Valtiokonttori

Informationsmaterial om statsfinanserna och experter för medier

Dela

Statskontoret publicerar olika statistikrapporter och översikter om statsfinanserna på webben. Teman är bland annat statsskulden, statsborgen, lån som staten beviljar, ränte- och kostnadsstöd samt statsunderstöd.

Till exempel beskriver statsekonomins månadsöversikt utfallet av statsbudgeten, statens intäkter, kostnader, tillgångar, skulder och penningflöden. Vi publicerar också kommunernas och välfärdsområdenas ekonomiska uppgifter.

Vi har sammanställt korta presentationer av vårt centrala informationsmaterial och länkar till ytterligare information samt våra experters kontaktuppgifter för medier. Av materialet framgår bland annat att

  • statsskulden uppgick i slutet av juli 2023 till 151,8 miljarder euro
  • värdet på de offentliga upphandlingarna är cirka 44 miljarder euro per år
  • under den första hälften av 2023 öppnades nästan 14 000 nya BSP-konton
  • det för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar betalades sammanlagt över 21 miljoner euro i ersättningar 2022
  • de fyra största stödmottagarna inom EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) är St1, Solar Foods, Vanda Energi och Suomen Hyötytuuli.

Bekanta dig med materialet på adressen: https://www.valtiokonttori.fi/sv/statistik-och-rapporter/information-om-den-offentliga-ekonomin-for-beslutsfattare-och-medier/

Kontakta oss

Statskontorets kommunikationsexperter betjänar medierna i alla frågor angående vår verksamhet. Vi hjälper med att hitta experter för intervjuer, erbjuder fotografier för medierna och ordnar informationsevenemang och möten.

Kontakter

Vid Statskontoret gör vi ett betydelsefullt arbete för det finländska samhällets bästa. Vi genomför statens ekonomiförvaltning och ersättningstjänster på ett tillförlitligt sätt och förnyar informationsledningen. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunerna, samfunden och företagen – med kunskap och färdigheter. Bekanta dig närmare med oss på webbadressen statskontoret.fi - https://statskontoret.fi.