Vaasan kaupunki - Vasa stad

Linjens dimensioner på utställningen i Kuntsi museum för modern konst

Dela

Man kan bekanta sig med linjens variationer på utställningen i Kuntsi museum för modern konst 9 september 2023, i vilken ett urval verk av finländska och internationella samtida konstnärer har sammanställts. Linjen presenteras ur flera olika synvinklar som mångsidig.

RINK, 2022, Fält & Valkonen in collaboration with Mancianti, Saarinen & NoU Ringette SM. foto: Kim Saarinen, 2022.
RINK, 2022, Fält & Valkonen in collaboration with Mancianti, Saarinen & NoU Ringette SM. foto: Kim Saarinen, 2022. Kim Saarinen Kim Saarinen

Konstnärerna hanterar även linjen med många olika val av material.Den framställer i klassisk form stadsbilder och människofigurer med kol eller blyertspenna, men växer också till en del av ett rum. I utställningen kommer linjen i rörelse i en animation och förvandlas vilt till en kraftfull installation. Besökaren erbjuds också att delta genom att kliva in i arbetet eller som modell i teckningsperformansen.

- Linjen kan om man så önskar förenas med nästan all slags bildkonst, tecknandet är dess grund.Man har sammanställt olika sätt att se och uppleva linjen i utställningen.Dess subtila anspråkslöshet kommer fram i en hårfin minimalism och genom att den rumslig skalan krymper till millimeter, berättar utställningens koordinator Maaria Salo.

I grupputställningen deltar 18 konstnärer och konstnärsgrupper.Konstnärerna kommenterar också konsthistorien och sina föregångare i sina verk. Likaså har det subjektiva, att avbilda sig själv fortsatt vara en utgångspunkt i tecknandet.Den egna kroppsligheten tecknas konceptuellt eller fysiskt i rummet men kan också försvinna in i verken.Linjen lämnar ett spår då tidsmässiga processer följer med i nutidsteckningen.  

Det klassiska materialet för teckning och människan i bild

Kol som är ett grundämne, är ett klassiskt material som fortfarande används av många konstnärer.De kvinnliga formernatecknas som exceptionellt sensitiva av Leo Ackley medan Juhana Blomstedts formspråk är geometriskt med vinklar.Jouni Airaksinens Tämä ei ole hiilipiirros II (Detta är ingen kolteckning II) hänvisar till konsthistorien.Också Hannaleena Heiskas kolsvarta verk växer till rumsliga skulpturer. Innehållsmässigt gömmer sig serien för blicken och undviker nutidens ansiktsigenkänningsprogram.

Eeva Tiisala tecknar den inre gestaltningen av mänskligheten.Linjen bryts och börjar om, den formar människan till skepnader som skildrar känslighet och en inre värld. Detaljerna och skalan i Stiina Saaristos teckningar är monumentala.Den med blyerts- och färgpenna framställda människofiguren har på senare år fått en rumslig dimension genom skulpturer i keramik. Den isländska konceptkonstnären Kristján Guðmundsson har i sin produktion återkommande behandlat teckning och dess materialitet.Ett liknande minimalistiskt formspråk används av Markus Tuormaa.Hår som material förekommer ofta i hans verk. Det subtila håret är nästan immateriellt, nästintill osynligt.

Staden i bild

Genom teckning har världen bevarats och den synliga linjens historia är lång.Bilden av staden har dokumenterats genom beställningsarbeten av olika platser och imaginära minnesbilder. Som en kuriositet representerar Gösta Philip Armfelts (1830–1880) litografi en historisk dokumentation av staden. Den avtecknar vyerna i det Nya Vasa, till vilket Tuomo Rosenlund ger ett svar som skapar ett kontinuum.Inför utställningen har han tecknat en ny serie Vasabilder, särskilt silornas försvinnande ur strandens silhuett.Utöver de igenkännliga bilderna av staden bevarar han i sina teckningar ändringar som sker i omgivningen, icke-platser och marginaler.Serien Everything Will Be Fine innehåller tjugo nya verk.

Den imaginära bilden av staden skapades ur en beskrivning då Sebastian Craig och Barry Sykes arbetade tillsammans. I berättad form får staden en annan skepnad än sett med egna ögon.Verbala ord berättar en annan berättelse än den visuella bilden, fastän båda föredras i nutidskonstens experimentella metoder.Verket gjordes år 2008 då Sykes arbetade vid Platforms residens i Vasa. Även Silja Rantanens teckningar berättar om konstnärens intresse för städer och arkitektur.Jussi Heikkilä konceptuella arbete granskar de linjer som människans spår har lämnat i landskapet.

Teckning med skridskor

Emma Fäldts och Iida Valkonens verk RINK 2022–23 är en audiovisuell installation. Videoinstallationen har formats och gjorts flerkanalig i samarbete med ringettelaget på FM-nivå. Det kreativa tänkandet och det kroppsliga tecknandet är i fokus i verket; skridskons spår i isen är en del av kroppens givna språk. Det audiovisuella verket respekterar innehållsmässigt andra människors utrymme, men inbjuder också betraktaren att bli en del av verket.I verket återges betraktarens rörelse i en 4-kanalig ljudvärld och blir därmed en del av verket. Linjen av spelutrustningens spår som avtecknas på isens yta uppstår av den kroppsliga interaktionens rörelse.

Besökaren får delta

Den svenska konstnären Jacob Dahlgren hör till de främsta konstnärerna i sitt land och är känd för sina ränder. Verket som består av färggranna band ger besökaren en möjlighet att vara aktivt delaktig. Konstnärens produktion visas i tre olika format: som tvådimensionella målningar, en spartial relief och en immersiv installation.Centralt i Dahlgrens konstnärliga arbete är att hitta de beröringspunkter där vardag och konst möts. Han gör om vanliga konsumtionsprodukter till minimalistiska konstverk.

Katriina Haikala har i sitt performativa projektSocial Portrait – Women Only lyft fram det i konsthistorian bortglömda kvinnoporträttet.Teckningsperformansen som grundar sig på möten har pågått sedan år 2017 och genomförs efter till exempel Oslo, Paris och New York även i Vasa.Teckningsperformancen ses i utställningen vid Kuntsi under fyra lördagar.Konstnären tecknar porträtt av kvinnor, men alla är välkomna att följa performansen.

I utställningen får dessutom IC-98:s animation Abendland (Hours, Years, Aeons) urpremiär. Verket representerade Finland i Venedigbinnealen år 2015.Den ansedda konstnärsduons animation sammanför linjens försynthet med ett utforskande grepp om nutida digitalt tecknande.  

Konstnärerna: Leo Ackley, Jouni Airaksinen, Gösta Philip Armfelt, Juhana Blomstedt, Sebastian Craig & Barry Sykes, Jacob Dahlgren, Emma Fält & Iida Valkonen, Kristján Guðmundsson, Katriina Haikala, Jussi Heikkilä, Hannaleena Heiska, IC-98, Tiina Kivinen, Silja Rantanen, Tuomo Rosenlund, Stiina Saaristo, Eeva Tiisala och Markus Tuormaa.Helheten har kuraterats av utställningschef Maaria Salo vid Vasa stads museer. Arbetsgrupp: amanuenserna Noora Lehtovuori, Ilona Mäki och Janna Sirén.

Utställningen har valts till repertoaren för det nationella Konsttestarna 2023-2024. Utställningen visas vid Kuntsi museum för modern konst 9.9.2023-14.4.2024.

Infobilder: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/yi3BJAsvs2wRJXhi

Nyckelord

Kontakter

Utställningschef Maaria Salo, Vasa stads museer, maaria.salo@vaasa.fi, tfn. 040 353 7377

Bilder

RINK, 2022, Fält & Valkonen in collaboration with Mancianti, Saarinen & NoU Ringette SM. foto: Kim Saarinen, 2022.
RINK, 2022, Fält & Valkonen in collaboration with Mancianti, Saarinen & NoU Ringette SM. foto: Kim Saarinen, 2022.
Ladda ned bild
Hannaleena Heiska, 2018. Structure VII ur serien  Camouflage, pastell och kol på faner. Foto: Jussi Tiainen.
Hannaleena Heiska, 2018. Structure VII ur serien Camouflage, pastell och kol på faner. Foto: Jussi Tiainen.
Ladda ned bild
Katriina Haikalas teckningsperformance Social Portrait - Women Only på Kuntsi museum för modern konst 2023. Foto : Noora Lehtovuori.
Katriina Haikalas teckningsperformance Social Portrait - Women Only på Kuntsi museum för modern konst 2023. Foto : Noora Lehtovuori.
Ladda ned bild

Länkar

I Vasa, Nordens energihuvudstad, är det lätt att vara lycklig.

Till Vasa stads museer hör Kuntsi museum för modern konst, Österbottens museum, Tikanojas konsthem, Vasa konsthall samt Gamla Vasa museum. Vasa stads museer värnar om det immateriella och materiella kulturarvet samt förmedlar det till sin publik med hjälp av sina samlingar. Museerna producerar utställningar och andra musei- och kulturmiljötjänster och strävar genom sin verksamhet efter att stöda identiteter, förmedla kunskap och erbjuda upplevelser. Vasa stads museer sköter numera uppgiften som ansvarsmuseum för Österbotten.

Andra språk

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum