MKB-dokumentet för kraftledningsprojektet mellan Kristinestad och Nokia kräver komplettering (Södra Österbotten, Österbotten, Satakunta och Birkaland)

Dela

Miljökonsekvensbedömningen det vill säga MKB-dokumentet måste kompletteras innan en motiverad slutsats ges, särskilt för projektets bedömning av konsekvenserna för naturen och Naturabedömningarna. De övriga kompletteringsbehoven gäller bland annat utgångsdata för grundvattenområdena. Det kompletterade MKB-dokumentet kungörs och läggs fram till påseende på nytt.

Fingrid Oyj planerar ett kraftledningsprojekt mellan Kristinestad och Nokia. Just nu pågår bedömningsförfarandet för projektets miljökonsekvenser. Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Birkaland och Södra Österbotten har granskat MKB-dokumentet om miljökonsekvenser och konstaterat att den har brister. MKB-dokumentet måste kompletteras innan NTM-centralen i Birkaland som fungerar som kontaktmyndighet kan lämna en motiverad slutsats om dokumentet.

Kompletteringen av MKB-dokumentet sker i enlighet med 24 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Den tillämpas i situationer där MKB-dokument är bristfälligt på ett så väsentligt sätt att kontaktmyndigheten inte kan sammanställa en motiverad slutsats utifrån den. De mest väsentliga kompletteringsbehoven i MKB-dokumentet gäller konsekvenserna för naturen och grundvattnen.

Betydande konsekvenser ska bedömas och beskrivas på ett tillräckligt sätt

Fingrid Oyj som ansvarar för projektet planerar en kraftledning på  400 + 110 kV mellan Kristinestad och Nokia. Fingrid Oyj har lämnat en miljökonsekvensbedömning (MKB-dokument) jämte Natura-bedömning för fyra Natura-områden i närheten av den planerade kraftledningen. De granskade kraftledningsrutterna går till en del parallellt med de befintliga kraftledningarna och till en del i en helt ny terrängkorridor. Kraftledningssträckningarna hamnar i kommunerna Kristinestad, Bötom, Storå, Kankaanpää, Karvia, Parkano, Ikalis, Ylöjärvi, Hämeenkyrö och Nokia. 

Syftet med bedömningen av miljökonsekvenserna är att identifiera sannolikt betydande miljökonsekvenser som stöd för beslutsfattandet. Avsikten är också att medborgarna ska ha tillräcklig kännedom om projekt som gäller deras miljö och projektens konsekvenser. Projektets nuvarande MKB-dokument är i sin helhet omfattande och till sitt huvudsakliga innehåll högklassig, men kontaktmyndigheten anser att behandlingen av delområden som definierats som betydande är bristfällig. Projektet är betydande vad gäller omfattning och varaktighet, varvid bedömningsförfarandet av miljökonsekvenserna betonas.

Inom bedömningsförfarandet för miljökonsekvenserna av kraftledningsprojektet mellan Kristinestad och Nokia har betonats sannolikt betydande naturkonsekvenser. Dessa är bland annat konsekvenser för Natura-områdena, konsekvenser för värdefulla naturobjekt samt konsekvenserna för de ekologiska förbindelserna och livsmiljöernas fortbestånd av att ledningsområdet blir bredare och det bildas en ny terrängkorridor. De observerade bristerna är väsentliga eftersom de gäller centrala naturvärden och kan påverka den fortsatta planeringen av projektet bland annat för de sträckningar som väljs.

I den kompletteringsbegäran som skickats till Fingrid Oyj som svarar för projektet har man sammanställt de brister och kompletteringsbehov som kontaktmyndigheten anser att det är nödvändigt att rätta till så att en motiverad slutsats kan lämnas.

MKB-dokumentet har varit framlagt för påseende 3.8–4.10.2023 på miljöförvaltningens webbplats www.ymparisto.fi/kristiinankaupunkinokiavoimajohtoYVA. Det kompletterade MKB-dokumentet kungörs och läggs fram till påseende på nytt. I den motiverade slutsatsen beaktar kontaktmyndigheten även de åsikter och utlåtanden som kommit in under det tidigare framläggandet av MKB-dokumentet.

Mer information:

MKB-kontaktmyndighet: NTM-centralen i Birkaland, ansvarsområdet för miljö och naturresurser

Katja Sippola, fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi, tfn. 0295 036 248

Elisa Nygård, fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi, tfn. 0295 036 187 (naturfrågor)

Nyckelord

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Hur mår våra havsområden?23.2.2024 12:18:49 EET | Tiedote

Under senhösten 2023 slutfördes uppdateringen av den statliga bedömningen av Finlands marina område "Havsmiljöns tillstånd i Finland 2024". Detta är en omfattande bedömning av experter av vad som är känt om det nuvarande tillståndet i våra havsområden. Detta informationspaket kan ses och vid behov kommenteras under knappt en månad, fram till 15 mars 2024. På hemsidan kan du enkelt sätta dig in i hela tillståndsbedömningen, från övergödning till miljögifter och från sjöfåglar till näringsvävarnas tillstånd.

Miten merialueemme voivat?23.2.2024 12:18:49 EET | Tiedote

Loppusyksyllä 2023 valmistui Suomen merialueen tila-arvion päivitys “Suomen meriympäristön tila 2024”. Tämä on laaja asiantuntijoiden laatima arvio siitä, mitä kaikkea merialueidemme tämänhetkisestä kunnosta tiedetään. Tutustu Meriympäristön tila -tietopakettiin ja kommentoi tarpeen mukaan 15.3.2024 mennessä. Verkkopalvelussa voit helposti tutustua itse tila-arvioon, rehevöitymisestä ympäristömyrkkyihin ja merilinnuista ravintoverkkojen tilaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye