Työterveyslaitos

Undersökning: Förebyggande och identifiering av irritationsastma kan rädda arbetsförmågan

Dela

I Arbetshälsoinstitutets projekt Irritationsastma har utarbetats konkreta anvisningar för företagshälsovården och arbetsplatser med hög risk om hur man kan identifiera, förebygga och behandla yrkesastma. Anvisningarna grundar sig på internationellt omfattande forskningsmaterial. I Finland exponeras uppskattningsvis tusentals arbetstagare för ämnen som kraftigt irriterar luftvägarna och som kan orsaka yrkesastma som i sin tur försämrar funktions- och arbetsförmågan samt livskvaliteten.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 15.9.2023

I Arbetshälsoinstitutets projekt Irritationsastma utreddes riskfaktorerna för arbetsrelaterad irritationsastma, hur man på bästa sätt kan förebygga och identifiera sjukdomen. Dessutom kartlades de insjuknades funktions- och arbetsförmåga. Undersökningen erbjuder internationellt betydande ny information, eftersom man inte tidigare har analyserat ett lika omfattande patientmaterial som gäller yrkesastma.

Yrkessjukdom inom industrins kärnområden

Arbetstagare inom tung industri samt metall-, verkstads- och byggnadsarbetare hör till de största riskgrupperna för irritationsastma. Typiska exponeringssituationer är processläckage, brinnande eller upphettade ämnen, vilket kan ske över tid eller som en plötslig olycka.

– Om en arbetstagare andas in ett starkt frätande ämne och halten är hög, kan lungorna skadas redan av några andetag. Även en kortvarig exponering kan leda till svår astma med fortsatta symtom trots läkemedelsbehandling, säger överläkaren i lungsjukdomar Irmeli Lindström.

Nya anvisningar för samarbetet mellan arbetsplatserna och företagshälsovården

Projektet Irritationsastma sammanfattar tydlig information och konkreta verktyg för företagshälsovården och arbetsplatserna som gäller identifiering, förebyggande och behandling av irritationsastma. Projektet resulterade i tre handlingsplaner som kan skrivas ut.

  • Vad ska du göra, när du på arbetsplatsen eller inom företagshälsovården misstänker irritationsastma?
  • Hur ska man undersöka irritationsastma inom företagshälsovården?
  • Hur ska man agera i en undantagssituation, till exempel brand, processläckage eller kemikalieolycka?

– Information spelar en viktig roll när man vill förebygga en yrkessjukdom på arbetsplatsen, eftersom det är svårt att känna igen irritationsastma. Vi utarbetade tydliga anvisningar, med hjälp av vilka företagshälsovården och arbetsplatserna tillsammans kan identifiera farliga platser och förhindra att arbetstagarna insjuknar i irritationsastma, berättar Lindström.

Mer information

Läs mer

Kontakter

Länkar

MÅ BRA AV JOBBET

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi) 

Andra språk

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Kutsu: Mitä tutkimus kertoo vanhemmista työntekijöistä ja työurien pidentämisestä?18.9.2023 08:15:00 EEST | Kutsu

Työterveyslaitos järjestää Työpuntari-tilaisuuden perjantaina 27. lokakuuta Helsingin kaupungintalon Tapahtumatorilla. Julkaisemme yli 55-vuotiaisiin työntekijöihin liittyviä poimintoja Miten Suomi voi? -tutkimuksesta. Lisäksi esittelemme ilmiöt, joiden vuoksi moni konkari jää liian aikaisin sivuun työelämästä. Luvassa on eri tutkimuksista nousevia ratkaisuja työurien pidentämiseen sekä näkökulmia konkareiden mahdollisuuksiin työelämässä.

Stöd för arbetsförmågan ska ges även i problemsituationer med inomhusluften14.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Frågor om arbetsförmågan i problemsituationer med inomhusluften borde behandlas likadant som i andra situationer på arbetsplatsen. Frågan om arbetsförmågan borde tas upp till diskussion på ett objektivt och modigt sätt och i ett så tidigt skede som möjligt. Arbetshälsoinstitutets experter har i samråd med representanterna för arbetsplatserna utarbetat en handlingsmodell för stödjande av arbetsförmågan i problemsituationer med inomhusluften och anvisningar om hur modellen ska tillämpas på arbetsplatsen.

Työkyvyn tuki on otettava käyttöön myös sisäilmatilanteissa14.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Työkykyasioita tulisi käsitellä työpaikan sisäilmatilanteissa samalla tavoin kuin muissakin tilanteissa. Työkyky tulisi ottaa puheeksi neutraalisti mutta rohkeasti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työterveyslaitoksen asiantuntijat ovat kehittäneet yhteistyössä työpaikkojen edustajien kanssa Työkyvyn tuen toimintamalliin sisäilmatilanteisiin ja ohjeet mallin käyttöönottoon työpaikalla.

Finländarnas arbetshälsa har förblivit på den av coronan försvagade nivån13.9.2023 06:00:00 EEST | Tiedote

Risken för utbrändhet berör allt fler finländare i arbetslivet och särskilt bland kvinnor kan man se en ökning. Arbetshälsan vid hybrid- och distansarbete har delvis utvecklats i olika riktningar. Ensamhet är vanligare bland unga och ökar särskilt bland män och vid distansarbete. Arbetshälsoinstitutets undersökning Hur mår Finland? lyfter fram behovet av att satsa på finländarnas arbetsförhållanden.

Suomalaisten työhyvinvointi jämähti koronan heikentämälle tasolle13.9.2023 06:00:00 EEST | Tiedote

Työuupumuksen riski koskee yhä suurempaa joukkoa työssä käyviä suomalaisia, ja erityisesti naisilla siinä näkyy kasvua. Hybridi- ja etätyössä työhyvinvointi on kehittynyt osin eri suuntiin. Yksinäisyys on yleisempää nuorilla työntekijöillä ja kasvussa erityisesti miehillä ja etätöissä. Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -tutkimuksesta nousee esiin tarve satsata suomalaisten työoloihin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum