NYAB Oyj

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå

Dela

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå, för att möjliggöra den gröna omställningen. Kontraktets värde uppgår till 106 miljoner kronor.

Photo: Luleå, Sweden
Photo: Luleå, Sweden Copyright (c) 2019 Parilov/Shutterstock

NYABs arbeten omfattar läggning av den 150 kV-ledning som ska gå från Lerbäcken till Hertsöfältet, en första del av förstärkningarna i regionnätet i Luleå. Dessa arbeten görs parallellt med kabelarbeten från Luleå Energi. Ledningen är en del av satsningen för att möta den historiskt höga efterfrågan på elnätsanslutningar i området och syftar till att möjliggöra kommunens tillväxt och samtidigt säkra en tillförlitlig och stabil elleverans. NYABs arbete inom projektet påbörjas omgående och beräknas färdigställas juni 2025.

”Luleå kommuns befolkning och industri växer. För att kunna möta efterfrågan på kapacitet och samtidigt möjliggöra uppfyllandet av klimatmål behövs mer elektricitet och elnätsanslutningar. Vi är stolta över att ha fått förtroendet av Vattenfall Eldistribution att arbeta inom detta samhällsviktiga projekt.” säger Mikael Ritola, Senior Vice President, NYAB.

Luleå kommun har som mål att gå från cirka 80 000 till 100 000 invånare till 2040, samtidigt som klimatpåverkan ska ner till noll. Elektrifiering av industrier och kommunens befolkningstillväxt innebär att efterfrågan på anslutningar till elnätet i området kring Luleå är rekordhög. Den nya ledningen kommer att öka matningskapaciteten till Luleå tätort och planeras att tas i drift 2024/2025.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

NYAB bygger en ren framtid med årtionden av erfarenhet från komplexa och utmanande projekt. Vi möjliggör den gröna omställningen i Norden genom att erbjuda ingenjörs-, byggnations- och underhållstjänster inom förnybar energi och hållbar infrastruktur till kunder i offentlig och privat sektor. NYAB har sitt huvudkontor i Oulu and har över 400 medarbetare utspridda på olika platser i Finland och Sverige.

Följ NYAB Oyj

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från NYAB Oyj

NYAB tecknar avsiktsförklaring om förvärv av marint anläggningsbolag1.3.2024 08:00:00 EET | Tiedote

NYAB har tecknat en avsiktsförklaring (”LOI”) om förvärv av Dyk & Anläggning Stockholm AB, ett bolag specialiserat inom undervattens- och sjöbaserad anläggningsverksamhet över hela Sverige. Köpeskillingen uppgår till 26 miljoner kronor, varav 13 miljoner kronor betalas som kontant vederlag och resterande genom en riktad nyemission till Dyk & Anläggning Stockholm AB:s aktieägare. Avsiktsförklaringen tecknades 29 februari, och ett fullbordande av förvärvet är villkorat av en tillfredställande Due Diligence granskning. Closing beräknas ske under april månad.

NYAB aiesopimukseen vedenalaisen rakentamisen yhtiön hankinnasta1.3.2024 08:00:00 EET | Tiedote

NYAB on allekirjoittanut aiesopimuksen koskien Dyk & Anläggning Stockholm AB:n hankintaa. Yhtiö on erikoistunut vedenalaiseen ja merellä tapahtuvaan rakentamiseen eri puolilla Ruotsia. Yhtiön hankintahinta on 26 miljoonaa Ruotsin kruunua, josta 13 miljoonaa kruunua maksetaan käteisvastikkeena ja loppuosa järjestämällä suunnattu osakeanti Dyk & Anläggning Stockholm AB:n osakkeenomistajille. Aiesopimus allekirjoitettiin 29. helmikuuta, ja hankinta on ehdollinen Due Diligence -tarkastukselle. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan huhtikuussa 2024.

NYAB signs letter of intent to acquire marine construction company1.3.2024 08:00:00 EET | Press release

NYAB has signed a Letter of Intent ("LOI") regarding the acquisition of Dyk & Anläggning Stockholm AB, a company specializing in underwater and marine construction operations throughout Sweden. The purchase price amounts to SEK 26 million, of which SEK 13 million will be paid as cash consideration and the remainder through a directed share issue to Dyk & Anläggning Stockholm AB's shareholders. The Letter of Intent was signed on February 29, and completion of the acquisition is subject to satisfactory Due Diligence review. Closing is expected to take place during the month of April.

NYAB erhåller totalentreprenad för Duroc Rail AB:s nya industrilokaler på Luleå Industripark22.2.2024 08:00:00 EET | Tiedote

NYAB kommer att uppföra ny industrilokal åt Duroc Rail och LKAB. Industrilokalen kommer att nyttjas till Duroc Rails verksamhet för hjulunderhåll till lok och vagnar, för att bidra till järnvägstransporternas effektivitet och förutsägbarhet i norra Sverige. Ordern avser en totalentreprenad och påbörjas under mars 2024 med planerad inflyttning 2025. NYAB har tidigare utfört markarbeten samt förprojektering för industrifastigheten. LKAB kommer att äga industrilokalen som hyrs ut till Duroc Rail. Byggnaden är i sin tur en del av den satsning LKAB gör för att möta den växande efterfrågan från de industrisatsningar som sker i Norrbotten som förlitar sig på transport på Malmbanan. NYAB har i ett tidigt skede, i samverkan med Duroc Rail, anpassat fastigheten efter hyresgästens behov och önskemål kring funktionalitet. Under hela den första fasens skede har utvecklingen skett i nära samverkan. ”Snabbväxande Luleå Industripark spelar en viktig roll i industrins tillväxt och den gröna omställning

NYABille avaimet käteen -sopimus Duroc Rail AB:n uudesta teollisuusrakennuksesta Luulajan teollisuuspuistossa22.2.2024 08:00:00 EET | Tiedote

NYAB rakentaa uuden teollisuusrakennuksen Duroc Railille ja LKAB:lle. Teollisuusrakennusta tullaan käyttämään Duroc Railin toiminnassa vetureiden ja vaunujen pyörien huollossa, minkä tavoitteena on parantaa Pohjois-Ruotsin rautatiekuljetusten tehokkuutta ja ennustettavuutta. Tilaus on avaimet käteen -sopimus. Projekti alkaa maaliskuussa 2024 ja sen odotetaan valmistuvan vuonna 2025. NYAB on aiemmin toteuttanut teollisuuskiinteistöjen suunnittelu- ja maanvalmistelutöitä. LKAB omistaa teollisuuskiinteistön, joka vuokrataan Duroc Railille. Rakennus on osa LKAB:n panostuksia vastata kasvavaan kysyntään, joka seuraa Norrbottenin alueen teollisista investoinneista ja on riippuvainen liikennöinnistä Malmiradalla. Projektin alkuvaiheessa NYAB ja Duroc Rail ovat yhteistyössä mukauttaneet kiinteistön vuokralaisen tarpeisiin ja toiveisiin toiminnallisuuden suhteen. Kehitystyötä on projektin ensimmäisessä vaiheessa tehty tiiviissä yhteistyössä. "Nopeasti kasvava Luulajan teollisuuspuisto on tärkeä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye