Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Helsingin hallinto-oikeus kielsi ilveksen metsästykseen myönnettyjen poikkeuslupien täytäntöönpanon

Jaa

Riistakeskus oli myöntänyt lokakuussa tekemillään 16 päätöksellä poikkeusluvat yhteensä 23 ilveksen kannanhoidolliseen metsästämiseen Uudenmaan maakunnan eri alueilla 1.12.2023 ja 29.2.2024 välisenä aikana. Luonnonsuojeluyhdistykset valittivat päätöksistä Helsingin hallinto-oikeuteen ja vaativat päätösten täytäntöönpanon kieltämistä. 

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamillaan välipäätöksillä kieltänyt päätösten täytäntöönpanon siihen asti, kunnes hallinto-oikeus on ratkaissut asioita koskevat valitukset. Hallinto-oikeus antaa päätökset valitusasioissa myöhemmin erikseen.

Päätöstilaukset:

tietopyynnot.helsinki.hao@oikeus.fi
Päätösnumero: 6701/2023

Avainsanat

Linkit

Helsingin hallinto-oikeus

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Förvaltningsdomstolen förkastade försäkringsbolagens besvär över dataombudsmannens beslut, vilka gällde lagenligheten i behandlingen av hälso- och sjukvårdsuppgifter då frivilliga försäkringar ansöks16.1.2024 10:00:07 EET | Tiedote

Med beslut meddelade idag har Helsingfors förvaltningsdomstol förkastat två olika försäkringsbolags besvär över dataombudsmannens beslut, vilka gällde bland annat frågan om huruvida behandlingen av hälso- och sjukvårdsuppgifter för utredandet av försäkringsbolagets ansvar kunde grunda sig på 6 § 1 mom. 1 punkten i dataskyddslagen redan innan försäkringsavtalet ingåtts. Förvaltningsdomstolen ansåg att det inte var motiverat att tolka begreppet försäkrad så att det skulle omfatta också den som ansöker om försäkring eller den person mot vars dödsfall, sjukdom eller skada försäkringen ansöks för också innan försäkringsavtalet ingåtts. Dataombudsmannen hade därmed kunnat förordna bolagen att se till att deras behandlingsåtgärder till dessa delar är förenliga med artikel 9 i allmänna dataskyddsförordningen. Beställning av beslut: tietopyynnot.helsinki.hao@oikeus.fi Beslut: 116/2024 och 117/2024

Hallinto-oikeus hylkäsi vakuutusyhtiöiden valitukset tietosuojavaltuutetun päätöksistä, jotka koskivat terveydentilatietojen käsittelyn lainmukaisuutta vapaaehtoisen vakuutuksen hakemisvaiheessa16.1.2024 10:00:07 EET | Tiedote

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamillaan päätöksillä hylännyt kahden eri vakuutusyhtiön valitukset tietosuojavaltuutetun päätöksistä, joissa oli kysymys muun ohella siitä, voiko terveydentilatietojen käsittely vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi jo ennen vakuutussopimuksen solmimista perustua tietosuojalain 6 §:n 1 momentin 1 kohtaan. Hallinto-oikeus katsoi, että vakuutetun käsitettä ei ollut perusteltua tulkita siten, että se kattaisi vakuutuksen hakijan tai sen henkilön, jonka kuoleman, sairastumisen tai loukkaantumisen varalta vakuutusta ollaan hakemassa, myös ennen vakuutussopimuksen solmimista. Tietosuojavaltuutettu oli siten voinut määrätä yhtiöt saattamaan käsittelytoimet tältä osin yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisiksi. Päätöstilaukset: tietopyynnot.helsinki.hao@oikeus.fi Päätösnumerot: 116/2024 ja 117/2024

Förvaltningsdomstolen upphävde dataombudsmannens och påföljdskollegiets beslut, vilka gällde Trafikförsäkringscentralen begäran om patientuppgifter2.10.2023 12:00:26 EEST | Tiedote

Helsingfors förvaltningsdomstol har idag meddelat ett avgörande med vilket domstolen upphävde dataombudsmannens och påföljdskollegiets beslut, vilka gällde Trafikförsäkringscentralens begäran om patientuppgifter. Dataombudsmannen hade ansett att Trafikförsäkringscentralen systematiskt gör för omfattande begäran om patientuppgifter. Påföljdskollegiet hade påfört Trafikförsäkringscentralen en administrativ påföljdsavgift på 52 000 euro. Trafikförsäkringscentralen har enligt 82 § 1 mom. 3 punkten i trafikförsäkringslagen en omfattande rätt att få patientuppgifter om den som söker ersättning. Rätten att få uppgifter förutsätter dock enligt paragrafens 3 moment att uppgifterna är nödvändiga för avgörande av ett försäkrings- eller ersättningsärende som behandlas eller annars är nödvändiga för skötseln av uppgifter enligt trafikförsäkringslagen. Förvaltningsdomstolen konstaterade i sitt beslut att besöksanteckningar som utgångspunkt måste anses vara nödvändiga uppgifter, som har samband med u

Hallinto-oikeus kumosi tietosuojavaltuutetun ja tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegion päätökset, jotka koskivat Liikennevakuutuskeskuksen tekemiä tietopyyntöjä potilastiedoista2.10.2023 12:00:26 EEST | Tiedote

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellään kumonnut tietosuojavaltuutetun ja tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegion päätökset, jotka koskivat Liikennevakuutuskeskuksen potilastietoihin kohdistuvia tietopyyntöjä. Tietosuojavaltuutettu oli katsonut, että Liikennevakuutuskeskus tekee järjestelmällisesti liian laajoja korvauksenhakijoiden potilastietoihin kohdistuvia tietopyyntöjä. Seuraamuskollegio oli määrännyt Liikennevakuutuskeskukselle 52 000 euron hallinnollisen seuraamusmaksun. Liikennevakuutuskeskuksella on liikennevakuutuslain 82 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla laaja tiedonsaantioikeus korvauksenhakijan potilastietoihin. Pykälän 3 momentin mukaan tiedonsaantioikeus edellyttää kuitenkin, että tiedot ovat välttämättömiä käsiteltävänä olevan vakuutus- tai korvausasian ratkaisemista varten tai muuten välttämättömiä liikennevakuutuslaissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että käyntimerkintöjä on pidettävä lähtökoht

Vantaan Kivistön Lumikvartsin asemakaava ei ollut lainvastainen25.9.2023 13:01:57 EEST | Tiedote

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n valituksen Lumikvartsin asemakaavasta. Kaava-alue sijoittuu Kivistöön Kehäradan eteläpuolelle. Alueelle on tarkoitus toteuttaa asuntoja noin 1 300 asukkaalle, kaksi päiväkotia sekä muita keskustapalveluita. Lisäksi mahdollistetaan Lumikvartsinsilta Kehäradan yli. Hallinto-oikeus katsoi, että asemakaavan hyväksymistä koskeva päätös ei kaupunginvaltuustolle kuuluva kokonaisharkintavalta huomioon ottaen ollut maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyn luonnonympäristön vaalimista ja erityisten arvojen hävittämiskieltoa koskevan asemakaavan sisältövaatimuksen vastainen metsäisiä luontotyyppejä, lahokaviosammalta tai liito-oravaa koskevilla valitusperusteilla. Hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Aiemmat Kivistön aluetta koskevat asemakaavaratkaisut Helsingin hallinto-oikeus on

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye