Maahanmuuttovirasto

Migrationsverket utvecklar sin upphandling enligt SRV:s rekommendationer

Dela

Migrationsverket förbereder att konkurrensutsätta utvecklingen och förvaltningen av ärende- och kundhanteringssystemet för utlänningsärenden år 2024. För närvarande har även mottagningsverksamheten konkurrensutsatts i stor omfattning. I sin upphandling beaktar Migrationsverket de nya rekommendationer som Statens revisionsverk har gett.

Statens revisionsverk (SRV) har utfört en revision av Migrationsverkets långvariga upphandlingar. Revisionen kom lägligt eftersom Migrationsverket har genomfört och inlett omfattande konkurrensutsättningar i år.

– I all vår verksamhet måste vi följa lagen om offentlig upphandling och se till att vi har tillräcklig upphandlingskompetens vid Migrationsverket. Genom upphandlingar av hög kvalitet kan vi också skaffa så bra tjänster som möjligt för våra kunder och åstadkomma kostnadsbesparingar för staten, säger överdirektör Ilkka Haahtela.

I år har Migrationsverket även anlitat utomstående konsulter vid upphandling och förstärkt sin egen inre revision och utvecklat sin dokumentation av upphandlingar.

SRV:s revision lyfte fram missförhållanden i gamla upphandlingar

UMA är ett ärende- och kundhanteringssystem för utlänningsärenden. Systemet är ett viktigt verktyg vid till exempel beslutsfattandet vid Migrationsverket. Systemet används även av andra myndigheter, såsom polisen, Gränsbevakningsväsendet och de finska beskickningarna.

Enligt Statens revisionsverk borde UMA-systemet ha konkurrensutsatts 2011 då det gjordes betydande kontraktsändringar i upphandlingen. Efter det har Migrationsverket gjort många direktupphandlingar som baserat sig på det ramavtal som godkändes 2011 och 2016.

– Oklarheterna i de upphandlingar som gjordes åren 2011 och 2016 kom fram vid SRV:s revision. Efter det har vi utrett saken och vill tacka SRV för att verket har lyft upp den. Det är viktigt att vi på Migrationsverket identifierar all verksamhet som kräver en omfattande utveckling, och upphandling har varit en sådan verksamhet, säger Haahtela.

Migrationsverket har förberett att konkurrensutsätta utvecklingen och förvaltningen av UMA ända sedan 2022. Konkurrensutsättningen är dock en lång process och UMA är en stor helhet vars funktionalitet måste tryggas under processen.

– Innan konkurrensutsättningen är genomförd måste vi göra direktupphandlingar för UMA för att trygga den inre säkerheten och sköta våra lagstadgade uppgifter, såsom behandling av uppehållstillstånd för arbetskraft. I samband med varje upphandling säkerställer vi att det finns grunder för den, säger Haahtela.

Mottagningsverksamheten har konkurrensutsatts i stor utsträckning

Migrationsverket konkurrensutsatte förläggningar för vuxna och familjer våren 2023. Konkurrensutsättningen omfattade hela landet och genomfördes med användning av ett så kallat dynamiskt inköpssystem. Nu i början av hösten har Migrationsverket konkurrensutsatt både förläggningar för minderåriga samt hälso- och sjukvårdstjänsterna inom mottagningssystemet. Migrationsverket fortsätter att konkurrensutsätta förläggningsverksamheten som gäller vuxna och familjer under hösten.

– De direktupphandlingskontrakt som nämns i SRV:s rapport har redan uppsagts, säger Haahtela.

Ytterligare information till medier

Nyckelord

Kontakter

Upphandling och utvecklingsarbetet vid Migrationsverket: Ilkka Haahtela, överdirektör, fornamn.efternamn@migri.fi, tfn 040 125 9887

UMA-systemet: Anna Cheung, digitalchef, fornamn.efternamn@migri.fi, tfn 0295 433 018

Förläggningar: Elina Nurmi, direktör för enheten för mottagande, fornamn.efternamn@migri.fi, tfn 0295 434 036

Länkar

Migrationsverket

Migrationsverket är en beslutsfattande organisation i immigrations-, asyl-, flykting- och medborgarskapsärenden och upprätthåller systemet för mottagande.

Följ Maahanmuuttovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Maahanmuuttovirasto

Labour migration numbers to Finland still high despite the economic downturn29.11.2023 14:13:57 EET | Press release

According to recent statistics on work-based immigration, the number of applications has dropped slightly compared to last year but labour migration figures are still on a high level compared to past years. The number of applications from students and family members continues to rise. This year, citizenship applications will reach record-high numbers. These are some of the key figures presented in the second edition of the Finnish Immigration Service’s report on immigration to Finland (Maahanmuutto Suomeen -katsaus).

Arbetskraftsinvandringen till Finland är fortfarande hög trots konjunkturnedgång29.11.2023 14:12:37 EET | Tiedote

Antalet ansökningar som gäller arbetskraftsinvandring har minskat en aning jämfört med i fjol men ligger fortfarande på en historiskt hög nivå. Antalet ansökningar som lämnas in av studerande och familjemedlemmar fortsätter att öka. Dessutom kommer antalet medborgarskapsansökningar att vara rekordstort i år. Detta framgår av Migrationsverkets andra översikt över invandringen till Finland i år.

Työperusteinen maahanmuutto Suomeen jatkuu korkealla tasolla talouden laskusuhdanteesta huolimatta29.11.2023 14:11:14 EET | Tiedote

Työperusteisen maahanmuuton hakemusmäärät ovat laskeneet hieman viime vuodesta, mutta ovat yhä historiallisesti korkealla tasolla. Opiskelijoiden ja perheenjäsenten hakemusmäärät ovat jatkuvassa kasvussa, jonka lisäksi kansalaisuushakemuksissa on tulossa ennätyksellinen vuosi. Tämä kaikki selviää Maahanmuuttoviraston vuoden toisesta Maahanmuutto Suomeen -katsauksesta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum