Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Työttömiä Kaakkois-Suomessa 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin

Jaa

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun 2023 lopussa 13892 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysluvut ovat mittaushistorian neljänneksi matalimmat. Taustalla on lomautettujen määrän raju nousu; syyskuussa lomautettuja oli Kaakkois-Suomessa 230 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten, pitkäaikaistyöttömien, yli 50-vuotiaiden ja ulkomaalaisten työttömien määrät nousivat. Uusia avoimia työpaikkoja oli 25 prosenttia vuodentakaista vähemmän.

Syyskuussa 2023 Kaakkois-Suomessa oli työttömiä työnhakijoita 13892, eli vuodentakaiseen verrattuna 11 % enemmän. Uusia avoimia työpaikkoja oli 1710 kpl eli 25 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 11,0 %. Palveluissa oli 6035 ja pitkäaikaistyöttömiä 4202 henkilöä.
Syyskuussa 2023 Kaakkois-Suomessa oli työttömiä työnhakijoita vuodentakaiseen verrattuna 11 % enemmän. Uusia avoimia työpaikkoja oli 25 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 11,0 %.

Kaakkois­-Suomessa oli syyskuun lopussa 13892 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli 1343 (+11 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 7816, mikä on 597 henkilöä (+8 %) enemmän kuin vuosi sitten. Etelä-Karjalassa työttömien määrä oli 6076, mikä on 746 henkilöä (+14 %) enemmän kuin viime vuoden syyskuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuussa Kaakkois­-Suomessa 11,0 prosenttia. Työttömyysaste oli korkein Imatralla (13,9 %) ja matalin Lemillä (7,9 %). Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 9,4 prosenttia.

Työttömistä työnhakijoista Kaakkois-Suomessa oli kokoaikaisesti lomautettuja 1453. Lomautettujen määrä kasvoi edellisvuoden syyskuuhun verrattuna peräti 230 prosentilla.

Kaakkois-Suomen työttömistä työnhakijoista oli syyskuun lopussa ulkomaiden kansalaisia 1582 (+241, +18 %). Ulkomaalaisten osuus kaikista työttömistä oli Kaakkois-Suomessa 11 prosenttia. Alueen ulkomaalaisista työnhakijoista oli EU-maiden kansalaisia 221. Ukrainalaisia oli työttömänä 258. Moni ukrainalainen työnhakija on koulutuksessa (syyskuussa 292 henkilöä).

Työttömiä kaikissa seutukunnissa enemmän kuin vuosi sitten

Työttömien määrä kasvoi kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa, määrällisesti eniten Lappeenrannan seudulla (+479 henkilöä, +13 %). Suhteellisesti eniten työttömien määrä kasvoi Imatran seudulla (+15 %). Kotka-Haminan seutukunnassa työttömien määrä nousi vähiten (+238 henkilöä, +6 %).

Työttömien määrä laski Kaakkois-Suomessa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta Luumäen, Miehikkälän ja Virolahden kunnissa, kun taas muissa kunnissa määrä nousi. Työttömiä väheni määrällisesti eniten Virolahdella (-14 henkilöä) ja suhteellisesti eniten Miehikkälässä (-12 %). Heikointa muutos vuodentakaiseen verrattuna oli määrällisesti Lappeenrannassa, jossa työttömien määrä kasvoi 437 henkilön verran. Suhteellisesti eniten työttömien määrä kasvoi Ruokolahdella (+20 %).

Nuoria työttömiä vuodentakaista enemmän

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa Kaakkois­-Suomessa 1436, mikä on 14 prosenttia (­+179 henkilöä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömien määrä kasvoi kaikissa alueen seutukunnissa, eniten Kouvolan (+26 %) ja vähiten Kotka-Haminan (+5 %) seudulla.

Yli 50-­vuotiaita oli Kaakkois-­Suomessa työttömänä 5849 henkilöä (+4 %).

Työttömien määrä kasvoi eniten prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ammattiryhmässä

Työttömien määrä kasvoi edellisvuodesta eniten prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ryhmässä ja toiseksi eniten asiantuntijoiden ryhmässä. Työttömien määrä väheni eniten toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ryhmässä (-41 hlöä, -6 %), ja suhteellisesti eniten työttömyys laski sotilaiden ryhmässä (-20 %).

Koulutusasteista työttömien määrä laski edellisvuoteen verrattuna perusasteella ja nousi kaikilla muilla koulutusasteilla. Pelkän perusasteen (sis. alempi ja ylempi perusaste) tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä laski kolmella prosentilla. Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä kasvoi määrällisesti eniten (+1079 henkilöä). Tutkijakoulutettuja oli työttömänä 65 prosenttia vuodentakaista enemmän.

Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi  

Kaakkois­-Suomessa oli syyskuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 4202, mikä on yhdeksän prosentin ja 350 henkilön verran enemmän kuin vuoden 2022 syyskuussa. Eniten pitkäaikaistyöttömiä on Kotka-Haminan seutukunnassa (1477 henkilöä).

Kaikista alueen työttömistä pitkäaikaistyöttömiä oli 30 prosenttia. Koko maassa osuus oli 36 prosenttia.

Uusia avoimia työpaikkoja reilusti vähemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois­-Suomen työ-­ ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun aikana avoinna 1710 uutta työpaikkaa. Uusia paikkoja oli 25 prosenttia vähemmän (-583 kpl) kuin vuosi sitten. Työpaikkojen määrä väheni vuodentakaisesta kaikissa muissa paitsi Imatran seutukunnassa. Eniten työpaikkoja väheni Lappeenrannan seudulla (-224 kpl, -30 %)

Palvelu- ja myyntityöntekijöille ilmoitetut työpaikat vähenivät eniten. Myös rakennus-, valmistus- ja korjaustyöntekijöille ilmoitetut uudet avoimet työpaikat vähenivät. Ainoastaan maanviljelijöiden ryhmään kuuluville ilmoitettiin vuodentakaista hieman enemmän työpaikkoja.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin eniten lähihoitajille, myyjille, toimisto- ja laitossiivoojille, moottoriajoneuvojen asentajille ja korjaajille sekä sairaanhoitajille.

Uusista avoimista työpaikoista 82 prosenttia oli yrityksissä.

Palveluiden piirissä vähemmän henkilöitä kuin vuosi sitten

Syyskuun lopussa Kaakkois­-Suomessa oli aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä 6035 henkilöä (-5 %). Aktivointiaste oli 30,3 prosenttia. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli syyskuussa vajaat 20000. Määrä on noin 1000 henkilöä suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjä oli syyskuun lopussa 1459 henkilöä. Määrä laski vuodentakaisesta (-13 %, -223 henkilöä). Enemmistö työllistetyistä (67 %) oli yksityisen sektorin töissä.

Työvoimakoulutuksessa tai omaehtoisessa koulutuksessa oli yhteensä 2400 henkilöä. Palveluista työvoimakoulutuksen, valmennuksen ja kuntouttavan työtoiminnan osallistujamäärät nousivat. Muiden palvelujen osallistujamärät laskivat.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto
Johtaja Jari Saarinen, puh. 0295 042 200, jari.saarinen@te-toimisto.fi

Kuvat

Syyskuussa 2023 Kaakkois-Suomessa oli työttömiä työnhakijoita 13892, eli vuodentakaiseen verrattuna 11 % enemmän. Uusia avoimia työpaikkoja oli 1710 kpl eli 25 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 11,0 %. Palveluissa oli 6035 ja pitkäaikaistyöttömiä 4202 henkilöä.
Syyskuussa 2023 Kaakkois-Suomessa oli työttömiä työnhakijoita vuodentakaiseen verrattuna 11 % enemmän. Uusia avoimia työpaikkoja oli 25 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 11,0 %.
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkuu Kaakkois-Suomessa20.2.2024 08:15:00 EET | Tiedote

Kaakkois-Suomessa työttömyyden muutosprosentit ja trendit olivat tammikuussa samansuuntaisia kuin edeltävinäkin kuukausina. Alkuvuoden kausivaihtelu piristi lukuja joulukuuhun verrattuna, mutta tilanne on kahta edellisvuotta heikompi. Kauemmas katsottuna tilanne ei ole niin synkkä. Kun verrataan tammikuita vuodesta 2006 eteenpäin, on kaakossa tänä vuonna työttömiä neljänneksi vähiten. Työttömien määrä on nyt hieman matalampi kuin koronaa ennen tammikuussa 2019 ja 2020. Uusia avoimia työpaikkoja oli vuodentakaisesta selvästi vähemmän. Sen sijaan joulukuusta työpaikkojen määrä kasvoi.

Viime viikkoina on ollut poikkeuksellisen hankalat keliolosuhteet - tienhoitotoimista huolimatta ei aina saada tavoiteltua laatutasoa16.2.2024 08:23:16 EET | Tiedote

Alkutalvi nautittiin ”perinteisistä Lapin talvikeleistä”, mutta tammikuussa kelit vaihtuivat nopeasti talveen, jossa lämpötilat sahaavat nollan molemmin puolin. Vesisade sulatti lumen liukkaiksi tienpinnoiksi. Tienpinnat ovat vuorotellen sulaneet ja jäätyneet uudelleen. Liukkaudentorjuntatoimenpiteiden hyöty on jäänyt lyhytaikaiseksi. Etenkin hiekoitushiekkaa on levitetty tiestölle ennätysmäärä tammikuun aikana. Siitä huolimatta aina ei olla saavutettu tavoiteltavaa laatutasoa ja myös tienkäyttäjiltä on tullut runsaasti palautetta teiden liukkaudesta etenkin vähäliikenteisiltä teiltä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye