Säteilyturvakeskus (STUK)

Slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall är säkert på Olkiluoto ö

Dela

Strålsäkerhetscentralen har bedömt säkerheten av Industrins Kraft Abp:s slutförvaringsanläggning. Enligt bedömningen är det säkert att placera låg- och medelaktivt avfall i slutförvaringsanläggningen, och lagringen av avfall kan fortsätta i enlighet med det nuvarande tillståndet fram till slutet av 2051.  

Under driften av Olkiluoto kärnkraftverk uppstår det låg- och medelaktivt avfall som Industrins Kraft slutförvarar i en slutförvaringsanläggning som byggts i kraftverksområdets berggrund. I slutförvaringsanläggningen lagras och slutförvaras också radioaktivt avfall från industri, sjukvård och forskning som staten bär ansvaret för, i den utsträckning som slutförvaringen inte stör slutförvaringen av avfall som härrör från driften av Olkiluoto kärnkraftverk.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) bedömer slutförvaringsanläggningens säkerhet minst vart 15:e år. I slutet av 2021 lämnade Industrins Kraft in en säkerhetsbedömning och därtill hörande material gällande slutförvaringsanläggningen till STUK. Utifrån materialet konstaterar STUK att Industrins Kraft har adekvata rutiner i sin slutförvaringsverksamhet för de avfallstyper som för närvarande slutförvaras och att det är möjligt att på ett säkert sätt fortsätta driften av slutförvaringsanläggningen på samma sätt som nu.

"De lokaler som i dag används av slutförvaringsanläggningen togs i bruk 1992 genom beslut av statsrådet. Sedan dess har vi regelbundet utvärderat förutsättningarna för säker drift av anläggningen. Säkerhetsbedömningen har inte avslöjat sådana brister eller felaktigheter som skulle utgöra en strålrisk för människor eller miljön nu eller i framtiden", konstaterar överinspektör Ari Luukkonen från STUK.

Lagring av låg- och medelaktivt avfall fram till 2100-talet

Det för närvarande giltiga drifttillståndet för slutförvaringsanläggningen beviljades av statsrådet år 2012. På grundval av det gällande drifttillståndet har Industrins Kraft tillstånd att använda slutförvaringsanläggningen fram till slutet av år 2051. Till följd av driften och avveckling av kraftverksenheter, dvs. reaktorer, och inkapslingsanläggningen för använt bränsle, kommer låg- och medelaktivt avfall att slutförvaras i Olkiluoto fram till de första decennierna i början av 2100-talet. I ett senare skede kommer STUK att separat bedöma säkerheten av slutförvaringslösningarna för andra hälften av 2000-talet.

Syftet med den periodiska säkerhetsbedömningen är att regelbundet bedöma de nuvarande och framtida lösningarnas säkerhet vad gäller slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall. Säkerhetsbedömningens utgångspunkt är att skydda människorna, samhället och de kommande generationerna från strålningens skadeverkningar.

Bakgrund om slutförvaring av låg-, medel- och högaktivt avfall

Inom området för Olkiluoto kärnkraftverk har man i berget brutit en cirka hundra meter djup slutförvaringsanläggning, även kallad en grotta för slutförvaring av avfall från kraftverk (VLJ-grotta). I VLJ-grottan slutförvaras låg- och medelaktivt avfall som uppstår vid driften av kärnkraftverk. Dessutom är avsikten att i grottan slutförvara låg- och medelaktivt kärnavfall som uppstår senare vid avveckling av kärnkraftverk. Högaktivt avfall slutförvaras inte i VLJ-grottan. Tillståndshavaren för slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt avfall är Industrins Kraft.

Högaktivt avfall är huvudsakligen använt kärnbränsle, och för dess slutförvaring bygger Posiva Oy en egen slutförvaringsanläggning, Onkalo, i Olkiluoto kärnkraftverksområde.

Nyckelord

Kontakter

Medietjänsten, tfn 010 850 4761, media@stuk.fi

Bilder

Avfallet förseglas i sådana behållare som strålningsaktiviteten kräver och slutförvaras i bergsilor. Bilden visar en silo för lågaktivt avfall och avfallskärl som slutförvaras där.
VLJ-grotta. Källa: Industrins Kraft. Avfallet förseglas i sådana behållare som strålningsaktiviteten kräver och slutförvaras i bergsilor. Bilden visar en silo för lågaktivt avfall och avfallskärl som slutförvaras där.
Ladda ned bild

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. STUKissa oli vuoden 2023 alussa yhteensä 320 työntekijää. Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Vårt uppdrag är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser. I början av 2023 hade STUK sammanlagt 320 anställda. Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) supervises radiation and nuclear safety in Finland. Our mission is to protect people, society, the environment and future generations from the detrimental effects of radiation. At the beginning of 2023 STUK had 320 employees.

Andra språk

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

STUK assesses the safety of small nuclear power plants together with the French and Czech authorities26.9.2023 12:55:00 EEST | Press release

The Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK), together with the nuclear safety authorities of France and the Czech Republic (SÚJB and ASN), has assessed the safety solutions designed for small nuclear reactors (SMR). The assessment was carried out for the purposes of future licencing procedures and it was not related to licencing the assessed reactor in Finland or other countries.

STUK bedömer säkerheten vid små kärnkraftverk tillsammans med franska och tjeckiska myndigheter26.9.2023 12:55:00 EEST | Tiedote

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har tillsammans med strål- och kärnsäkerhetsmyndigheterna i Frankrike och Tjeckien (ASN och SÚJB) bedömt de säkerhetslösningar som utformats för en liten modulär kärnreaktor (SMR). Bedömningen sökte lärdomar för eventuella framtida tillståndsförfaranden och var inte relaterad till beviljande av tillstånd för den bedömda reaktorn i Finland eller något annat land.

Över 30 000 arbetstagare i Finland exponeras för radonhalter som överstiger referensvärdet på arbetsplatser18.9.2023 11:31:30 EEST | Tiedote

Strålsäkerhetscentralen (STUK) utredde radonhalten på 700 arbetsplatser i Finland 2019–2020. Syftet med studien var att få kunskap om de radonhalter som finländska arbetstagare exponeras för. Enligt forskningsresultaten som publicerades i augusti 2023 beräknas mer än 30 000 arbetstagare i Finland exponeras för radonhalter som överstiger referensvärdet på 300 becquerel per kubikmeter (Bq/m³). Därför är det viktigt att arbetsgivarna att utför lagstadgade radonmätningar på arbetsplatserna för att identifiera och kunna begränsa exponeringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum