Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett MKB-kontaktmyndighetens motiverade slutsats om ABO Wind Ab:s MKB-beskrivning för Purmo vindkraftsprojekt (Österbotten)

Dela

ABO Wind Ab planerar en vindkraftspark med högst 43 vindkraftverk i Purmoområdet i Pedersöre kommun. Projektets areal är cirka 5100 hektar. I miljökonsekvensbedömningen granskades vindkraftverk med en total höjd på högst 300 meter och en enhetseffekt på 6–10 MW.

Avsikten är att den interna elöverföringen i vindkraftsparken från vindkraftverken till transformatorstationerna ska ske i jordkablar och från transformatorstationerna vidare i luftledningar på 110 kV eller 400 kV till projektets elstation. Avsikten är att överföra elektriciteten till riksnätet genom att bygga en 400 kV:s kraftledning från projektområdet till Sandås elstation i Nykarleby.

Under samrådet om miljökonsekvensbeskrivningen, som den projektansvarige har gjort upp, lämnades sammanlagt 24 utlåtanden och expertkommentarer samt 10 åsikter om bedömningsbeskrivningen till NTM-centralen.

I samrådet gavs ställningstaganden i synnerhet om projektets potentiella konsekvenser för människornas välmående, för landskapet och fågelbeståndet. Gränserna för projektet avviker från beteckningarna i landskapsplanen, vilket också kritiserades. I projektet framträder dessutom samverkan med andra vindkraftverk som finns eller planeras i närområdena. NTM-centralen förutsätter att responsen som lämnats in under beskrivningsskedet beaktas i den fortsatta planeringen av projektet.

Enligt kontaktmyndigheten framträder projektets konsekvenser för människornas levnadsförhållanden och trivsel, landskapskonsekvenserna och samverkan med andra vindkraftsprojekt som planerats i området. Enligt kontaktmyndigheten bör den gällande landskapsplanen beaktas i den fortsatta planeringen av projektet.

Bedömningsbeskrivningen och kontaktmyndighetens motiverade slutsats finns i sin helhet på adress

www.miljo.fi/purmovindkraftMKB

Grön omställning avser en förändring i riktning mot ekologiskt hållbart ekonomi och tillväxt, som inte grundar sig på överkonsumtion av naturresurser och fossila bränslen.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Virve Kustula, tfn 0295 024 017

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Andra språk

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye