Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett MKB-kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKB-beskrivningen för Metsä Board Oyj:s kartongfabrik i Kaskö (Österbotten)

Dela

Metsä Board Oyj planerar att bygga en kartongfabrik i Kaskö på samma industriområde där den nuvarande kemitermomekaniska massafabriken är belägen. Dessutom granskas två alternativa utlopp för avloppsvatten antingen i Tallvarpen eller havsområdet mellan Ådskär och Tunngrund.

I alternativen som bedöms granskas ökning av den kemitermomekaniska massafabrikens produktionskapacitet till högst 460 000 ton per år, tillverkning av bestruken falskartong 1 200 000 t/år, produktion av mekanisk massa 540 000 t/år, byggande av arkningsanläggning eller arkning av kartong i en annan fabrik utomlands och byggande av en biopanna på mer än 300 MW. Dessutom granskas två alternativa utlopp för avloppsvatten antingen i Tallvarpen eller havsområdet mellan Ådskär och Tunngrund.

I samrådet om miljökonsekvensbeskrivningen, som den projektansvarige har gjort upp, skickades sammanlagt 16 utlåtanden och expertkommentarer och 4 åsikter om bedömningsbeskrivningen till NTM-centralen. I åsikterna framträdde på samma sätt som i programskedet oron över hur avloppsvattnet påverkar möjligheterna att använda vattendraget för rekreation och för fritidsboendets trivsel. I myndigheternas utlåtanden framträdde likaså konsekvenserna för vattendraget, ökningen av trafikmängderna och konsekvenserna för områdets art- och naturtyper i synnerhet via vattendragskonsekvenserna. NTM-centralen förutsätter att ovan nämnda beaktas i den fortsatta planeringen av projektet.

Bedömningsbeskrivningen inklusive bilagor och NTM-centralens utlåtande finns i sin helhet på adress:

www.miljo.fi/kaskokartongfabrikMKB

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Södra Österbotten, Heli Rasimus, heli.rasimus@ntm-centralen.fi, tfn 0295 027 033

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Andra språk

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye