Finanssivalvonta

Public warning to Pohjola Insurance Ltd for non-compliance with time limits under Workers’ Compensation Act and provisions concerning system of governance

Share

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has issued a public warning to Pohjola Insurance Ltd. The company has failed to commence the processing of claims, issue decisions and submit statutorily required documents to the appropriate appeal body within the time limits provided in the Workers’ Compensation Act. Furthermore, the company has lacked adequate internal control for claims function and reporting as well as information systems concerning claims function producing adequately reliable information.

The purpose of the time limits provided in the Workers’ Compensation Act is to accelerate the processing of claims and issuing decisions, and to improve appellants’ legal protection. The purpose of the system of governance is to ensure that the company is managed in line with sound and prudent business principles and that these principles are followed in the company’s activities.

Pohjola Insurance Ltd has failed to comply with the provisions of the Workers’ Compensation Act on time limits extensively and for a long time. In the period from April 2020 to May 2021 and from January to November 2022, the company has failed to commence the processing of several claims without delay and no later than seven working days after the institution of the claim. Furthermore, in 2019–2022, the company has failed to issue several statutorily required decisions promptly and no later than 30 days from having received adequate reports to resolve the matter. In addition, regarding several appeal matters in the period from January 2019 to March 2021, the company has failed to submit statutorily required documents to the appeal body within 30 days of the end of the appeal period or, concerning matters requiring further evidence, no later than 60 days after the end of the appeal period. Finally, the company has failed to comply with the provisions of the Insurance Companies Act and Commission Regulation (EU) No 2015/35 in 2019–2022, in lacking adequate internal control covering claims function and reporting pertaining to the Workers’ Compensation Act as well as information systems producing adequately reliable information regarding compliance with the two time limits.

Imposition of a penalty payment instead of issuing a public warning is not provided in the applicable provisions. A public warning has been issued to Pohjola Insurance Ltd for these omissions. The decision is not yet legally binding. The company has the right to appeal the decision to the Helsinki Administrative Court within 30 days of receipt of notice of the decision. Information on the legal validity of the decision is available on the FIN-FSA website.

For further information, please contact

Janne Häyrynen, Head of Unit.

Requests for interviews are coordinated by FIN-FSA Communications, tel. +358 9 183 5030 (weekdays 9:00–16:00).

Appendix

See also

Keywords

Contacts

Finanssivalvonta, or the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA), is the authority for supervision of Finland’s financial and insurance sectors. The entities supervised by the authority include banks, insurance and pension companies as well as other companies operating in the insurance sector, investment firms, fund management companies and the Helsinki Stock Exchange. We foster financial stability and confidence in the financial markets and enhance protection for customers, investors and the insured.

Alternative languages

Subscribe to releases from Finanssivalvonta

Subscribe to all the latest releases from Finanssivalvonta by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Finanssivalvonta

De svaga ekonomiska utsikterna försämrar den finansiella sektorns omvärld – riskerna ökar framför allt på fastighetsmarknaden12.9.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Den svaga ekonomiska tillväxten och osäkerheten i de ekonomiska utsikterna har hållit riskerna inom den finansiella sektorn i Finland på en hög nivå under början av året. Riskerna ökar framför allt på fastighetsmarknaden. Den finansiella sektorns starka soliditet skyddar mot de risker som den försämrade omvärlden medför.

Subdued economic outlook is weakening the financial sector's operating environment – real estate market risks particularly increasing12.9.2023 10:00:00 EEST | Press release

Subdued economic growth and the uncertain economic outlook have kept the risks in the Finnish financial sector high in the first half of the year. Risks are increasing particularly in the real estate market. The financial sector's strong capital position provides protection against risks caused by the weakening operating environment.

IMF gav ut en rapport om bekämpningen av penningtvätt i de nordiska och baltiska länderna – tillsynen kan effektiviseras genom ökning av gränsöverskridande informationsutbyte4.9.2023 15:25:00 EEST | Tiedote

Internationella valutafonden (IMF) har på de nordiska och baltiska ländernas begäran analyserat hot och sårbarheter i regionen som härrör från penningtvätt och finansiering av terrorism. IMF föreslår utveckling av den nationella riskanalysen och tillsynsmyndigheternas riskanalys huvudsakligen genom att förbättra analysen av gränsöverskridande betalningar. Dessutom finns det utrymme för en effektivare användning av olika informationskällor vid identifieringen av högriskländer för penningtvätt.

IMF julkaisi arvion Pohjoismaiden ja Baltian maiden rahanpesun torjunnasta – valvontaa mahdollista tehostaa lisäämällä rajat ylittävää tiedonvaihtoa4.9.2023 15:25:00 EEST | Tiedote

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on analysoinut Pohjoismaiden ja Baltian maiden pyynnöstä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen aiheuttamia uhkia ja haavoittuvuuksia alueella. IMF ehdottaa kansallisen riskiarvion ja valvojien riskiarvion kehittämistä pääosin uudistamalla rajat ylittävien maksujen analyysiä. Lisäksi eri tietolähteitä voitaisiin käyttää nykyistä tehokkaammin rahanpesun kannalta korkeariskisten maiden tunnistamisessa.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom