Vasa Elektriska Ab

Finlands största ibruktagna kombination av elpannor och värmelager finns i Vasa

Dela

I Vasklot, Vasa har man precis tagit ibruk 120 megawatt ny elpannekapacitet och förstorat värmelagret. I och med den senaste anskaffningen är den sammanlagda kapaciteten hos elpannorna i Vaasan Voimas kraftverk 160 megawatt, vilket på basen av effekt betyder att Vasa fjärrvärmeproduktions elpannor är bland de största i Finland. Tillsammans med det nu utvidgade värmelagret tillför lösningen efterlängtad flexibilitet och kostnadseffektivitet samtidigt som den minskar på utsläppen i fjärrvärmeproduktionen.

Christoffer Björklund EPV Energi

- Vi är mycket nöjda med den helhet som elpannorna och värmelagret utgör, gläds Markus Tuomala, fjärrvärmedirektör vid Vasa Elektriska.

- Energiproduktionen effektiveras tack vare helheten. Dessutom ökar flexibiliteten i systemet när vi nu kan förutom lagra större mängder värme än tidigare, också vid behov producera värme med större effekt än tidigare, direkt till fjärrvärmenätet. Fjärrvärmeproduktionens utsläpp minskar samtidigt.

Vasa Elektriska strävar efter en koldioxidneutral fjärrvärmeproduktion under detta årtionde.

Också i fjärrvärmen utnyttjas billiga börseltimmar

Som i annan optimering av elförbrukning drar man också i fjärrvärmeproduktionen nytta av billiga börseltimmar.

- I praktiken kan vi starta upp elpannorna till exempel under en dag med mycket vind när utbudet av el är stort på marknaden, vilket i sig pressar ner priset. Då är också elen renast.

När det finns mycket el på marknaden uppstår problem med överkapacitet. Vaasan Voimas anläggning med kombination av elpannor och värmelager tacklar också detta problem, eftersom den balanserar efterfrågan under stunder med överutbud.

- Vi producerar värme med el när utbudet på el är stort. Värmen leds i värmelagret, som nu kan ta emot större mängder än tidigare. En kostnadseffektiv modell som gör såväl fjärrvärme- som elproduktionen effektivare.

Lösningen är också viktig med tanke på att öka fjärrvärmens leveranssäkerhet.

- Redan under den första månaden när kombinationen togs ibruk uppstod en situation där vi tidigare skulle ha varit tvungna att starta upp en oljepanna som reservkraft. Nu kunde vi i stället fylla hela Vasas fjärrvärmebehov med den lagrade värmen. I framtiden är vi bättre förberedda än tidigare på att producera ren värme också i överraskande situationer.

Fjärrvärme – reglering i stor skala

Fjärrvärmen har under de senaste åren utvecklats med stormsteg. En orsak till utvecklingen är det som man också kallar för sektorkoppling, eller samverkan mellan energimarknadens olika sektorer. Tack vare lösningar av den typ man nu tagit ibruk i Vasa har fjärrvärmen fått den viktiga rollen att balansera upp energibranschens förbruknings- och produktionstoppar.

- I Vasa har vi långt lyckats dra nytta av existerande lösningar som vi utvecklat vidare med hjälp av nya investeringar. Värmelagret i Vasklot är ett mycket bra exempel.

- Den här typen av lösningar skapar anmärkningsvärd reglerkraft, detta i en bransch där just förmågan att reglera är a och o, fortsätter Tuomala.

- De stora variationerna i elproduktionen är en utmaning för hela samhället. Därför är det viktigt att vi kan skapa nya sätt att jämna ut marknaden samtidigt som vi producerar utsläppsfri värme på ett kostnadseffektivt sätt. En mycket tydlig win-win-situation.

- Det är enormt viktigt att satsa på energisystemet som helhet. Vi behöver också i fortsättningen investeringar i förnybar vind- och solkraft. För att sådana investeringar ska vara lockande, måste systemet innehålla sätt att dra nytta av produktionens variationer. Just där kommer vår lösning med elpannor och värmelager in och levererar, avslutar Tuomala.

Andelen el i Vasa Elektriskas fjärrvärmeproduktion uppgick i januari–oktober till 14 %.

Läs också EPV Energis meddelande från 17.11.2023

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring och fjärrvärme. Till koncernen hör dotterbolaget Vasa Elnät Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 135 personer och omsättningen år 2022 utgjorde ca 330 milj. euro. År 2022 fyllde Vasa Elektriska 130 år.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

Vasa Elnät ber om kommentarer till utvecklingsplanen för elnätet17.5.2024 07:01:00 EEST | Tiedote

Vasa Elnät har utarbetat en utvecklingsplan för elnätet, där det presenteras hur elnätet i regionen ska utvecklas under de kommande åren. Planen baserar sig på bedömningar av olika samhälleliga förändringsfaktorer, såsom hur den gröna omställningen framskrider och utvecklingen av regionens befolkning, tjänster och industri. Betydande faktorer är också elektrifieringen av uppvärmning och trafik samt småskalig elproduktion. Planen kan kommenteras fram till slutet av maj.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye