Varsinais-Suomen ELY-keskus

Fler trafikbegränsningar på kommande till Rävsundsbron

Dela

Rävsundsbrons skick följs kontinuerligt upp och bron har inspekterats i juni, augusti och september. Brons skick har försämrats snabbare än väntat och belastningen på bron från den tunga trafiken måste minskas. Som tilläggsbegränsning planeras en lösning som grundar sig på att den tunga trafiken skulle vara enkelriktad. Hur detta kan genomföras utreds som bäst. Enligt bedömningen kan arrangemangen tas i bruk före utgången av december. Om brons skick förutsätter ännu snabbare begränsningsåtgärder måste man fastställa en viktbegränsning för bron dagtid och nattetid ändras trafiken så att den blir enkelriktad. Det är tryggt att trafikera på bron. Begränsningarna har fastställts för att det ska vara tryggt att trafikera på bron.

Situationen just nu

Hastighetsbegränsningen på 30 km/h som fastställdes i maj minskade rörelserna på bron, men efter sommaren ökade rörelserna på nytt. De största rörelserna på bron beror på situationer där två tunga fordon möts på bron i körfält bredvid varandra. För att minska belastningen på bron söker man lösningar med vilka man kan minimera trafikolägenheterna och de extra kostnaderna för näringslivet. Det finns dock få metoder som kan genomföras snabbt. De grundar sig på begränsning av trafiken och/eller viktbegränsningar. Genomförandet av de övriga alternativen tar lång tid eller så är trafikens förmedlingsförmåga inte tillräcklig för den nuvarande trafikmängden.

Det är tryggt att trafikera på bron och därför har begränsningar fastställts. Fler begränsningar införs om brons skick kräver det. 

Fortsatta åtgärder

I första hand utreds sättet att genomföra en lösning som baserar sig på att den tunga trafiken skulle vara enkelriktad. På så sätt kan man minska belastningen av den tunga trafiken och samtidigt minimera de olägenheter som begränsningarna orsakar näringslivet och den övriga trafiken.  Genomförandet förutsätter att väntområden för tung trafik byggs på båda sidor om bron. Den övriga trafiken, inklusive bussar, går som normalt på de nuvarande 2 körfälten. Trafikarrangemangens funktion säkerställs i det första skedet genom att man åtminstone dagtid använder sig av trafikdirigerare, eftersom man med trafikljusstyrning inte kan garantera att den tunga trafiken iakttar avståndet på 60 meter.

Lösningen är innovativ, det finns ingen tidigare erfarenhet av den och genomförandet innehåller många osäkerhetsfaktorer. Det mest utmanande är att hitta ett fungerande sätt att genomföra väntplatserna för den tunga trafiken eftersom det finns lite utrymme, problem med marken och anslutningarnas funktionalitet måste tryggas. Ett genomförbart sätt utreds som bäst. Trafikens smidighet och behovet av dimensionering av väntområdena har utretts genom simuleringar, men på förhand kan man inte med full säkerhet veta hur trafiken löper i praktiken. Nya trafikarrangemang förutsätter att man lär sig nytt samt att man är uppmärksam och samspelar med trafikanterna. Enligt bedömningen kan arrangemangen tas i bruk före utgången av december.

I det här skedet kan vi dock inte med säkerhet säga om lösningen som grundar sig på enkelriktad tung trafik är ett begränsningsalternativ som kan genomföras tillräckligt snabbt. Om brons skick förutsätter snabbare begränsningsåtgärder kommer man att fastställa en viktbegränsning för bron dagtid och nattetid ändras all trafik till enkelriktad utan viktbegränsning.

Brons skick försämrades snabbare än väntat efter sommaren, men situationen har stabiliserats på nytt. Att göra den tunga trafiken enkelriktad på grund av skador på bron är i detta skede en tillräcklig åtgärd. Det förhindrar den största belastning som för tillfället orsakas av att två tunga fordon möts. Dessutom är det viktigt att även i fortsättningen beakta att tunga fordon håller tillräckligt avstånd till varandra. Skadorna på bron har dock framskridit och de begränsningsåtgärder som nu vidtas stoppar nödvändigtvis inte helt skadornas framskridande. Därför inleds planeringen av byggandet av en reservbro öster om byggplatsbron och lösningens genomförbarhet utreds. Beslutet om att bygga en reservbro fattas först när planen är klar. Byggandet av en reservbro tar cirka 6 månader och kostar uppskattningsvis cirka 5–8 miljoner euro. Då skulle all trafik flyttas till reservbron. En plan för reservrutt har också utarbetats för Rävsundsbron. Denna plan kan tas i bruk snabbare, men dess kapacitet är mer begränsad än reservbrons.

Begränsningarna ska iakttas

Situationen är allvarlig. Vi gör allt för att trygga trafiken på broplatsen tills den nya bron blir färdig. Varje vägtrafikant ansvarar också för att följa de fastställda trafikbegränsningarna. Underlåtenhet att iaktta begränsningarna kan inte förhindras tekniskt, varmed varje vägtrafikants eget ansvar framhävs. Inom trafikövervakningen har även samarbetet med polisen intensifierats.

Närmare information om ibruktagandet av de nya begränsningarna kommer när genomförandesättet och tidtabellen preciseras, senast i slutet av november.

Information om Rävsundsbrons skick och trafikbegränsningar finns på webbplatsen

Webbplats på svenska: https://www.ely-keskus.fi/sv/egentliga-finland-information-om-exceptionella-situationer-ravsundsbron/

På webbplatsen finns grundläggande information om bron, utförda reparationsarbeten, gällande trafikbegränsningar samt information om massorna för tunga transporter och situationen för specialtransporter. På webbplatsen finns också vanliga frågor och svar.

Mer information: Trafikens kundservice, tfn 0295 020600

Nyckelord

Andra språk

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Mökköisten sillan uusiminen alkaa Loimaalla – liikenne kiertoreitille töiden ajaksi8.4.2024 14:55:05 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Mökköisten sillan uusimistyöt Loimaalla maantiellä 12603 (Auvaistentie). Työt alkavat valmistelevilla töillä tällä viikolla ja sillan purkutyöt käynnistyvät ensi viikolla (vk 16). Siltatöiden ajaksi joudutaan liikenne ohjaamaan kiertoreitille. Liikenne sillalla katkaistaan maanantaina 15.4.2024 klo 11. Siltatyöt valmistuvat lokakuun 2024 loppuun mennessä.

Siltojen korjaus- ja uusimistöitä Porissa, Huittisissa ja Kokemäellä – liikenne kiertoreitille Pyölän sillan uusimisen ajaksi1.4.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Pyölän sillan uusimistyöt Huittisissa maantiellä 12823 (Räikänmaantie) pääsiäisen jälkeen viikolla (viikko 14). Siltatöiden ajaksi joudutaan liikenne ohjaamaan kiertoreitille. Lisäksi viikolla 15 aloitetaan sillan peruskorjaustyöt Kokemäellä maantiellä 12804 sijaitsevalla Sonnilanjoen sillalla (Risteentie) ja viikolla 16 maantiellä 2560 (Noormarkuntie) sijaitsevalla Myrrän sillalla. Molemmissa sillankorjauskohteissa ajoneuvoliikenne kavennetaan yhdelle ajokaistalle. Työnaikaisilla liikennejärjestelyillä pyritään minimoimaan liikennehaittoja. Siltatyöt valmistuvat syyskuun 2024 loppuun mennessä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye