NYAB Oyj

NYAB tecknar betydande avtal för byggnation av Aurora Line

Dela

NYAB och Svenska kraftnät har tecknat ett betydande avtal avseende byggnationen av Aurora Line. Avtalet är ett samverkansavtal. Baserat på det riktpris som överenskommits mellan parterna och övriga budgeterade kostnader uppskattas projektets totala värde till cirka 1.05 miljarder kronor. Arbetet enligt avtalet inleds utan dröjsmål och slutförs i december 2025.

Picture: Fingrid Oyj
Picture: Fingrid Oyj

Aurora Line är en ny 380 km lång 400 kV kraftledning mellan Sverige och Finland som byggs gemensamt av stamnätsbolagen Svenska kraftnät och Fingrid. Aurora Line syftar till att förbättra elförsörjningen, jämna ut elpriserna mellan Finland och de övriga nordiska länderna genom att öka överföringskapaciteten och möjliggöra en ökning av produktionen av förnybar energi i Östersjöregionen.

Avtalet avser den andra fasen av projektet för den ca 90 km långa transmissionsförbindelsen mellan Dockasberg och Risudden i Sverige. NYAB började förbereda för byggnationen med Svenska kraftnät i december 2022. Tidigare avtal mellan parterna har avsett förberedande arbeten, inklusive inköp som är kritiska för byggnationen.

NYAB kan till projektet erbjuda hela sin kompetens inom energisektorn, från teknik till energikonstruktion och vidare till markbyggnadstjänster.

”Aurora Line är ett avgörande projekt för den gröna industriella omställningen i Norden och säkerställer en viktig del av den framtida nordiska elförsörjningen och den gemensamma europeiska marknaden. Vi är stolta över att fortsätta det framgångsrika samarbetet med Svenska kraftnät genom att tillämpa vår omfattande kompetens inom infrastruktur och energibyggande inom detta projekt. Projektet möjliggör även framtida storskaliga industriella investeringar som innebär en betydande efterfrågan på våra tjänster under de kommande åren", säger Magnus Granljung, VD för NYAB Sverige.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Picture: Fingrid Oyj
Picture: Fingrid Oyj
Ladda ned bild

Länkar

NYAB bygger en ren framtid med årtionden av erfarenhet från komplexa och utmanande projekt. Vi möjliggör den gröna omställningen i Norden genom att erbjuda ingenjörs-, byggnations- och underhållstjänster inom förnybar energi och hållbar infrastruktur till kunder i offentlig och privat sektor. NYAB har sitt huvudkontor i Oulu and har över 400 medarbetare utspridda på olika platser i Finland och Sverige.

Följ NYAB Oyj

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från NYAB Oyj

NYAB tecknar avsiktsförklaring om förvärv av marint anläggningsbolag1.3.2024 08:00:00 EET | Tiedote

NYAB har tecknat en avsiktsförklaring (”LOI”) om förvärv av Dyk & Anläggning Stockholm AB, ett bolag specialiserat inom undervattens- och sjöbaserad anläggningsverksamhet över hela Sverige. Köpeskillingen uppgår till 26 miljoner kronor, varav 13 miljoner kronor betalas som kontant vederlag och resterande genom en riktad nyemission till Dyk & Anläggning Stockholm AB:s aktieägare. Avsiktsförklaringen tecknades 29 februari, och ett fullbordande av förvärvet är villkorat av en tillfredställande Due Diligence granskning. Closing beräknas ske under april månad.

NYAB aiesopimukseen vedenalaisen rakentamisen yhtiön hankinnasta1.3.2024 08:00:00 EET | Tiedote

NYAB on allekirjoittanut aiesopimuksen koskien Dyk & Anläggning Stockholm AB:n hankintaa. Yhtiö on erikoistunut vedenalaiseen ja merellä tapahtuvaan rakentamiseen eri puolilla Ruotsia. Yhtiön hankintahinta on 26 miljoonaa Ruotsin kruunua, josta 13 miljoonaa kruunua maksetaan käteisvastikkeena ja loppuosa järjestämällä suunnattu osakeanti Dyk & Anläggning Stockholm AB:n osakkeenomistajille. Aiesopimus allekirjoitettiin 29. helmikuuta, ja hankinta on ehdollinen Due Diligence -tarkastukselle. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan huhtikuussa 2024.

NYAB signs letter of intent to acquire marine construction company1.3.2024 08:00:00 EET | Press release

NYAB has signed a Letter of Intent ("LOI") regarding the acquisition of Dyk & Anläggning Stockholm AB, a company specializing in underwater and marine construction operations throughout Sweden. The purchase price amounts to SEK 26 million, of which SEK 13 million will be paid as cash consideration and the remainder through a directed share issue to Dyk & Anläggning Stockholm AB's shareholders. The Letter of Intent was signed on February 29, and completion of the acquisition is subject to satisfactory Due Diligence review. Closing is expected to take place during the month of April.

NYAB erhåller totalentreprenad för Duroc Rail AB:s nya industrilokaler på Luleå Industripark22.2.2024 08:00:00 EET | Tiedote

NYAB kommer att uppföra ny industrilokal åt Duroc Rail och LKAB. Industrilokalen kommer att nyttjas till Duroc Rails verksamhet för hjulunderhåll till lok och vagnar, för att bidra till järnvägstransporternas effektivitet och förutsägbarhet i norra Sverige. Ordern avser en totalentreprenad och påbörjas under mars 2024 med planerad inflyttning 2025. NYAB har tidigare utfört markarbeten samt förprojektering för industrifastigheten. LKAB kommer att äga industrilokalen som hyrs ut till Duroc Rail. Byggnaden är i sin tur en del av den satsning LKAB gör för att möta den växande efterfrågan från de industrisatsningar som sker i Norrbotten som förlitar sig på transport på Malmbanan. NYAB har i ett tidigt skede, i samverkan med Duroc Rail, anpassat fastigheten efter hyresgästens behov och önskemål kring funktionalitet. Under hela den första fasens skede har utvecklingen skett i nära samverkan. ”Snabbväxande Luleå Industripark spelar en viktig roll i industrins tillväxt och den gröna omställning

NYABille avaimet käteen -sopimus Duroc Rail AB:n uudesta teollisuusrakennuksesta Luulajan teollisuuspuistossa22.2.2024 08:00:00 EET | Tiedote

NYAB rakentaa uuden teollisuusrakennuksen Duroc Railille ja LKAB:lle. Teollisuusrakennusta tullaan käyttämään Duroc Railin toiminnassa vetureiden ja vaunujen pyörien huollossa, minkä tavoitteena on parantaa Pohjois-Ruotsin rautatiekuljetusten tehokkuutta ja ennustettavuutta. Tilaus on avaimet käteen -sopimus. Projekti alkaa maaliskuussa 2024 ja sen odotetaan valmistuvan vuonna 2025. NYAB on aiemmin toteuttanut teollisuuskiinteistöjen suunnittelu- ja maanvalmistelutöitä. LKAB omistaa teollisuuskiinteistön, joka vuokrataan Duroc Railille. Rakennus on osa LKAB:n panostuksia vastata kasvavaan kysyntään, joka seuraa Norrbottenin alueen teollisista investoinneista ja on riippuvainen liikennöinnistä Malmiradalla. Projektin alkuvaiheessa NYAB ja Duroc Rail ovat yhteistyössä mukauttaneet kiinteistön vuokralaisen tarpeisiin ja toiveisiin toiminnallisuuden suhteen. Kehitystyötä on projektin ensimmäisessä vaiheessa tehty tiiviissä yhteistyössä. "Nopeasti kasvava Luulajan teollisuuspuisto on tärkeä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye