Suomen Punainen Risti SPR

Finlands Röda Kors beredskapsgrupp för psykologer fyller 30 år

Dela

Beredskapsgruppen har varit med och gett krishjälp vid olika katastrofer runt om i Finland, men verksamhet har också bedrivits på webben i samband med coronapandemin och dataintrånget mot Vastaamo. Ett jubileumsseminarium ordnas i Helsingfors fredag 22.9 kl. 9.30-16.00 på Glo Hotel Art.

Foto: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors
Foto: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors

Psykologernas beredskapsgrupp arbetar i kris- och olyckssituationer som stöd för de nationella och lokala myndigheterna och hjälper människor som hamnat mitt i en kris. Under de senaste tio åren har beredskapsgruppen bland annat stött människor som upplevt flygolyckan i Jämijärvi, massknivhuggningen i Åbo och skolattacken i Kuopio samt deras anhöriga.

Under de senaste åren har beredskapsgruppen också hjälpt på webben. Människor har stötts i krisen som orsakades av coronasituationen och psykiska effekter av dataintrånget mot Vastaamo har lindrats genom psykologernas arbete.

– De senaste tio åren har varit en tid med avvikande och oförutsedda kriser. Inom tidsperioden ryms bland annat knivhuggningen i Åbo, det vill säga det första våldsdådet i Finland som utfördes i terroristiskt syfte. Därtill ställde coronatiden vår grupp inför en ny typ av utmaning, eftersom allt krisarbete då skulle genomföras på webben, konstaterar chefen för psykologernas beredskapsgrupp Atte Varis.

Psykologernas arbete hjälper människan att uthärda de akuta konsekvenserna av en allvarlig kris eller olycka och främjar den senare återhämtningen. Mitt i kriser och katastrofer finns det alltså också överlevnad och hopp.

– Centralt i det akuta krisarbetet har också under de här åren varit att vi identifierar de hjälpbehövande människorna snabbt. Krisarbete som är rätt inriktat och vältajmat påverkar inte bara omedelbart utan styr också den fortsatta vården och minskar mera långvariga symptom, Varis fortsätter.

Gruppens 30-åriga existens firas med ett jubileumsseminarium fredag 22.9 på Glo Hotel Art i Helsingfors. Programmet består av inlägg av långvariga medlemmar i psykologernas beredskapsgrupp, en företrädare för myndigheterna och dagen avslutas med en paneldiskussion om krisarbete. På seminariet behandlas bland annat hur psyket tål en utdragen kris och hur psykologernas beredskapsgrupp grundades.

Välkommen med!

Sanna Sutela
Planerare av psykosocialt stöd

Anmälningar: sanna.sutela@rodakorset.fi


Ytterligare upplysningar:

Kommunikationssakkunnig Aku Suomalainen, tfn 040 581 0346

Chef för psykologernas beredskapsgrupp Atte Varis, tfn 040 7783 690

30-årsjubileumsseminarium för Finlands Röda Kors beredskapsgrupp för psykologer.
Fredag 22.9.2023 kl. 9.30-16.00. Festplats: Glo Hotel Art (Lönnrotsgatan 29, Helsingfors).

Bilder

Foto: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors
Foto: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors
Ladda ned bild

Andra språk

Följ Suomen Punainen Risti SPR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Punainen Risti SPR

Finlands Röda Kors nödhjälp har behövts vecka efter vecka – under Hungerdagen samlar vi in medel till katastrofhjälp26.9.2023 05:15:00 EEST | Tiedote

Bössinsamlingen under Hungerdagen börjar torsdag 28.9 och pågår fram till lördag 30.9. Under Hungerdagen samlas medel in till katastroffonden, med hjälp av vilken vi har kunnat skicka hjälp till de senaste veckornas förödande katastrofer i Marocko och Libyen samt till hjärtat av den humanitära krisen i Afghanistan. Akut hjälp ges även varje vecka i Finland.

Suomen Punaisen Ristin hätäapua on tarvittu viikko viikon perään – Nälkäpäivänä kerätään varoja katastrofien varalle26.9.2023 05:15:00 EEST | Tiedote

Nälkäpäivän lipaskeräys käynnistyy torstaina 28.9. ja jatkuu lauantaihin 30.9. asti. Nälkäpäivänä kerätään varoja katastrofirahastoon, jonka avulla apua on voitu lähettää viime viikkojen tuhoisiin katastrofeihin Marokossa ja Libyassa sekä humanitaarisen kriisin keskelle Afganistaniin. Äkillistä apua annetaan joka viikko myös Suomessa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum