InvestEU: EIR takaa SME Financen lainoja suomalaisille pk-yrityksille

Jaa

Euroopan investointirahasto EIR takaa SME Financen asiakkaiden rahoitusta Suomessa ja muualla EU:ssa. Maajohtaja Matias Peltoniemen mukaan lainarahasta tulee nyt järkevä vaihtoehto tuhansille nuorille mikroyrityksille.

Suomalaisten mikroyritysten rahoitus helpottuu. Euroopan investointirahasto EIR on myöntänyt 40 miljoonan euron takaussitoumuksen SME Financen asiakkaille Suomessa, Hollannissa ja Baltian alueella.

Takaus-yhteistyö mahdollistui InvestEU-ohjelman tuella. Hankkeessa EU pyrkii ohjaamaan yli 372 miljardia euroa lisäinvestointeja EU:n politiikan painopisteisiin kaudella 2021–2027.

Takaus on kohdennettu pk-yritysten innovaatioita, digitalisaatiota ja kestävää kehitystä edistäviin hankkeisiin. Rahoitusmuodot voivat olla lainoja tai faktoringia eli laskusaatavien rahoitusta. SME Financen myöntämän rahoituksen kokonaismäärästä EIR takaa jopa 80 prosenttia.

Takauksen oheen SME Finance tarjoaa maksimissaan 50.000 euroon asti rahoitusta mikro- ja pienyrityksille, joiden liikevaihto jää alle 2 miljoonaan euroon ja joilla on alle 10 työntekijää.

Takauksen myötä SME Finance pystyy lisäämään rahoitustaan pienimmille pk-yrityksille.  SME Financen maajohtaja Matias Peltoniemi kertoo, että takaus tekee yrityslainasta ensimmäistä kertaa houkuttelevan mahdollisuuden erityisesti monelle mikroyrittäjälle.

“EIR:n takauksen myötä voimme tarjota rahoitusta pk-yrityksille selvästi aiempaa paremmin ehdoin”, hän sanoo.

“Voimme rahoittaa niin investointihankkeita kuin käyttöpääomatarpeitakin. Takauksen ansiosta asiakas saa lainaa paremmin ehdoin, pienemmillä vakuusvaatimuksilla tai jopa ilman yrityksen tai yrittäjän omaa takausta”.

Talouskasvun hiipuminen ja korkojen nousu on kiristänyt esimerkiksi vähittäiskaupan ja kuljetusyrittäjien taloutta. Peltoniemi kertoo, että SME Finance saa jo nyt huomattavan määrän hakemuksia näiden alojen yrittäjiltä, jotka haluavat turvata mm. palkkojen maksun yli kriittisten kuukausien.

SME Finance ennakoi, että seuraavan vuoden aikana he kykenevät lainoittamaan satoja uusia mikroyrityksiä EIR:n takauksen turvin.

Joka kymmenes ei saa pankkilainaa

EIR pyrkii parantamaan pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta. Viimeisin julkaistu EU-tutkimus vuodelta 2022 kertoo, että 11 prosenttia suomalaisista pk-yrityksistä ei saanut hakemaansa pankkilainaa. Koko EU:n alueella näin kävi 7 prosentille yrityksistä.

“Allekirjoitamme täysin SME Financen asiakaslupauksen tukea innovaatioihin, digitalisaatioon ja kestävään kehitykseen investoivien pk-yritysten kasvua”, sanoo EIR:n toimitusjohtaja Marjut Falkstedt.

“Nämä ovat InvestEU:n painopisteitä. Tuemme mielellämme ketteriä online- ja vaihtoehtoisia rahoittajia jotka monipuolistavat pk-yritysten rahoituslähteitä”, hän sanoo.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kristiina Randmaa, EIR:n tiedottaja, +352 4379 72894, k.randmaa@eib.org, Follow us on Twitter@eif_eu
Website: www.eif.org - Press Office: +352 4379 21000 – press@eib.org

Lisätietoa toimijoista:

SME Finance uudistaa pienten- ja keskisuurten yritysten kasvurahoitusta. Vuonna 2016 Liettuan Vilnassa perustettu SME Finance on rahoittanut jo yli 1,5 miljardilla eurolla yli 3.000 yritystä eri puolilla Eurooppaa. SME Financen yli sadan hengen rahoitus- ja teknologia-asiantuntijan tiimi tarjoaa nuorillekin pk-yrityksille perinteisiä pankkeja tai pääomasijoituksia paremman, nopeamman ja reilumman vaihtoehdon.

Lainapäätöksissä avustaa tekoälyyn pohjautuva rahoitusteknologia. Se pystyy tarkkaan ja ennakkoasenteista vapaaseen arvioon jopa tunnissa.

Suomen lisäksi SME Financella on maakonttorit kaikissa Baltian maissa sekä Hollannissa, jossa toiminnot avattiin huhtikuussa 2023. SME Finance toimii verkostomaisesti pankkipalveluita tarjoavan SME Bankin kanssa. Yhdessä ne tulevat tarjoamaan kotimaisille pk-yrityksille kaikki tärkeimmät rahoitus- ja pankkipalvelut.

Euroopan investointirahasto (EIR) on osa Euroopan investointipankkiryhmää (EIP-ryhmä). EIR tukee Euroopan pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamalla niiden mahdollisuuksia saada rahoitusta. Se suunnittelee ja kehittää pk-yrityksille suunnattua riski- ja kasvurahoitusta, takuujärjestelyjä ja mikrorahoitusinstrumentteja Euroopassa. EIR:n toiminta tukee EU:n poliittisia tavoitteita edistämällä muiden muassa kasvua, innovaatioita, tutkimusta ja kehitystä, yrittäjyyttä ja työllistymistä.

InvestEU -ohjelma tarjoaa EU-alueella pitkäaikaista rahoitusta ja pyrkii saamaan liikkeelle merkittävän määrän julkista ja yksityistä rahoitusta tukemaan kestävää talouskasvua. Se aktivoi yksityistä rahaa tukemaan EU:n politiikkatavoitteita, kuten EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa ja digitalisaatiota. InvestEU -ohjelma yhdistää EU:n monet rahoitusvälineet ja tekee investoimisesta Euroopassa yksinkertaisempaa, tehokkaampaa ja joustavampaa.

Ohjelma koostuu kolmesta osasta: InvestEU- rahastosta, InvestEU-neuvontakeskuksesta ja InvestEU-hankeportaalista. InvestEU:n rahoitus ohjautuu usean eri rahoituskumppanin kautta. Kumppanit investoivat EU:n 26,2 miljardin euron talousarviotakauksen turvin hankkeisiin, joilla käynnistetään arviolta 372 miljardin euron arvosta lisäinvestointeja.