Maahanmuuttovirasto

Migrationsverket utvecklar sin upphandling enligt SRV:s rekommendationer

Dela

Migrationsverket förbereder att konkurrensutsätta utvecklingen och förvaltningen av ärende- och kundhanteringssystemet för utlänningsärenden år 2024. För närvarande har även mottagningsverksamheten konkurrensutsatts i stor omfattning. I sin upphandling beaktar Migrationsverket de nya rekommendationer som Statens revisionsverk har gett.

Statens revisionsverk (SRV) har utfört en revision av Migrationsverkets långvariga upphandlingar. Revisionen kom lägligt eftersom Migrationsverket har genomfört och inlett omfattande konkurrensutsättningar i år.

– I all vår verksamhet måste vi följa lagen om offentlig upphandling och se till att vi har tillräcklig upphandlingskompetens vid Migrationsverket. Genom upphandlingar av hög kvalitet kan vi också skaffa så bra tjänster som möjligt för våra kunder och åstadkomma kostnadsbesparingar för staten, säger överdirektör Ilkka Haahtela.

I år har Migrationsverket även anlitat utomstående konsulter vid upphandling och förstärkt sin egen inre revision och utvecklat sin dokumentation av upphandlingar.

SRV:s revision lyfte fram missförhållanden i gamla upphandlingar

UMA är ett ärende- och kundhanteringssystem för utlänningsärenden. Systemet är ett viktigt verktyg vid till exempel beslutsfattandet vid Migrationsverket. Systemet används även av andra myndigheter, såsom polisen, Gränsbevakningsväsendet och de finska beskickningarna.

Enligt Statens revisionsverk borde UMA-systemet ha konkurrensutsatts 2011 då det gjordes betydande kontraktsändringar i upphandlingen. Efter det har Migrationsverket gjort många direktupphandlingar som baserat sig på det ramavtal som godkändes 2011 och 2016.

– Oklarheterna i de upphandlingar som gjordes åren 2011 och 2016 kom fram vid SRV:s revision. Efter det har vi utrett saken och vill tacka SRV för att verket har lyft upp den. Det är viktigt att vi på Migrationsverket identifierar all verksamhet som kräver en omfattande utveckling, och upphandling har varit en sådan verksamhet, säger Haahtela.

Migrationsverket har förberett att konkurrensutsätta utvecklingen och förvaltningen av UMA ända sedan 2022. Konkurrensutsättningen är dock en lång process och UMA är en stor helhet vars funktionalitet måste tryggas under processen.

– Innan konkurrensutsättningen är genomförd måste vi göra direktupphandlingar för UMA för att trygga den inre säkerheten och sköta våra lagstadgade uppgifter, såsom behandling av uppehållstillstånd för arbetskraft. I samband med varje upphandling säkerställer vi att det finns grunder för den, säger Haahtela.

Mottagningsverksamheten har konkurrensutsatts i stor utsträckning

Migrationsverket konkurrensutsatte förläggningar för vuxna och familjer våren 2023. Konkurrensutsättningen omfattade hela landet och genomfördes med användning av ett så kallat dynamiskt inköpssystem. Nu i början av hösten har Migrationsverket konkurrensutsatt både förläggningar för minderåriga samt hälso- och sjukvårdstjänsterna inom mottagningssystemet. Migrationsverket fortsätter att konkurrensutsätta förläggningsverksamheten som gäller vuxna och familjer under hösten.

– De direktupphandlingskontrakt som nämns i SRV:s rapport har redan uppsagts, säger Haahtela.

Ytterligare information till medier

Nyckelord

Kontakter

Upphandling och utvecklingsarbetet vid Migrationsverket: Ilkka Haahtela, överdirektör, fornamn.efternamn@migri.fi, tfn 040 125 9887

UMA-systemet: Anna Cheung, digitalchef, fornamn.efternamn@migri.fi, tfn 0295 433 018

Förläggningar: Elina Nurmi, direktör för enheten för mottagande, fornamn.efternamn@migri.fi, tfn 0295 434 036

Länkar

Migrationsverket

Migrationsverket är en beslutsfattande organisation i immigrations-, asyl-, flykting- och medborgarskapsärenden och upprätthåller systemet för mottagande.

Följ Maahanmuuttovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Maahanmuuttovirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye