Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Regeringens proposition om anslutning till avtalet Nato Sofa och Parisprotokollet på remiss

Dela

Ett utkast till regeringens proposition, vilket tagits fram av en arbetsgrupp under ledning av utrikesministeriet, sändes på remiss den 12 oktober.

Avtalet Nato Sofa gäller statusen för Natos medlemsstaters styrkor och Parisprotokollet statusen för  internationella militära högkvarter i ett annat Natolands territorium. Finland har redan tidigare som Natos fredspartnerland tillämpat dessa avtal och ansluter sig nu till dem som Natomedlem. Anslutningen kräver riksdagens godkännande. 

I utkastet till regeringens proposition har arbetsgruppen bedömt bestämmelserna i Nato Sofa, bland annat de som gäller inreseformaliteter, rätten att bära vapen, utövande av domsrätt, rätten till och i vissa fall avstående från skadestånd samt styrkornas privilegier och immunitet. Genom Parisprotokollet utsträcks bestämmelserna i Nato Sofa till att gälla också Natos högkvarter och deras militära och civila personal, med de justeringar som bestäms i protokollet. 

Arbetsgruppen har bedömt Nato Sofa och Parisprotokollet i förhållande till grundlagen och de internationella människorättsförpliktelser som är bindande för Finland, i synnerhet i förhållande till främmande staters rätt att utöva dömande makt på finskt territorium. 

Enligt arbetsgruppens slutsats innehåller artikel VII om straffrättslig domsrätt och jurisdiktion i avtalet Nato Sofa bestämmelser som står i strid med grundlagen, och därför ska riksdagens beslut om godkännande av avtalet fattas med 2/3 majoritet. Arbetsgruppen anser att de bestämmelser i Nato Sofa som gäller grundlagen handlar om grundlagen även i fråga om Parisprotokollet. 

Arbetsgruppen bedömde också de viktigaste konsekvenserna av anslutningen till Nato Sofa och Parisprotokollet, vilka berör flera aktörer och sektorer, såsom Försvarsmakten, säkerheten, rättsväsendet, skadestånd, beskattning, hälso- och sjukvård och trafik. 

Utkastet till proposition innehåller också flera anknytande lagar inom olika förvaltningsområden som har ansetts nödvändiga eller ändamålsenliga att utarbeta i samband med anslutningen. Det pågår också sektorspecifika lagstiftningsprojekt som syftar till att göra det smidigare att tillämpa Nato Sofa och Parisprotokollet och även till andra delar göra det enklare att fullgöra de förpliktelser som medlemskapet i Nato medför.

I arbetet med att bereda utkastet till regeringens proposition deltog företrädare för utrikesministeriet, justitieministeriet, inrikesministeriet, försvarsministeriet, finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet, Huvudstaben, Gränsbevakningsväsendet och statskontoret. 

Utlåtanden om regeringspropositionen kan lämnas på Utlatande.fi fram till den 12 november 2023.

Ytterligare information

Andra språk

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Utrikesministeriets enkätundersökning: ryssarna förhåller sig negativare till Finland, ungdomarna har positivare inställningar13.10.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Enligt den av Finlands ambassad i Moskva beställda enkätundersökningen förhåller sig en dryg tredjedel av de ryssar som svarade på enkäten positivt till Finland. För ett år sedan uppgav ungefär hälften att de är positiva till Finland. Enligt enkätundersökningen har Finlands rykte försämrats främst av att ryska medier har gett en felaktig och negativ bild av Finlands Natomedlemskap. Ungdomarnas inställningar till Finland är positivare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye