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata svarar på kunders önskemål och testar förlängda öppettider i Lahtis och Villmanstrand fram till slutet av året.

5.9.–12.12.2023 betjänar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Lahtis och Villmanstrand även kvällstid utan tidsbokning på tisdagar under jämna veckor kl. 16–18.

Under den utökade betjäningstiden kan man få råd, hjälp med att fylla i formulär och boka tid, inleda sitt ärende och returnera dokument.

Försöket med öppettider är ett gemensamt försök för de gemensamma serviceställena och fortsätter fram till slutet av 2023.

Vi rekommenderar att du bokar tid på förhand

Största delen av ärendena förutsätter inget besök på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe, utan ärendet kan skötas elektroniskt eller per telefon.

Om ett ärende förutsätter ett myndighetsmöte på serviceställe, rekommenderar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata alltid att man bokar tid på förhand via  tidsbokningssystem. På så sätt kan man sköta sitt ärende smidigare utan att vänta i onödan.

I Lahtis och Villmanstrand erbjuds betjäningstider med tidsbokning tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9–16. Du kan boka tid för att sköta de ärenden som kräver ett besök på vårt serviceställe.

Kommunicera elektroniskt med oss

Se våra tjänster som kräver besök

Boka tid för besök

Uträttande av ärenden utan tidsbokning

Om du kommer för att sköta ditt ärende utan tidsbokning, var beredd på att vänta på din tur.

Fram till slutet av 2023 testar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata de utökade öppettiderna i Lahtis och Villmanstrand, så man kan också uträtta ärenden med oss kvällstid på tisdagar under jämna veckor.

Vi betjänar i Lahtis utan tidsbokning 5.9.–12.12.2023:

  • jämna veckor på tisdagar kl. 16–18.
    • öppettiderna följande dagar: 5.9, 19.9, 3.10, 17.10, 31.10, 14.11, 28.11 och 12.12.
  • onsdagar kl. 9–12
  • fredagar kl. 9–12

Vi betjänar i Villmanstrand utan tidsbokning 5.9.–12.12.2023:

  • tisdagar kl. 9–12 samt kl. 16–18 (Obs! Kvällstid endast under jämna veckor)
    • öppettider kl. 16–18 följande dagar: 5.9, 19.9, 3.10, 17.10, 31.10, 14.11, 28.11 och 12.12.
  • fredagar kl. 9–12

De gemensamma serviceställena erbjuder allmän rådgivning, hjälp med att boka tid och möjlighet att lämna in formulär och dokument även under de tider då Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas egen kundtjänst är stängd. Lahtis och Villmanstrands gemensamma serviceställen betjänar i dessa ärenden vardagar kl. 8.00–16.15 och tisdagar under hösten kl. 8.00–18.00.

Den förlängda öppettiden på eftermiddagen är ett gemensamt försök för statsförvaltningen som grundar sig på en enkät som genomfördes 2021. Enligt den är medborgarna intresserade av möjligheten att uträtta ärenden även efter kl. 16, men inte på veckosluten. Utifrån resultaten av försöken fattas bland annat beslut om fortsättningen för den förlängda öppettiden och den allmänna servicerådgivningen.

Nyckelord

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)https://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Forskning: Endast 15 % av finländarna litar på AI-tjänster – "Utbildning i digital säkerhet intresserar allt fler”21.9.2023 06:00:00 EEST | Tiedote

Enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas färska Barometer för digital säkerhet har finländarnas känsla av säkerhet i den digitala miljön hållits på en utmärkt nivå. Upp till 85 procent upplever den digitala miljön som åtminstone ganska säker. Upp till 28 procent uppger dock att förtroendet för den digitala säkerheten har försämrats under det senaste halvåret. Bakom förändringen syns en betydande ökning av nätbrottslighet och till exempel färska tjänster inom artificiell intelligens, som man förhåller sig intresserat men skeptiskt till. I resultaten framhävs dessutom det växande intresset för utbildning i digital säkerhet.

Tutkimus: Suomalaisista vain 15 % luottaa tekoälypalveluihin – “Digiturvakoulutus kiinnostaa yhä useampia”21.9.2023 06:00:00 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietoviraston tuoreen Digiturvabarometrin mukaan suomalaisten turvallisuuden tunne digitaalisessa ympäristössä on pysynyt erinomaisella tasolla. Jopa 85 prosenttia kokee digiympäristön vähintään melko turvalliseksi. Kuitenkin jopa 28 prosenttia kertoo luottamuksen digitaaliseen turvallisuuteen heikentyneen viimeisen puolen vuoden aikana. Muutoksen taustalla näkyy verkkorikollisuuden merkittävä kasvu ja esimerkiksi tuoreet tekoälypalvelut, joihin suhtaudutaan kiinnostuneesti, mutta skeptisesti. Lisäksi tuloksissa korostuu kasvava kiinnostus digiturvakoulutukseen.

Dörrarna till Kärleksmyndigheten öppnas efter kontorstid på vigselkväll i Helsingfors19.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

På Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas dvs. Kärleksmyndighets vigselkväll i Helsingfors vigs tiotals par till äktenskap undantagsvis under en vardagskväll. Det fullbokade evenemanget svarar på efterfrågan som uppstod under sommaren och erbjuder ett alternativ till vigsel utanför byrån. Speciella datum är också populära för vigsel, och i tidsbokningen ser man redan nu att skottdagen nästa år är en populär vigseldag.

Helsingin vihki-illassa Rakkausviraston ovet avautuvat virka-ajan jälkeen19.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietoviraston eli Rakkausviraston vihki-illassa Helsingissä vihitään kymmeniä pareja avioliittoon poikkeuksellisesti arki-iltana. Loppuunvarattu tapahtuma vastaa kesän patoutuneeseen kysyntään ja tuo vaihtoehdon viraston ulkopuolella tehtävälle vihkimiselle. Suosittuja vihkipäiviä ovat myös erikoiset päivämäärät, ja viraston ajanvarauksessa huomataankin jo ensi vuoden karkauspäivän suosio vihkipäivänä.

The doors of the Love Agency will open after office hours on the Helsinki wedding evening19.9.2023 08:00:00 EEST | Press release

Dozens of couples will be exceptionally married on a weekday wedding evening at the Helsinki Love Agency, otherwise known as the Digital and Population Data Services Agency. This fully-booked event was organised in response to the backlog of marriage ceremonies from the summer and offers an alternative to off-site weddings. Popular days for holding a marriage ceremony also include special dates, and the agency's booking service is already taking the popularity of the next Leap Day (29 February) into account.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum