Työeläkeyhtiö Elo

Förändring i Elos ledningsgrupp

Dela

Arbetspensionsbolaget Elos placeringsdirektör och vice verkställande direktör Hanna Hiidenpalo har meddelat att hon kommer att lämna sin befattning i slutet av 2023. Hiidenpalo har lett Elos placeringsverksamhet sedan bolaget grundades 2014. Hon lämnar sin nuvarande befattning den 30 september 2023 och fortsätter som rådgivare fram till utgången av 2023.

”Hanna Hiidenpalo har målmedvetet lett Elos placeringsverksamhet i en turbulent miljö med goda resultat. Hon lämnar efter sig en kompetent och engagerad organisation. Hon har också spelat en viktig roll i uppbyggnaden av Elos nya strategi. Vi tackar Hanna för hennes betydande insats och önskar henne framgång i framtiden", konstaterar Carl Pettersson, verkställande direktör.

"Tio år på Elo har varit fina och händelserika år. Under de senaste åren har vi utvecklat vår placeringsprocess för att motsvara förändringar i verksamhetsmiljön och vårt placeringsresultat är bra. Jag vill tacka min chef och alla mina kollegor för ett gott samarbete under dessa år”, säger Hanna Hiidenpalo.

Jonna Ryhänen har utnämnts till tf. placeringsdirektör från och med den 1 oktober 2023. Hon leder för närvarande enheten Allokering och alternativa placeringar i Elos placeringsorganisation. Sökandet efter ny placeringsdirektör inleds omedelbart.

Nyckelord

Kontakter

Carl Pettersson

Verkställande direktör Carl Pettersson, begäran om intervju, kommunikationschef Taina Erkkilä, tel. 050 300 0409

Följ Työeläkeyhtiö Elo

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työeläkeyhtiö Elo

Elos delårsrapport 1.1–30.9.2023: Placeringsintäkterna var 2,7 procent och nedskrivningar på fastighetsinvesteringar minskade avkastningen25.10.2023 10:01:00 EEST | Tiedote

Placeringsmarknaden gav en måttfull avkastning under redovisningsperioden. Geografiskt sett ökade skillnaderna i avkastningarna på aktiemarknaden. Ränteavkastningarna var positiva trots centralbankernas räntehöjningar. Tack vare den förbättrade kostnadseffektiviteten kommer Elos prognostiserade överskott på 7,7 miljoner euro att återbetalas till kunderna.

Muutos Elon johtoryhmässä12.9.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Työeläkeyhtiö Elon sijoitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja Hanna Hiidenpalo on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä Elossa vuoden 2023 loppuun mennessä. Hiidenpalo on johtanut Elon sijoitustoimintaa Elon perustamisesta eli vuodesta 2014 alkaen. Hän lopettaa nykyisessä tehtävässään 30.9.2023 ja toimii neuvonantajana vuoden 2023 loppuun asti. ”Hanna Hiidenpalo on johtanut Elon sijoitustoimintaa päämäärätietoisesti turbulentissa toimintaympäristössä hyvin tuloksin. Hän jättää seuraajalleen osaavan ja sitoutuneen sijoitusorganisaation. Hänellä on ollut merkittävä rooli myös Elon uuden strategian rakentamisessa. Kiitämme Hannaa merkittävästä työpanoksesta ja toivotamme hänelle mitä parhainta menestystä jatkossa”, toimitusjohtaja Carl Pettersson sanoo. ”Kymmeneen vuoteen Elossa on mahtunut monta hyvää ja vaiherikasta vuotta. Viime vuosina olemme kehittäneet sijoitusprosessia vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin ja sijoitustoimintamme tulos on hyvä. Haluan kiittää esihenkilöäni ja kaikkia kol

Työvoimapula kannustaa entistä useamman eläkeläisen töihin – lähes kaikki suhtautuvat suopeasti työroolin vaihtumiseen12.9.2023 08:05:00 EEST | Tiedote

Eläkkeellä työskentelevät suomalaiset menevät hyvällä mielellä töihin ja oppivat mielellään uutta. Eläkeläisten työhaluja herättelee mielekkään tekemisen lisäksi kaksi ajankohtaista tekijää: työvoimapula ja oman eläkkeen riittämättömyys. Hyvin harva vaihtaa alaa tai työnantajaa. Elon kyselyn mukaan 87 % jatkoi eläkkeellä työtä samalla alalla.

Elos placeringsavkastning var 2,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades avsevärt23.8.2023 10:01:00 EEST | Tiedote

Placeringsmarknaden avkastade bättre än väntat tack vare den goda ekonomiska utvecklingen. Avkastningarna på aktiemarknaden differentierades kraftigt särskilt i slutet av våren både geografiskt och per sektor. Ränteavkastningarna var positiva i början av året trots central­bankernas räntehöjningar. Våra driftskostnader sjönk redan för andra året i följd, och vi förbättrade således vår kostnadseffektivitet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum