Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett MKB-kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKB-beskrivningen för Freyr Battery Finland Oy:s battericellsfabrik i Vasa (Österbotten)

Dela

Freyr Battery Finland Oy planerar en battericellsfabrik på Långskogens industriområde i Vasa.  Projektområdet ligger cirka 8 kilometer från Vasa centrum i närheten av gränsen till Korsholms kommun. Fabriken kommer att producera litiumjonbattericeller.

Produktionen kan genomföras med olika processmetoder: antingen med produktionsprocessen för 24M-battericeller eller en konventionell batteriproduktionsmetod. Vid fabriken används litiumjärnfosfat (LFP) som katodmaterial (CAM). I processerna används kemikalier som råmaterial, av vilka en del har klassificerats som farliga kemikalier.

I samrådet om miljökonsekvensbeskrivningen, som den projektansvarige har gjort upp, skickades sammanlagt 17 utlåtanden och expertkommentarer om bedömningsbeskrivningen till NTM-centralen. Inga åsikter framfördes. Utlåtandena tog ställning till bland annat trafikarrangemangen, avledande av projektets dagvatten och olycksriskerna.

Kontaktmyndigheten anser att de största konsekvenserna av projektet hör samman med olycksriskerna, eftersom farliga kemikalier kommer att behandlas och lagras på området. Utsläpp i luften och buller från verksamheten kan påverka miljön negativt, och de negativa konsekvenserna bör beaktas i den fortsatta planeringen. Trafikmängderna kommer att öka, vilket tillsammans med andra projekt kan medföra konsekvenser ända till Vasa centrumområde. I projektområdet finns dessutom potentiella sura sulfatjordar, vilket bör beaktas i första hand i massdisponeringen i byggskedet och i behandlingen av dagvattnen.

Bedömningsbeskrivningen och NTM-centralens motiverade slutsats finns i sin helhet på adress www.miljo.fi/freyrbattericellsfabrikMKB.

Grön omställning avser en förändring i riktning mot ekologiskt hållbar ekonomi och tillväxt, som inte grundar sig på överkonsumtion av naturresurser och fossila bränslen.

Nyckelord

Kontakter

Jutta Lillberg-Puskala, tfn 0295 027 655

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Andra språk

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye