Espoon kaupunki - Esbo stad

Spårjokern ökar Esbos attraktionskraft

Dela

Snabbspårvägen Spårjokern har satt fart på utvecklingen av Kägeludden, Otnäs och Alberga. Spårprojektet har lockat till att bygga både bostäder, arbetsplatser och tjänster längs med spåret, och arbetet fortsätter fortfarande.

I förgrunden spår, omgivna av gräs. I bakgrunden en spårvagnshållplats och kontorsbyggnader.
I Kägeludden finns Esbos ändhållplats för snabbspårvägslinje 15. Bild: Esbo stad Esbo stad

Den nya spårförbindelsen från Kägeludden i Esbo till Östra centrum i Helsingfors kopplar samman teknikbranschens viktigaste arbetsplatsområden i Esbo, det vill säga Kägeludden, Otnäs och Alberga. 

Kägeludden och Otnäs ligger intill både metron och snabbspårvägen, vilket har påverkat utvecklingen av områdena rätt så mycket. Kägeludden är känd för sina kontor och för att storföretag har sina huvudkontor där, men samtidigt håller området på att utvecklas till ett levande och unikt havsnära område för bostäder och kontor, där det också finns hotell. Även Otnäs förnyas och antalet invånare ökar. 

”Spårjokern fortsätter den utveckling och tillväxt som metron innebar för Esbo. Stadens nätverksaktiga struktur med fem stadscentrum stöder sig starkt på spårtrafik och den nya tvärgående spårförbindelsen stärker detta markant. Snabbspårvägen utgör en tvärförbindelse som sammankopplar arbets- och studieplatser med bostadsområden samt med tåget och metron”, säger stadsmiljödirektör Olli Isotalo

Esbo och i synnerhet området kring Otnäs och Kägeludden fungerar som drivkraft för Finlands ekonomiska tillväxt. Nästan 50 procent av Helsingforsbörsens omsättning kommer från företag i Esbo. 

”Otnäs och Kägeludden är innovationskluster i världsklass, och de innovationer som föds här stöder en hållbar tillväxt i hela Finland, och på så sätt också den framtida välfärden. Snabbspårvägen gör det lättare att nå företagen i Kägeludden och vetenskapssamfundet i Aalto-universitetet och Otnäs och förbättrar deras konkurrenskraft”, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä

Snabbspårvägen lockar nya företag och investeringar till Esbo. Till exempel i Kägeludden pågår många byggprojekt, såsom höga kontors- och bostadshus och ett hotell. Bostadsbyggandet för med sig nya tjänster och livar upp hela området. 

En%20bild%20som%20%E4r%20tagen%20uppifr%E5n%2C%20i%20kanterna%20finns%20flerv%E5ningshus%20och%20i%20mitten%20sp%E5r%2C%20tr%E4d%2C%20en%20g%E5ng-%20och%20cykelv%E4g%20och%20en%20l%E5g%20byggnad.
På Albergaesplanaden i Alberga byggdes snabbspårvägen mitt i existerande stadsstruktur. Bilden är tagen i juni 2022. Bild: Spårjokern

Byggandet slår rekord 

I Otnäs och Kägeludden anknyter snabbspårvägen till metron. I Alberga anknyter den till Stadsbanan och dess kommande förlängning samt till fjärrtågsnätet.  

Alberga är ett viktigt kommersiellt centrum och Spårjokern torde öka dess dragningskraft ytterligare. Byggandet i Alberga har ökat kraftigt efter beslutet om att bygga snabbspårvägen i juni 2016. 

I Vermoängen i Bergans har alla byggrekord slagits om och om igen. Snabbspårvägen är den viktigaste faktorn bakom byggandet av ett nytt bostadsområde i Vermoängen. 

Snabbspårvägen har också haft en inverkan på byggandet av Gattjinaparken i Bergans, alldeles intill Alberga. I Gattjinaparken byggs mest verksamhetslokaler, men dessutom finns det planer på ett hotell, affärslokaler, tjänster och bostäder. Snabbspårvägen är viktig också för travbanan i Vermo, eftersom den gör det möjligt att ordna storevenemang. 

Dessutom påverkar snabbspårvägen stadsbilden. Spårvagnen har traditionellt varit karaktäristisk för stadskärnan. I och med snabbspårvägen blir Esbo en aning urbanare. 

Tolv hållplatser i Esbo 

”Byggandet av Spårjokern har framskridit smidigt och i Esbo blev arbetet klart i förtid. Alliansmodellen, som bygger på avtal mellan olika parter och på aktivt samarbete, har fungerat bra i detta stora och krävande spårprojekt”, säger stadsteknikdirektör Harri Tanska

I Esbo finns 12 hållplatser för snabbspårvägslinje 15. När snabbspårvagnarna tas i bruk ersätter de den nuvarande stombusslinjen 550. Helsingforsregionens trafik (HTR) strävar efter att fatta beslut om när snabbspårvagnarna ska tas i bruk under september. Förberedelserna inför att inleda passagerartrafiken på det avsnitt som byggts inom projektet Spårjokern pågår hösten 2023. Snabbspårvagnarna startar senast år 2024. 

Kontakter

Bilder

I förgrunden spår, omgivna av gräs. I bakgrunden en spårvagnshållplats och kontorsbyggnader.
I Kägeludden finns Esbos ändhållplats för snabbspårvägslinje 15. Bild: Esbo stad
Ladda ned bild
En bild som är tagen uppifrån, i kanterna finns flervåningshus och i mitten spår, träd, en gång- och cykelväg och en låg byggnad.
På Albergaesplanaden i Alberga byggdes snabbspårvägen mitt i existerande stadsstruktur. Bilden är tagen i juni 2022. Bild: Spårjokern
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Esbo är en anvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum
och nätverksstruktur, där det är bra at bo, lära, arbeta och företaga
för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum