Statskontoret ordnade en auktion för statens referenslån: resultat

Dela

Auktionen ökade det utestående lånebeloppet med 1 441 miljoner euro. Lån förfaller till betalning 15.9.2030 och 15.9.2033.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning.
Statskontoret ansvarar för statens upplåning.

Statskontoret ordnade en auktion för statens referenslån tisdagen den 19 september kl. 12.30–13.00. 

Auktionsresultat:

Lån som förfaller till betalning 15.9.2030

Kupongränta: 0,000 %

Auktionsvolym: 500 miljoner euro
Total budvolym: 967 miljoner euro
Godkänd prisnivå/ränta: 80,590 / 3,138 %
Teckningskvot: 1,93

Lån som förfaller till betalning 15.9.2033

Kupongränta: 3,000 %

Auktionsvolym: 941 miljoner euro
Total budvolym: 1 186 miljoner euro
Godkänd prisnivå/ränta: 97,780 / 3,264 %
Teckningskvot: 1,26

Nyckelord

Kontakter

Statskontoret ansvarar för statens upplåning, placering av kassamedel och hantering av risker med anknytning till statsskulden. Läs mer: statsskuld.fi