Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Skogsbrandsperioden blev lugn

Dela

De varierande väderförhållandena påverkade antalet flygningar efter skogsbränder och antalet markbränder.

I år började de regelbundna spaningsflygningarna efter skogsbränder i april med årets första spaningsflygning som flögs i landskapet Egentliga Finland. I maj gjordes flygningar redan i nästan alla landskap söder om Uleåborg. Den största risken för skogsbränder var i juni då det gjordes 334 flygspaningar och 83 bränder upptäcktes. Totalt gjordes 446 flygspaningar och antalet flygningar låg långt under det långsiktiga genomsnittet per år som har varit cirka 600.

Eftersom antalet brandspaningsuppdrag förblev litet kartlade man samtidigt platser där vatten kan tas för släckningsflygplanens behov. Därigenom förbereder man sig på ett riksomfattande och proaktivt sätt på att släcka stora skogsbränder. I Europa används släckningsflygplan bland annat till att släcka stora skogsbränder. Användningen av släckningsflygplan kräver en på förhand planerad vattenkälla som lämpar sig för vattenuttag och ligger på lämpligt avstånd från skogsbrandsområdet. Den riksomfattande kartläggningen gjordes nu för första gången och den uppdateras vid behov.

Enligt räddningsväsendets statistik (PRONTO) låg också antalet markbrandsuppdrag för räddningsverken under långtidsmedelvärdet. Under det här året har man registrerat 2498 markbrandsuppdrag, av vilka så många som 1214 var i juni. Årets största markbrand var i Mörskom och var till arealen 37 hektar.

Flygspaning efter skogsbränder

Flygspaning efter skogsbränder är övervakning som görs med flygplan för att upptäcka markbränder. Syftet med verksamheten är att upptäcka markbränderna i tid för att på det sättet förhindra att de sprids och blir stora. Till markbränder räknas bland andra skogsbränder, gräsbränder och bränder på torvproduktionsområden. 

För i år beviljade Inrikesministeriet 1,2 milj. euro i anslag för flygspaningsverksamhet och av det användes ungefär hälften.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland svarar för att ordna spaningsflygningar efter skogsbränder i hela Finland. Flygningar görs regelbundet på 22 rutter och efter riskbedömning under perioden april-september. Flygningarna görs vanligen av en lokal flygklubb eller ett flygbolag.

Flygspaningsrutterna: https://avi.fi/sv/valj-arende/myndighet/information-och-vagledning/flygspaningar-efter-skogsbrander

 

Mer information:
Räddningsöverinspektör Mika Kurvinen, tfn 050 396 1234

fornamn.efternamn@rfv.fi


Säkerhet och beredskap 

Nyckelord

Länkar

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Andra språk

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Det är dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 202419.9.2023 09:15:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2024 senast 3.11.2023. En biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som har fyllt 40 år kan få en medalj. Antalet barn är inte avgörande för att beviljas en medalj. Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj. Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annan sammanslutning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum