Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Förbättring av riksväg 3 på avsnittet Helsingby–Laihela Ett utkast till utredningsplan håller på att bli färdigt och presenteras på möten för allmänheten

Dela

NTM-centralen i Södra Österbotten utarbetar en utredningsplan för riksväg 3 på avsnittet Helsingby–Laihela. Målet för förbättringsprojektet är en fyrfilig, högklassig och säker riksvägsförbindelse mellan Laihela och Vasa. Utredningsplanen blir färdig före utgången av år 2023.

Karta över vägsträckningen enligt utredningsplanen.
Förbättring av riksväg 3 på avsnittet Helsingby–Laihela Ett utkast till utredningsplan håller på att bli färdigt och presenteras på möten för allmänheten.

Utredningsplanen, som håller på att bli färdig, presenteras i oktober på ett finskspråkigt möte för allmänheten i Laihela och på ett svenskspråkigt möte för allmänheten i Korsholm. Det går också att delta i mötena på distans via Microsoft Teams.

Måndag 9.10.2023 kl. 18.00–19.30 i Laihela centralskolas matsal (Länsitie 62, Laihela)

Tisdag 10.10.2023 kl. 18.00–19.30 i Helsingby skola (Pundarsvägen 52, Helsingby)

På mötet för allmänheten presenteras de planerade arrangemangen för riksvägen, parallellvägarna samt lederna för gång- och cykeltrafik i Helsingby och Laihela samt åtgärder för att undanröja olägenheterna av trafiken såsom bullerbekämpning. I början av mötet presenterar experter från NTM-centralen i Södra Österbotten och planeringskonsultens experter planutkastet. Efter allmän presentation och diskussion har deltagarna möjlighet att bekanta sig med planutkastet och kartorna. Mötet är öppet för alla som bor i området, markägare, andra som använder vägen och dem som är intresserade av projektet. Utkastet till utredningsplan och bullermodelleringens resultat kan studeras på projektets webbplats redan före mötet från 4.10.

Den nya sträckningen för riksväg 3 enligt utredningsplanen dras förbi Helsingby på den södra sidan och ansluter sig till den nuvarande riksvägens sträckning vid Rönnholm. I Alakylä och Hulmi dras den nya vägsträckningen på den norra sidan av den nuvarande vägen. Planskilda anslutningar finns i Helsingby, Alakylä och Hulmi. De planskilda anslutningarna i Helsingby och Hulmi betjänar framtida markanvändning som anges i generalplanerna som kommunerna separat kommer att utarbeta för sina områden.

I utredningsplanen anges vägens ungefärliga läge och tvärsnitt samt kopplingar till nuvarande och kommande markanvändning. Genom planläggning kan man försäkra sig om att ingen annan markanvändning eller husbyggen anvisas för de områden som trafiklederna behöver. Dessutom definieras trafikmässiga och tekniska grundlösningar, projektets konsekvenser, preliminär uppskattning av kostnaderna samt principer för hur olägenheter ska avvärjas.

Innan projektet genomförs, efter att utredningsplanen har godkänts, utarbetas en vägplan och i samband med byggandet en byggnadsplan. Det finns ännu inte finansiering för projektet.

Kontakter

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten:
- Projektchef Esa Nyrhinen, WSP Finland Oy, tel. 0400 161 857, esa.nyrhinen(at)wsp.com
- Planering av väghållning, enhetschef Janne Ponsimaa, tel. 029 502 7746, janne.ponsimaa(at)ely-keskus.fi
- Ansvarig för planeringen: Sanna Kaikkonen, Ramboll Finland Oy, tel. 040 5957160, sanna.kaikkonen(at)ramboll.fi

Bilder

Länkar

Andra språk

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Akkalankankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta (Keski-Pohjanmaa)23.5.2024 12:14:00 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisena lausuntonsa Neoen Renewables Finland Oy:n Akkalankankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta eli YVA-ohjelmasta. Hankkeessa suunnitellaan enintään 28 tuulivoimalan rakentamista Kokkolan kaupungin alueelle Keski-Pohjanmaan maakuntaan. Hankealue sijoittuu Ullavanjärven pohjoispuolelle ja rajautuu Toholammin kunnan rajaan. Akkalankankaan tuulivoimahankkeen kokonaispinta-ala on noin 3700 hehtaaria.

Ändringar av biljettprodukterna och prissättningen i den regionala busstrafiken22.5.2024 08:30:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten har konkurrensutsatt kollektivtrafiken på förbindelseavsnitten Vasa–Storkyro–Seinäjoki samt Seinäjoki–Lappo–Kauhava/Alajärvi–Vimpeli. Den nya avtalsperioden inleds i början av juni. De aktuella förbindelseavsnitten kommer att få billigare enkelbiljetter än tidigare och även nya attraktivare seriebiljettprodukter. Rutter och tidtabeller finns i den riksomfattande ruttguiden opas.matka.fi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye