Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Hallinto-oikeus kumosi tietosuojavaltuutetun ja tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegion päätökset, jotka koskivat Liikennevakuutuskeskuksen tekemiä tietopyyntöjä potilastiedoista

Jaa

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellään kumonnut tietosuojavaltuutetun ja tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegion päätökset, jotka koskivat Liikennevakuutuskeskuksen potilastietoihin kohdistuvia tietopyyntöjä. Tietosuojavaltuutettu oli katsonut, että Liikennevakuutuskeskus tekee järjestelmällisesti liian laajoja korvauksenhakijoiden potilastietoihin kohdistuvia tietopyyntöjä. Seuraamuskollegio oli määrännyt Liikennevakuutuskeskukselle 52 000 euron hallinnollisen seuraamusmaksun.

Liikennevakuutuskeskuksella on liikennevakuutuslain 82 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla laaja tiedonsaantioikeus korvauksenhakijan potilastietoihin. Pykälän 3 momentin mukaan tiedonsaantioikeus edellyttää kuitenkin, että tiedot ovat välttämättömiä käsiteltävänä olevan vakuutus- tai korvausasian ratkaisemista varten tai muuten välttämättömiä liikennevakuutuslaissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että käyntimerkintöjä on pidettävä lähtökohtaisesti välttämättöminä vahingonkorvaus- ja vakuutuskorvausoikeudellisen syy-yhteyden selvittämiseen liittyvinä tietoina korvausasian ratkaisemiseksi tilanteessa, jossa korvausta haetaan nimenomaan kyseisen käynnin tutkimus- tai hoitokuluista. Korvausasian harkintaan liittyvät tehtävät kuuluvat vakuutusyhtiön ydintehtävään, eikä niitä voida sälyttää potilastietorekisterien rekisterinpitäjän vastuulle. Sen arvioiminen, onko jokin tutkimus- tai hoitokulu liikennevakuutuksesta korvattava vai ei, on korvausasian selvittämiseen ja ratkaisemiseen keskeisesti kuuluva kysymys, ei pelkkä laskutuksen oikeellisuuteen liittyvä kysymys. Hallinto-oikeus katsoi, että tietosuojavaltuutetun päätös perustui tältä osin virheelliseen arvioon siitä, mitkä tiedot ovat välttämättömiä tietoja korvausasian selvittämiseksi tai ratkaisemiseksi. Tietosuojavaltuutetun päätöksessä esitetty näkemys, että liikennevahingon korvausasian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot tulisi pyytää ensisijaisesti lausunnon muodossa, ei saa tukea myöskään liikennevakuutuslain tiedonsaantia koskevista lainkohdista tai niiden esitöistä.

Hallinto-oikeus totesi lisäksi, että tietosuojavaltuutetun päätöksessä ei ollut otettu yksilöidysti kantaa siihen, miltä osin Liikennevakuutuskeskuksen esittämiä toimintatapoja oli pidetty tietosuojasääntöjen vastaisina. Hallinto-oikeus katsoi, että asiassa esitettyä selvitystä ei voitu pitää riittävänä sen osoittamiseksi, että Liikennevakuutuskeskus olisi kerännyt järjestelmällisesti enemmän tietoja, kuin mihin se oli oikeutettu liikennevakuutuslain 82 §:n 1 momentin 3 kohdan ja 3 momentin nojalla. Liikennevakuutuskeskuksen ei ollut osoitettu toimineen vastoin tietojen minimointiperiaatetta tietojen käsittelyssään, eikä tietojen käsittelyä voitu myöskään pitää kohtuuttomana.

Päätöstilaukset:

tietopyynnot.helsinki.hao@oikeus.fi

Päätösnumero: 5398/2023

Avainsanat

Linkit

Helsingin hallinto-oikeus

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Förvaltningsdomstolen förkastade försäkringsbolagens besvär över dataombudsmannens beslut, vilka gällde lagenligheten i behandlingen av hälso- och sjukvårdsuppgifter då frivilliga försäkringar ansöks16.1.2024 10:00:07 EET | Tiedote

Med beslut meddelade idag har Helsingfors förvaltningsdomstol förkastat två olika försäkringsbolags besvär över dataombudsmannens beslut, vilka gällde bland annat frågan om huruvida behandlingen av hälso- och sjukvårdsuppgifter för utredandet av försäkringsbolagets ansvar kunde grunda sig på 6 § 1 mom. 1 punkten i dataskyddslagen redan innan försäkringsavtalet ingåtts. Förvaltningsdomstolen ansåg att det inte var motiverat att tolka begreppet försäkrad så att det skulle omfatta också den som ansöker om försäkring eller den person mot vars dödsfall, sjukdom eller skada försäkringen ansöks för också innan försäkringsavtalet ingåtts. Dataombudsmannen hade därmed kunnat förordna bolagen att se till att deras behandlingsåtgärder till dessa delar är förenliga med artikel 9 i allmänna dataskyddsförordningen. Beställning av beslut: tietopyynnot.helsinki.hao@oikeus.fi Beslut: 116/2024 och 117/2024

Hallinto-oikeus hylkäsi vakuutusyhtiöiden valitukset tietosuojavaltuutetun päätöksistä, jotka koskivat terveydentilatietojen käsittelyn lainmukaisuutta vapaaehtoisen vakuutuksen hakemisvaiheessa16.1.2024 10:00:07 EET | Tiedote

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamillaan päätöksillä hylännyt kahden eri vakuutusyhtiön valitukset tietosuojavaltuutetun päätöksistä, joissa oli kysymys muun ohella siitä, voiko terveydentilatietojen käsittely vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi jo ennen vakuutussopimuksen solmimista perustua tietosuojalain 6 §:n 1 momentin 1 kohtaan. Hallinto-oikeus katsoi, että vakuutetun käsitettä ei ollut perusteltua tulkita siten, että se kattaisi vakuutuksen hakijan tai sen henkilön, jonka kuoleman, sairastumisen tai loukkaantumisen varalta vakuutusta ollaan hakemassa, myös ennen vakuutussopimuksen solmimista. Tietosuojavaltuutettu oli siten voinut määrätä yhtiöt saattamaan käsittelytoimet tältä osin yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisiksi. Päätöstilaukset: tietopyynnot.helsinki.hao@oikeus.fi Päätösnumerot: 116/2024 ja 117/2024

Helsingfors förvaltningsdomstol har förbjudit verkställigheten av dispenser för att döda lodjur22.11.2023 10:00:08 EET | Tiedote

Viltcentralen hade med 16 beslut gjorda i oktober beviljat dispenser för jakt i stamvårdande syfte av 23 lodjur mellan 1.12.2023–29.2.2024 i olika områden i Nyland. Naturskyddsföreningar överklagade besluten hos Helsingfors förvaltningsdomstol och yrkade att verkställighet av besluten förbjuds. Helsingfors förvaltningsdomstol har idag meddelat flera handläggningsbeslut med vilka domstolen har förbjudit verkställigheten av de överklagade besluten tills förvaltningsdomstolen har avgjort besvären. Besvären avgörs senare med skilda beslut. Beställning av beslut: tietopyynnot.helsinki.hao@oikeus.fi Beslut: 6701/2023

Helsingin hallinto-oikeus kielsi ilveksen metsästykseen myönnettyjen poikkeuslupien täytäntöönpanon22.11.2023 10:00:08 EET | Tiedote

Riistakeskus oli myöntänyt lokakuussa tekemillään 16 päätöksellä poikkeusluvat yhteensä 23 ilveksen kannanhoidolliseen metsästämiseen Uudenmaan maakunnan eri alueilla 1.12.2023 ja 29.2.2024 välisenä aikana. Luonnonsuojeluyhdistykset valittivat päätöksistä Helsingin hallinto-oikeuteen ja vaativat päätösten täytäntöönpanon kieltämistä. Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamillaan välipäätöksillä kieltänyt päätösten täytäntöönpanon siihen asti, kunnes hallinto-oikeus on ratkaissut asioita koskevat valitukset. Hallinto-oikeus antaa päätökset valitusasioissa myöhemmin erikseen. Päätöstilaukset: tietopyynnot.helsinki.hao@oikeus.fi Päätösnumero: 6701/2023

Vantaan Kivistön Lumikvartsin asemakaava ei ollut lainvastainen25.9.2023 13:01:57 EEST | Tiedote

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n valituksen Lumikvartsin asemakaavasta. Kaava-alue sijoittuu Kivistöön Kehäradan eteläpuolelle. Alueelle on tarkoitus toteuttaa asuntoja noin 1 300 asukkaalle, kaksi päiväkotia sekä muita keskustapalveluita. Lisäksi mahdollistetaan Lumikvartsinsilta Kehäradan yli. Hallinto-oikeus katsoi, että asemakaavan hyväksymistä koskeva päätös ei kaupunginvaltuustolle kuuluva kokonaisharkintavalta huomioon ottaen ollut maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyn luonnonympäristön vaalimista ja erityisten arvojen hävittämiskieltoa koskevan asemakaavan sisältövaatimuksen vastainen metsäisiä luontotyyppejä, lahokaviosammalta tai liito-oravaa koskevilla valitusperusteilla. Hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Aiemmat Kivistön aluetta koskevat asemakaavaratkaisut Helsingin hallinto-oikeus on

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye