Tuomioistuinvirasto

Domstolarna vill förbättra dragnings- och hållkraften inom branschen

Dela

I oktober 2023 inleds vid domstolarna riksomfattande åtgärder som syftar till att svara på rekryteringsutmaningarna inom hela förvaltningsområdet. Ämbetsverken som lyder under justitieministeriet samarbetar i det tvååriga projektet Pidetty! för att klara av dessa utmaningar.

Domstolsverket

Utöver gemensamma åtgärder genomförs vid domstolarna egna projekt, vars första teman är smidigare rekrytering och samarbete vid läroanstalter. Andra teman som lyfts fram vid domstolarna är att förbättra introduktionen och öka arbetstillfredsställelsen.

Man strävar inte efter stora strukturella förändringar, utan projektet fokuserar på arbete och många små gärningar samt kreativa och modiga lösningar. Dessa åtgärder främjar de långsiktiga målen att stärka arbetsgivarbilden och arbetets meningsfullhet, bättre hantering av personalomsättningen och utveckling av introduktionen. Det första som genomförs vid domstolarna är ett Lean-projekt som gäller rekrytering.

Utgångspunkten för projektet Pidetty! har varit redogörelsen för rättsvården från 2022. i samband med redogörelsen utreddes också rekryteringsutmaningar. Inom hela förvaltningsområdet identifierades många olika utmaningar. Utmaningarna gäller bland annat tillgången på personal och oönskad personalomsättning.

Projektchef för projektet Pidetty! är Taru Ritari vid justitieministeriet och vid Domstolsverket samordnas projektet av Tommi Paasikivi.

Kontakter

Domstolsverket

Dom­stols­ver­ket är en själv­stän­dig central­för­valt­nings­myn­dig­het inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de som be­tjä­nar hela dom­stols­vä­sen­det.

Andra språk

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye