Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Övergripande säkerhet och aktuella fenomen behandlas ingående på Södra Finlands regionala försvarskurser

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Försvarsmaktens truppförband ordnar regionala försvarskurser för nyckelpersoner från kommuner, välfärdsområden, andra myndigheter, näringslivet och organisationer. Ordnandet av kurser ingår i regionförvaltningsverkets lagstadgade uppgiftshelhet för samordning av den regionala beredskapen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ordnar försvarskurser som en del av samordningen av den regionala beredskapen. Hösten 2023 ordnas tre veckolånga grundkurser. Kursdeltagarna företräder kommuner, välfärdsområden, andra myndigheter och aktörer inom näringslivet och organisationsfältet som är centrala för försörjningsberedskapen och den övergripande säkerheten. Den första kursen börjar den 11 september i Fredrikshamn och deltagarna kommer främst från sydöstra Finland. Deltagarna i kurserna som hålls i oktober och november kommer från Nyland och Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland.

Regionala försvarskurser har ordnats redan sedan 1960-talet, berättar biträdande direktör Esa-Pentti Lukkarinen från ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Målgruppen för våra kurser är myndigheterna i regionen och representanter för företag som är centrala för försörjningsberedskapen och andra säkerhetsaktörer. Kursdeltagarna väljs enligt de här organisationernas förslag.

Kursernas struktur och deltagargrupperna bestäms enligt referensramen för övergripande säkerhet och anvisningarna från Delegationen för försvarsutbildning. Övergripande säkerhet är en samarbetsmodell för beredskapen i Finland där myndigheter, näringslivet, organisationer och medborgare tillsammans svarar för vitala samhällsfunktioner.

De regionala försvarskurserna som regionförvaltningsverket ordnar stärker för sin del kunskaperna hos centrala samhällsaktörers personal om övergripande säkerhet och samhällsstrukturer och beredskapen att samverka vid störningar särskilt ur regional synvinkel.

Vid störningar i samhället är samarbetet mellan myndigheterna och andra centrala aktörer av avgörande betydelse för hanteringen av situationen, preciserar Lukkarinen. På kurserna skapas och fördjupas sådana nätverk som sänker samarbetströskeln.

Under grundkursen föreläser sakkunniga om aktuella teman inom utrikes- och säkerhetspolitiken, säkerheten, försvaret samt olika samhällssektorers beredskap och förberedelser för störningssituationer. Utöver grundkurserna ordnar regionförvaltningsverket fortsättningskurser och temainriktade specialkurser. Välfärdsområdenas ledning är målgruppen för specialkursen hösten 2023.

I regionala försvarskurser i Södra Finlands område deltar årligen cirka tusen nyckelpersoner från myndigheter och andra organisationer som är centrala för försörjningsberedskapen eller den övergripande säkerheten. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ordnar kurserna i samarbete med Försvarsmakten.

Läs mer om regionala försvarskurser i våra bloggar.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Regionala försvarskurser främjar samarbetet mellan regionala myndigheter och personer och sammanslutningar som i störningssituationer och undantagsförhållanden svarar för centrala uppgifter. Till försvarskurserna kallas personer i ledande ställning och sådana som arbetar med uppgifter som är viktiga för beredskapen och samhällets funktion. Kallelsen grundar sig vanligen på förslag som görs av arbetsgivaren eller organisationen.

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Andra språk

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Det är dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 202419.9.2023 09:15:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2024 senast 3.11.2023. En biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som har fyllt 40 år kan få en medalj. Antalet barn är inte avgörande för att beviljas en medalj. Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj. Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annan sammanslutning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum