Uudenmaan ELY-keskus

Åtgärdsplanen för riksväg 4 mellan Lusi i Heinola och Oravakivensalmi i Hartola är under arbete

Dela

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland har börjat utarbeta en åtgärdsplan för riksväg 4, på avsnittet mellan Lusi i Heinola och Oravakivensalmi i Hartola.

Planeringsområdet Lusi-Oravakivensalmi: Pohjola ingår inte i planeringsområdet.
Karta över planeringsområdet.

Denna plan är en fortsättning på åtgärdsutredningen om Rv 4 Lusi–Kanavuori, som färdigställdes tidigare i år, och utredningen om utvecklingsprinciperna för riksvägskorridoren 4 och 29 på avsnittet Helsingfors–Torneå/Haparanda, som utarbetades 2020.

Planeringsområdet täcker ett cirka 50 kilometer långt avsnitt av riksväg 4. Pohjola och Ahveslampi i södra delen av Hartola ingår inte i denna plan, eftersom man där överväger alternativ för att förbättra vägen på den nya sträckningen.

Målet för åtgärdsplanen är att precisera de principlösningar som presenterats i tidigare utredningar med tanke på genomförbarheten, kvalitetsnivån och kostnaderna. Dessutom är målet att förbättra vägens effektivitet genom att utnyttja det nuvarande vägnätet och identifiera de åtgärder som bäst påverkar tillgängligheten och trafiksäkerheten. Dessa åtgärder kommer senare att främjas i den fortsatta planeringen som utvecklingsåtgärder i det första skedet.

Som målbild för förbindelsesträckan har man i den tidigare åtgärdsutredningen fastställt en väg med kontinuerlig omkörningsfil på hela det planerade avsnittet. Omkörningsfilerna kan vara placerade mittemot varandra (2+2 filer) eller efter varandra (2+1 filer) och dessutom kan det finnas korta avsnitt med 1+1 körfält.

I målsituationen är anslutningarna till riksväg 4 planskilda anslutningar och hela sträckan har ett omfattande parallellt vägnät som möjliggör ett reservruttsystem och avskiljer långsam trafik från riksvägstrafiken. Målet är att förbättra person- och godstrafikens säkerhet och smidighet samt minska utsläppen från trafiken. Dessutom är målet att samordna behoven av långväga och lokal trafik och förbättra förhållandena för hållbara färdsätt samt trafikmiljöns enhetlighet och angenämhet.

Planeringen av landsvägarna är en lång process som preciseras stegvis

Planeringen av landsvägarna avancerar stegvis och målbilden för det vägavsnitt som granskas kommer att förverkligas på lång sikt. Det pågående arbetet är en allmän åtgärdsplan med syfte att slå fast principlösningarna för utvecklingen av riksvägen och dess mellanskeden för den fortsatta planeringen. Planeringen preciseras senare i och med utarbetandet av noggrannare väg- och byggplaner.

Åtgärdsplanen utarbetas av A-Insinöörit och arbetet styrs av en projektgrupp som består av sakkunniga från NTM-centralerna i Nyland och Tavastland samt Trafikledsverket, samt representanter för kommunerna i området, Päijänne-Tavastlands förbund och Päijänne-Tavastlands ansvarsmuseum. Åtgärdsplanen blir klar våren 2024.

Möte för allmänheten och deltagande

I initialskedet av utarbetandet av åtgärdsplanen ordnas ett möte för allmänheten i Hartola enhetsskola och ett webbevenemang fredagen den 6 oktober kl. 17:30–19:30. På mötet presenteras preliminära åtgärdsförslag och allmänheten har möjlighet att ge kommentarer och ställa frågor.

Frågor om planen kan också riktas till planeringskonsulten per telefon före mötet den 3–5 oktober samt efter mötet den 11–13 oktober på numret 040 669 3656 / Piritta Laitakari.

Synpunkter kan skickas till planeringskonsulten senast den 20 oktober 2023 per e-post (lauri.sahramaa@ains.fi) eller per post till adressen A-Insinöörit Civil Oy, Lauri Sahramaa, Puutarhakatu 10, 33210 Tammerfors.

Länkar till webbevenemanget och projektets webbplats finns under meddelandet.

Nyckelord

Kontakter

Piritta Laitakari
planeringschef
A-Insinöörit Civil Oy
tfn 040 6693 656
piritta.laitakari@ains.fi
(anträffbar per telefon 11–13.10)

Anna Elf
projektchef
NTM-centralen i Nyland
tfn 0295 021395
anna.elf@ely-keskus.fi

Bilder

Planeringsområdet Lusi-Oravakivensalmi: Pohjola ingår inte i planeringsområdet.
Karta över planeringsområdet.
Ladda ned bild

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

logo

Andra språk

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye