Suomen ympäristökeskus

Delta i en enkät som kartlägger betydelsefulla platser i Östersjön

Dela

Tillbringar du tid till havs med att njuta eller arbeta? Är öar, skär, stränder och vikar en del av ditt sinneslandskap eller din livsstil? Finlands miljöcentral (Syke) utreder betydelsefulla platser för medborgarna i havsområden och vid kusten i Finland. Med hjälp av en kartbaserad enkät får forskarna information om platser som är viktiga för människorna och som kan användas som stöd för havsplaneringen. Människors erfarenhetskunskap utnyttjas i arbetet med att identifiera havsområden som är värdefulla med tanke på ekosystemtjänsterna. Enkäten kan besvaras 11.9 –15.10.2023.

Bild: Adobe Stock
Bild: Adobe Stock

Svaren ger forskarna viktig information om var platser till havs som är värdefulla för människor finns och hur de kan beaktas i havsplaneringen. Uppgifterna används också för att kartlägga områden som lämpar sig för havsvindkraft.

"Alla som bor, reser, är på sommarstugan, arbetar eller tillbringar sin fritid till havs är välkomna att besvara enkäten. Vi önskar att människor från alla havs- och kustområden, från östra Finska viken ända till norra Bottenviken, deltar i undersökningen. Varje svar är värdefullt", säger forskare Elina Paulus på Finlands miljöcentral.

Svaren stöder en hållbar användning av havet 

Genom att svara kan man påverka bevarandet av betydelsefulla platser eller landskap i framtiden och förebygga eventuella konflikter i havsanvändningen. I enkäten kan man på en karta märka ut havslandskap samt rekreations- och naturturismobjekt som är viktiga för en själv. Dessutom är det möjligt att märka ut värdefulla områden med anknytning till marina näringar och kulturarv samt naturens välfärds- och hälsoeffekter.

Resultaten från enkäten utnyttjas i Finlands nya havsplan som är under beredning. I havsplanen samordnas olika branschers behov för användningen av havet genom att beakta naturvärdena. 

Enkäten är en del av Finlands miljöcentrals forskningsprojekt Merituulivoiman kehittäminen merialueilla (MeriTV, Utveckling av havsvindkraften i Finlands havsområden), där man kartlägger viktiga ekosystemtjänster i Finlands havsområden och utreder områden som lämpar sig för havsvindkraft. I projektet deltar också samordningsgruppen för Finlands havsplanering och miljöministeriet. En rapport om havsområden som är värdefulla med tanke på ekosystemtjänsterna publiceras i början av 2024.

Nyckelord

Kontakter

forskare Elina Paulus, Finlands miljöcentral (Syke), tfn +358 295 251 298
elina.paulus@syke.fi

projektchef Elina Virtanen, Finlands miljöcentral (Syke), tfn +358 295 251 055
Elina.A.Virtanen@syke.fi

Finlands miljöcentrals medietjänst

Finlands miljöcentrals medietjänst ger information om forskning, hjälper journalister att hitta experter för intervjuer och tillhandahåller fotografier för mediabruk.

Kontakterna kommer att besvaras av kommunikationsexperter. Vi serverar vardagar från 9.00 till 16.00.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Länkar

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

Hiilineutraalia maa- ja metsätaloutta voidaan edistää valuma-aluesuunnittelulla28.11.2023 09:14:00 EET | Tiedote

Maankäytön ja vesienhallinnan suunnittelu valuma-aluetasolla on osoittautunut keskeiseksi tekijäksi etsittäessä kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen, vesien tummumiseen ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen. SysteemiHiili-hankkeen tulokset vahvistavat tarvetta kokonaisvaltaiseen valuma-aluesuunnitteluun ja antavat maakunnille aikaisempaa paremmat valmiudet ilmastoystävällisen maankäytön edistämiseen.

Kiertotaloudella on mahdollisuus taittaa luonnonvarojen käytön kasvu ja edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista taloutta heikentämättä24.11.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Suomen ympäristökeskuksen johtama tutkimuskonsortio on tänään julkaissut Suomen luonnonvarojen käytön skenaariotyön ennakkotulokset. Tulosten mukaan kiertotaloudella on hyvät mahdollisuudet taittaa luonnonvarojen kulutuksen kasvu ja samalla edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista. Toimenpiteet eivät ole ristiriidassa talouden vahvistamisen kanssa, päinvastoin. Samalla voidaan kuitenkin peräänkuuluttaa, että Suomen kiertotaloustoimintaan tarvitaan lisää kunnianhimoa ja toteutuksen tueksi ohjauskeinoja, jotta Suomi voisi lunastaa paikkansa kiertotalouden kärkiryhmässä.

Useat järvet Pirkanmaalta Pohjois-Karjalaan poikkeuksellisen korkealla – Kokemäenjoen tilanne hankala21.11.2023 13:44:03 EET | Tiedote

Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen Tulvakeskus tiedottaa Useat luonnontilaiset järvet Pirkanmaalta Pohjois-Karjalaan ovat ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealla syksyn runsaiden sateiden takia. Pahin tilanne on Pohjois-Pirkanmaan järvillä. Rantakiinteistöillä on syytä varautua tulvivaan talveen. Kokemäenjoen vesistössä tilanne on hankala, koska järvet ovat täynnä, mikä rajoittaa niiden käyttämistä joen virtaaman säätämiseen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum