ELY-keskukset

Ansökningarna om utvecklingstjänster för företag upphör

Dela

NTM-centralernas Utvecklingstjänster för företag läggs ned i början av 2024 i enlighet med regeringsprogrammet. Ansökningstiden för Analys- och Konsulteringstjänster går ut i alla landskap senast 30.11.2023. I landskapen Västra och Södra Finland upphör dock anslagen redan tidigare. Minst anslag finns till förfogande i Västra Finland, där man inte längre rekommenderar att lämna in nya ansökningar. Ansökningarna behandlas i den ordning de inkommit och tjänsterna beviljas så länge det finns anslag. Under hösten inleds ännu nya utbildningar.

Tjänsterna Analys och Konsultering 

Ansökningstiden för tjänsterna Analys och Konsultering går ut senast den 30 november 2023. NTM-centralerna behandlar ansökningarna i den ordning de inkommit och beviljar tjänster så länge som anslagen räcker till. Företagen har ansökt om mer tjänster än på förhand och man har inte kunnat anvisa mer anslag för upphandlingen av tjänsterna för resten av året.

De olika NTM-centralerna har olika anslagssituation. De disponibla anslagen i Västra Finland går till ansökningar som är under behandling och det lönar sig inte längre för företagen att lämna in nya ansökningar. Även i Södra Finland upphör anslagen före slutet av november. I Östra och Norra Finland strävar man efter att hålla ansökan öppen fram till den 30 november.

NTM-centralerna följer anslagssituationen och om situationen förändras kan ansökan avslutas tidigare. Västra Finland omfattar landskapen Birkaland, Egentliga Finland, Satakunta, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Till Södra Finlands område hör landskapen Nyland, Södra Karelen, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Egentliga Tavastland.   

Tjänsten Utbildning

På olika håll i Finland inleds ännu i slutet av året utbildningar för ledningen och nyckelpersoner inom små och medelstora företag. De nya utbildningarna finns här: Utbildning - Företagens utvecklingstjänster - NTM-centralen (ely-keskus.fi)

Finansieringsrådgivningen för små och medelstora företag ger råd om hur företag ansöker om tjänsten på numret 0295 024 800 och per e-post pkrahoitusneuvonta@ely-keskus.fi.

Bekanta dig med tjänsterna: yritystenkehittamispalvelut.fi

Nyckelord

Kontakter

Produktchef för tjänsterna Analys och Konsultering:
Riikka Huhtanen-Pitkänen, tfn 0295 029 123, riikka.huhtanen-pitkanen(at)ely-keskus.fi

Produktchef för tjänsten Utbildning:
Jonna Moilanen, tfn 029 502 4167, jonna.moilanen(at)ely-keskus.fi

Länkar

NTM-centralerna

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Andra språk

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Hur mår våra havsområden?23.2.2024 12:18:49 EET | Tiedote

Under senhösten 2023 slutfördes uppdateringen av den statliga bedömningen av Finlands marina område "Havsmiljöns tillstånd i Finland 2024". Detta är en omfattande bedömning av experter av vad som är känt om det nuvarande tillståndet i våra havsområden. Detta informationspaket kan ses och vid behov kommenteras under knappt en månad, fram till 15 mars 2024. På hemsidan kan du enkelt sätta dig in i hela tillståndsbedömningen, från övergödning till miljögifter och från sjöfåglar till näringsvävarnas tillstånd.

Miten merialueemme voivat?23.2.2024 12:18:49 EET | Tiedote

Loppusyksyllä 2023 valmistui Suomen merialueen tila-arvion päivitys “Suomen meriympäristön tila 2024”. Tämä on laaja asiantuntijoiden laatima arvio siitä, mitä kaikkea merialueidemme tämänhetkisestä kunnosta tiedetään. Tutustu Meriympäristön tila -tietopakettiin ja kommentoi tarpeen mukaan 15.3.2024 mennessä. Verkkopalvelussa voit helposti tutustua itse tila-arvioon, rehevöitymisestä ympäristömyrkkyihin ja merilinnuista ravintoverkkojen tilaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye