Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

FFC-utredning: Förtroende är nyckeln till innovationer och tillväxt för företagen

Dela

En viktig del av framgångsreceptet för arbetsplatser inom FFC:s branscher är konkreta metoder som gör att arbetstagare och arbetsgivare kan bygga upp ett ömsesidigt förtroende som behövs för att skapa tillväxt.

Ari-Matti Näätanen är forskningsexpert på fackcentralen FFC och han anser att det är konstigt att regeringen vill hjälpa företagen att göra innovationer och uppnå tillväxt genom att göra det lättare att säga upp arbetstagare.

– Vår undersökning visar att de företag som är verksamma inom FFC:s branscher och som under de senaste två åren har vuxit och/eller gjort nya innovationer har fattat helt motsatt personalpolitiska beslut, konstaterar Näätänen.

Särskilt synligt var sambandet mellan förtroende och framgång för arbetsplatsen. Om det finns förtroende upplever arbetstagarna att de är en del av en helheten och då bidrar de inte bara med sin arbetsinsats, utan också med hela sin förmåga att observera och skapa nytt.

Undersökningen visar också att det finns tre konkreta saker som är typiska för de arbetsplatser där man utvecklar fler produkter och tjänster än andra. Den första är att arbetstagarna får delta i utbildning på arbetstid.

– Genom utbildningen signalerar arbetsgivaren åt arbetstagarna att deras kunnande uppskattas. Kunnande effektiverar verksamheten, men satsningar på arbetstagarna ger också mod att framföra egna synpunkter på hur arbetet eller företaget kan utvecklas.

Det andra typiska draget är att innovativa och växande företag har en förtroendeman som personalen har utsett.

– Det här märks speciellt bra i arbetarbranscherna. Där behövs det ofta någon som kan beskriva för ledningen vad arbetstagarnas utvecklingsförslag eller idéer innebär. Förtroendemännen har goda möjligheter att föra dialog i båda riktningarna.

För det tredje lyckas man klart bättre med att utveckla produkter och tjänster om ledningen förhåller sig uppmuntrande till att arbetstagarna utvecklar arbetssätten. Om ledningen inte uppmärksammar arbetstagarnas förbättringsförslag, uppnår man inte resultat i form av nya produkter och tjänster.

– Företagen har många olika sätt att samla in utvecklingsidéer och belöna dem som kommer med initiativen. Det viktigaste är att arbetstagarna upplever att det är värdefullt att de vill komma med idéer, även om själva idén kanske inte leder till förändringar just då. Följande idé kan vara den som hjälper företaget att ta verksamheten till en ny nivå.

Näätänen är bekymrad över att svaren visar att ungefär 200 000 arbetstagare i FFC:s branscher har jobb där arbetsgivaren inte alls litar på dem eller endast litar på dem i liten utsträckning.

– De förändringar som regeringen vill driva igenom löser följderna men inte orsakerna. Det skulle vara viktigare att utveckla verktyg som arbetsplatserna kan använda sig av för att lösa problemen, säger Ari-Matti Näätänen.

Undersökningen bygger på FFC:s forskningsmaterial om arbetslivet (Työelämätutkimus2023), som samlades in 12.3–18.5.2023. Materialet är representativt för de arbetande medlemmarna i FFC:s branscher beträffande ålder, kön och fackförbund.

Läs mer om de viktigaste resultaten från undersökningen (på finska).

Nyckelord

Kontakter

Beställ FFC:s svenskspråkiga nyhetsbrev så får du aktuell information om arbetslivet per e-post varannan vecka: https://www.sak.fi/sv/nyhetsbrev Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC är förbundens förbund. Vi representerar 18 fackförbund och mer än 800 000 medlemmar. Kommunala familjedagvårdare, flygvärdinnor, busschaufförer, servitörer, byggnadsarbetare, pappersarbetare och dansare – alla representerar de FFC:s branscher.

Följ Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

På största delen av arbetsplatserna inom FFC:s branscher vidtar man redan åtgärder för att begränsa klimatförändringen – men man satsar inte på arbetstagarnas kompetens29.11.2023 07:30:00 EET | Tiedote

Två tredjedelar (67 procent) av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC berättar att man på deras arbetsplats har vidtagit åtgärder för att begränsa klimatförändringen under de senaste två åren. Andelen arbetsplatser inom FFC:s branscher som vidtar klimatåtgärder har ökat snabbt, för år 2019 var motsvarande andel 44 procent.

Var tionde FFC:are löper stor risk att drabbas av fattigdom – nedskärningspolitiken som regeringen Orpo-Purra driver förvärrar utkomsten för låginkomsttagare ytterligare28.11.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Fackcentralen FFC:s medlemsundersökning visar att elva procent av de arbetande medlemmarna i de FFC-anslutna fackförbunden löper stor risk att drabbas av fattigdom. Det är 52 000 personer och 73 procent av dem jobbar i kvinnodominerade branscher. Regeringens nedskärningar i den sociala tryggheten leder till att utkomsten för den här gruppen försämras ytterligare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum